Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Bulgarien

Nödsituationer

Ambulans

Национална здравноосигурителна каса
(Bulgariens försäkringskassa)
Tfn +359 2 965 9116
Jourtelefon: 0800 14 800


Vad täcker kortet?

Läkare

 • De flesta läkare i Bulgarien har avtal med den nationella försäkringskassan NHIF.
 • Det betyder att du kan få vård om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.
 • Du betalar en patientavgift på 2,90 bulgariska lev.
 • Avgiften ersätts inte.

Tandläkare

Sjukhusvård

 • Sjukhusvården är gratis om sjukhuset har avtal med den nationella försäkringskassan NHIF och om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg.
 • Du får betala en dygnsavgift på 5,40 bulgariska lev de första tio dagarna.
 • När du har blivit utskriven har du rätt till två kontrollbesök som en del av sjukhusvården.

Läkemedel

 • Recept från en NHIF-ansluten läkare hämtas ut på apotek som också är anslutna till NHIF. Sådana apotek har en NHIF-logga.
 • För att få dyra läkemedel mot kroniska sjukdomar till rabatterat pris eller gratis måste du ha en ”receptbok”. Du kan få den av en NHIF-ansluten allmänläkare.
 • Om du måste betala för medicinen ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Ambulans

 • Akut ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

Läkare

 • Läkarräkningen ersätts inte.

Tandläkare

Läkemedel

 • I Bulgarien betalar patienterna en del av priset för de flesta läkemedel.
 • Om du måste betala för medicinen ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning.

Vad måste jag betala själv?

 • Du måste ibland betala en patientavgift (för kliniska tester, tandvård, sjukhus- och öppenvård och receptbelagda läkemedel) när NHIF inte täcker vården.
 • Flera sjukhus tar ut en extra avgift. Be i så fall om en räkning.
 • Det är bra att höra med sjukhuset i förväg om de tar ut några extra avgifter.
 • Icke-reglerade tilläggs- och patientavgifter får du själv betala. De ersätts inte.
 • Du betalar patientavgift för t.ex.
  • sjukhus- och öppenvård
  • medicintekniska produkter och hjälpmedel
  • medicinsk behandling på sjukhus om du själv väljer läkare
  • enkel- och dubbelrum på sjukhus
  • specialkost

Dialys, syrgas och cellgifter

Dialys

 • Kronisk dialysperitonealdialys och akut dialys på NHIF-anslutna sjukhus och dialyscentrum täcks av NHIF.

Syrgas

 • NHIF täcker bara kostnaderna för CPAP- och BiPAP-behandling på NHIF-anslutna sjukhus.
 • Behandlingen omfattar bara patienter med neuromuskulära sjukdomar som lider av kroniska andningssvårigheter. Behandlingen ges enligt patientens behov, så du ska redan ha fått recept på andningshjälpmedel av din läkare.
 • Du hittar NHIF-anslutna vårdgivare
  • på NHIF:s webbplats (på bulgariska)
  • direkt hos NHIF

Cellgiftsbehandling

 • Du kan få cellgiftsbehandling på NHIF-anslutna sjukhus och cancerkliniker (enligt den kliniska riktlinjen nr 5 eller den kliniska behandlingslinjen nr 298).
 • Kliniska behandlingslinjer är villkor och riktlinjer för specialister som behandlar patienter med vissa sjukdomar som kräver sjukhusvård.

Hur beställer jag EU-kortet?

Så beställer du EU-kortet (på bulgariska)


Vårdgivare som godtar EU-kortet

Alla NHIF-anslutna läkare och sjukhus godtar EU-kortet.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med bulgariskt EU-kort

Национална здравноосигурителна каса

Tel +359 2 965 9116

Journummer: 0800 14 800

E-post: jvatkova@nhif.bg

 

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan