Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Tjeckien

Nödsituationer

Tjeckiens försäkringskassa
(Kancelář zdravotního pojištění)
Tfn +420 236 033 411 
E-post: info@kancelarzp.cz

 


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan bara använda ditt europeiska sjukförsäkringskort hos läkare som är anslutna till den tjeckiska försäkringskassan (zdravotní pojišťovna). De flesta är anslutna, men i turistområden kan det finnas icke-anslutna läkare.
 • Du får skriva på ett intyg om rätt till ersättning (Potvrzeni o naroku) som visar att vården ersätts av den tjeckiska försäkringskassan.
 • Läkaren ger dig en kopia på intyget som du visar upp på apoteket eller hos vårdgivaren när du behöver recept, provtagningar eller andra undersökningar.
 • Ska du stanna en längre tid?
  • Du kan registrera dig vid en av landets lokala försäkringskassor. Du får då ett registreringsintyg (Potvrzeni o registraci) som gäller hela vistelsen.
  • Visa alltid upp intyget för vårdgivarna och apoteken.

Tandläkare

 • Bastandvård är gratis.
 • För vissa behandlingar och material (t.ex. tandproteser) kan du behöva betala en avgift.

Sjukhusvård

Läkemedel

 • Du betalar en del eller hela kostnaden för läkemedel som inte täcks av den offentliga sjukförsäkringen.

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget om du visar ditt EU-kort.
 • Annars måste du betala och begära ersättning hos din försäkringskassa i efterhand.
 • Bergsräddning täcks inte av EU-kortet.

Ambulansflyg

 • Ambulansflyg kostar inget.

Ersättning

 • Du ska bara behöva betala den vanliga patientavgiften.
 • Du kan inte få ersättning i Tjeckien.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Avgiften för akutvård är 90 tjeckiska kronor, också för akut tandvård.
 • Patientavgifterna för läkemedel varierar.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Om du vet att du kommer att behöva dialys, syrgas eller cellgiftsbehandling under din vistelse i Tjeckien bör du kontakta en vårdgivare före avresan.
 • Kontakta gärna en tjeckisk försäkringskassa för mer information innan du reser.

Hur beställer jag EU-kortet?

Alla försäkrade tjeckiska medborgare får automatiskt ett EU-kort – du behöver inte beställa det. Om du blir av med kortet ska du kontakta försäkringskassan.


Vårdgivare som godtar EU-kortet

Nationellt register över vårdgivare – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (på tjeckiska)

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med tjeckiskt EU-kort

Kancelář zdravotního pojištění 
Tfn +420 236 033 411
E-post: info@kancelarzp.cz

 

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan