Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Iceland

Poznámka: Osoby s pobytom v Dánsku, Fínsku, Nórsku a Švédsku majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na Islande po predložení platného dokladu totožnosti.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Volajte na číslo 112.

Sjukratryggingar Islands
(Islandská zdravotná poisťovňa)
Telefón: +354 515 0002
E-mail: international@sjukra.is


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Všeobecná lekárska starostlivosť sa poskytuje v zdravotných strediskách rozmiestnených po celom Islande, ktoré sú otvorené od 8.00 h do 16.00 h. Ak potrebujete navštíviť takéto stredisko mimo ordinačných hodín, zvyčajne je v pohotovostnej službe lekár alebo sestra.
 • Za poskytnuté služby vám bude účtovaný štandardný poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu.
 • Pre osoby do 18 rokov je zdravotná starostlivosť bezplatná.
 • Vo večerných hodinách a cez víkend je v oblasti Reykjavíku ošetrenie možné v stredisku „Læknavaktin“. Telefón: 1770
 • Ak potrebujete lekársku radu alebo návštevu lekára mimo ordinačných hodín, zavolajte na číslo 1770.

Zubní lekári

 • Stomatologické ošetrenie poskytujú zubné ambulancie vo väčšine okresov na Islande.
 • Zvyčajne sa účtuje štandardný poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu.
 • Osoby do 18 rokov platia ročný poplatok 2 500 ISK.
 • Dôchodcovia a zdravotne postihnutí majú nárok na čiastočnú náhradu výdavkov. Oprávnenosť nároku musíte doložiť dokladmi.

Nemocničná liečba

 • Okamžitá hospitalizácia je možná len v naliehavých prípadoch.
 • Za liečbu počas hospitalizácie sa vo všeobecnosti neplatí.
 • Za liečbu bez hospitalizácie (ambulantné ošetrenie) zaplatíte poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu.

Lekárske predpisy

 • Môžete vyhľadať ktorúkoľvek lekáreň („APÓTEK“) na Islande.
 • Ak sa na vaše lieky na predpis vzťahujú pravidlá spoluúčasti pacienta, musíte požiadať o náhradu buď Islandskú zdravotnú poisťovňu, alebo po návrate domov svoju zdravotnú poisťovňu.
 • V závislosti od štandardných kategórií liekov na predpis vám budú účtované poplatky vo výške 0 % až 100 %.
 • Tieto poplatky sa na Islande nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu.

Sanitné vozidlo

 • Za prepravu sanitným vozidlom sa účtuje štandardný nenávratný poplatok.
 • Ak sa nepreukážete európskym preukazom zdravotného poistenia, za prepravu budete musieť zaplatiť plnú sumu.
 • Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké podmienky ako pre prepravu sanitným vozidlom.

Úhrada

 • Štandardné poplatky pacientov sú nenávratné. Ostatné žiadosti o náhradu výdavkov by ste mali adresovať kancelárii poisťovne Sjúkratryggingar Íslands v Reykjavíku.
 • Ak musíte za zdravotnú starostlivosť zaplatiť, po návrate domov pošlite originály účtovných dokladov spoločne s vašou žiadosťou a dokladom vášho nároku na zdravotnú starostlivosť (teda EPZP alebo iný doklad poistenia) vašej zdravotnej poisťovni v domovskej krajine. Vaša poisťovňa sa skontaktuje s Islandskou zdravotnou poisťovňou Sjúkratryggingar Íslands.
 • Uschovajte si kópie všetkých predložených dokumentov.

Spoluúčasť pacienta

Ako je uvedené v časti „Liečba, krytie a náklady“, na Islande spoluúčasť pacienta závisí od druhu lekárskeho ošetrenia a skupiny, do ktorej pacient patrí:

 • osoby mladšie ako 18 rokov,
 • dôchodcovia,
 • zdravotne postihnutí.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Na základe EPZP máte nárok na kyslíkovú terapiu, dialýzu a chemoterapiu.
 • Na lekárskom ošetrení by ste sa mali dohodnúť ešte pred cestou na Island. Urobte tak v dostatočnom časovom predstihu.
 • Je obzvlášť dôležité zabezpečiť si štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ošetrenia súkromným lekárom EPZP nepokrýva.
 • Kontakt pre dialýzu: Landspitali University Hospital (v islandčine), oddelenie dialýzy, Eiriksgata 5, 101 Reykjavík. Telefón: +354 543 6311, Fax: +345 543 4806
 • Kontakt pre kyslíkovú terapiu: Súrefnisþjónustan, Landspitali University Hospital, oddelenie A-3, Fossvogur, Reykjavík. Kontaktné osoby: Stella Hrafnkelsdóttir a Rósa Karlsdóttir, zdravotné sestry, Telefón: +354 543 6049/+354 543 6040, Fax: +354 543 6019
 • Kontakt pre iné druhy liečby: Icelandic Health Insurance's International Department, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, Telefón: +354 515 0002

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

 • Všetky zdravotné strediská na Islande sú verejné.
 • Všetky nemocnice na Islande sú verejné.
 • Takmer všetci špecialisti sú súčasťou systému verejného zdravotníctva.
   

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného na Islande

Sjukratryggingar Islands (Islandská zdravotná poisťovňa)
Telefón: +354 515 0002
E-mail: international@sjukra.is

Zdieľať stránku