Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovaška

Center za obveščanje

Pokličite 112.

Nujna pomoč

Pokličite155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ za nadzor nad javnim zdravstvom)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Stroški in kritje zdravljenja

Zdravniki

 • Z evropsko kartico lahko zdravniško pomoč poiščete pri zdravniku, ki dela v okviru slovaškega sistema zdravstvenega zavarovanja.
 • Za obisk boste morda morali plačati. Za to plačilo na Slovaškem ni povračila, zanj pa lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.

Zobozdravniki

 • Z evropsko kartico lahko zdravniško pomoč poiščete pri zobozdravniku, ki dela v okviru slovaškega sistema zdravstvenega zavarovanja.
 • Nujne zobozdravstvene storitve so večinoma brezplačne, vendar bo morda potrebno plačilo za nekatere materiale, ki jih uporabi zobozdravnik.
 • Za vse druge zobozdravstvene storitve boste morali plačati. Za to plačilo na Slovaškem ni povračila, zanj pa lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.

Bolnišnično zdravljenje

 • Nujno medicinsko pomoč prejmete na urgentnem oddelku katere koli bolnišnice. Zanjo ne potrebujete napotnice.
 • Storitve in zdravila so večinoma brezplačna, za zahtevnejše posege boste morda morali plačati precejšen znesek. Za to plačilo na Slovaškem ni povračila, zanj lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.

Zdravila na recept

 • Za vsak recept je potrebno standardno plačilo.
 • Morda boste morali plačati del cene zdravila, če ni na seznamu subvencioniranih zdravil. Za to plačilo na Slovaškem ni povračila, zanj pa lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.
 • Seznam subvencioniranih zdravil boste našli v lekarnah.

Reševalno vozilo

 • Brezplačno

Reševanje s helikopterjem

 • Pokličite 18155.
 • Brezplačno

Povračilo stroškov

 • Slovaška nima sistema povračila stroškov.
 • Če ste za zdravstvene storitve morali plačati, lahko ob vrnitvi domov na pristojnem zavodu za zdravstveno zavarovanje zaprosite za povračilo.

Standardno doplačilo

Spremljevalna oseba v bolnišnici

 • Za spremljevalno osebo velja dnevno doplačilo 3,30 evra.
 • Nastanitev spremljevalne osebe je brezplačna v naslednjih primerih:
  • doječa mati z otrokom/otroki
  • spremljanje otroka, mlajšega od treh let
  • spremljanje osebe, mlajše od 18 let, na zdravljenju raka

Zdravila, medicinski pripomočki in dietetična živila

 • Za statistično obravnavo recepta ali kupona za medicinski pripomoček je potrebno doplačilo 0,17 evra.
 • Plačilo 0,17 evra ni potrebno, kadar zavarovana oseba predloži:
  • kopijo recepta (če obišče več lekarn)
  • recept za zdravila ali dietetična zdravila, ki jih v celoti plača sama
  • recept za obvezno cepivo
  • je prejemnica zlate Janskyjeve medalje (ali višje nagrade)
  • elektronski medicinski zapis (e-kartico), ki vsebuje recept

Nujna medicinska pomoč

Vrsta nujne medicinske pomoči in zdravstvenih storitev:

 • Za nujno ambulantno ali zobozdravstveno pomoč je potrebno plačilo 2 evra, razen če je zavarovana oseba nemudoma napotena na nujno bolnišnično obravnavo.
 • Za nujno zdravstveno pomoč na domu ali drugem naravnem okolju zavarovane osebe je potrebno doplačilo 10 evrov.
 • Za nujno medicinsko pomoč v bolnišnici je potrebno plačilo 2 evra, kadar:
  • zavarovana oseba prejme zdravstvene storitve med 16. in 22. uro ob delavnikih in med 7. in 22. uro ob koncu tedna in med počitnicami v regiji, kjer ni nujne ambulantne pomoči
  • kadar je zavarovana oseba napotena v bolnišnico takoj po prejetju nujne ambulantne medicinske pomoči
 • V vseh drugih primerih nujne medicinske pomoči v bolnišnici je potrebno plačilo 10 evrov.

Vse zgoraj navedene vrste nujne medicinske pomoči so brezplačne, če zdravstvene storitve zadevajo:

 • nujno bolnišnično ali ambulantno obravnavo takoj po nesreči, razen če se je nesreča zgodila zaradi zlorabe alkohola, katere koli druge snovi, ki povzroča zasvojenost, ali zaradi uporabe zdravila drugače, kot je priporočil zdravnik
 • nujno bolnišnično medicinsko pomoč in zdravstvene storitve, ki trajajo več kot 2 uri
 • nujno bolnišnično ali ambulantno medicinsko pomoč, ki ji sledi hospitalizacija (npr. bolnišnica)
 • nujno bolnišnično ali ambulantno medicinsko pomoč za mladoletne osebe v zdravstveni enoti, ki jo določi sodišče ali služba za zaščito otrok, in zdravstvene storitve, ki jih zahtevajo socialne službe
 • zavarovano osebo, ki je prejemnica zlate Janskyjeve medalje (ali višje nagrade)

Prevoz

 • Prevoz z reševalnim vozilom se obračuna po stopnji 0,10 evra na kilometer.
 • Plačila so oproščeni zavarovanci, ki:
  • so vključeni v program kronične dialize ali presaditve
  • so na zdravljenju zaradi raka ali operacije srca
  • so težje invalidni in zato odvisni od prevoza z zasebnimi vozili
  • se z napotnico izvajalca zdravstvenih storitev v bolnišnici z reševalnim vozilom premestijo iz ene bolnišnice v drugo
  • so prejemniki zlate Janskyjeve medalje (ali višje nagrade)

Drugo

Za izvleček iz zdravstvene dokumentacije za zagotavljanje zdravstvenega varstva se zaračuna pristojbina 2,00 evra.

Če pacient potrebuje izpisek za namen, ki ni povezan z zagotavljanjem zdravstvenega varstva, ima izvajalec zdravstvene dejavnosti pravico zahtevati višjo ceno. Vendar mora biti cena navedena na ceniku.


Dializa, kisikova in kemoterapija

 • Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ste na Slovaškem upravičeni do dialize, terapije s kisikom in kemoterapije.
 • Z izvajalcem zdravstvene dejavnosti v slovaškem sistemu zdravstvenega zavarovanja se morate dogovoriti o zdravljenju še pred prihodom na Slovaško.
 • Izvajalcu morate tudi predložiti zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da so te zdravstvene storitve potrebne.
 • Seznam zdravstvenih ustanov, ki so v kraju vašega bivanja vključene v slovaški sistem zdravstvenega zavarovanja, boste našli na spletnih straneh teh ustanov:
 • Seznam dializnih centrov (samo v slovaščini)

Naročanje kartice


Tukaj sprejmejo evropsko kartico


Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakti za imetnike evropske kartice, izdane na Slovaškem

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ za nadzor nad javnim zdravstvom)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej