Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Švédsko

Poznámka: Obyvatelia severských krajín (Dánska, Islandu, Nórska a Fínska) majú nárok na zdravotnú starostlivosť vo Švédsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Stav núdze

 • Zatelefonujte na 112.
 • 1177, národná služba pre zdravotné poradenstvo:
  • online a telefonicky,
  • 24 hodín denne, 365 dní v roku,
  • zdravotné sestry na čísle 1177 vám odpovedia na vaše otázky, určia, aká ďalšia lekárska starostlivosť je potrebná a/alebo odporučia inú lekársku pomoc,
  • služba 1177 ponúka poradenstvo v angličtine,
  • telefón: 1177
  • Webové sídlo: www.1177.se, informácie dostupné vo viacerých jazykoch.

Liečba, krytie a náklady

Lekári

S EPZP máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení.

 • Navštívte lekára, ktorý poskytuje služby v rámci štátneho systému poistenia.
 • Budete musieť predložiť platný európsky preukaz zdravotného poistenia a platný pas (resp. iný doklad totožnosti).
 • Na základe platného preukazu máte nárok na dotovaný poplatok za nevyhnutné ošetrenie za rovnakých podmienok ako obyvatelia Švédska. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.
 • Zdravotná starostlivosť pre pacientov do 20 rokov je vo väčšine prípadov bezplatná.
 • Bez EPZP budete musieť uhradiť všetky náklady vašej liečby.

Vo všeobecnosti platí, že európsky preukaz zdravotného poistenia nemožno využiť v prípade súkromnej starostlivosti. Niektorí súkromní lekári však pôsobia aj v rámci štátneho systému poistenia a tento preukaz akceptujú. Pred tým, ako navštívite lekára alebo nemocnicu, overte si, že váš preukaz bude akceptovaný, čím sa vyhnete nečakaným nákladom.

Zubní lekári

Väčšina zubných lekárov vás ošetrí v rámci verejnej zdravotnej starostlivosti.

Nemocničná liečba

 • Okrem nenávratného denného štandardného poplatku je hospitalizácia bezplatná.
 • Za ambulantnú liečbu platíte dotovaný poplatok. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.
 • Zdravotná starostlivosť u lekára špecialistu je spoplatnená.

Lekárske predpisy

 • Aby ste mali nárok na dotovanú cenu za lieky, musíte v lekárni predložiť platný európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Výška poplatkov sa môže líšiť.

Sanitné vozidlo

 • Vo väčšine prípadov je preprava sanitným vozidlom bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Vo väčšine prípadov je preprava leteckou zdravotníckou službou bezplatná.

Úhrada

 • Vo Švédsku neexistuje systém následnej úhrady.
 • Pokiaľ máte európsky preukaz zdravotného poistenia, mali by vám byť účtované len štandardné príspevky pacientov, ktoré sú nenávratné.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Spoluúčasť pacientov sa pri návšteve všeobecného lekára pohybuje v rozmedzí od 150 do 300 SEK. Spoluúčasť je o čosi vyššia pri návšteve špecialistu, a to od 200 do 420 SEK. Táto spoluúčasť sa vzťahuje iba na primárnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
 • V prípade pacientov, ktorí potrebujú častejšiu zdravotnú starostlivosť, sa uplatňuje cenový strop, čo znamená, že nikto by nemal za rok zaplatiť viac ako 2 200 SEK.
 • V prípade nemocničnej zdravotnej starostlivosti je maximálna spoluúčasť 100 SEK za deň.
 • Zdravotná starostlivosť pre osoby do 20 rokov je bezplatná vo väčšine okresov a krajov.
 • Starostlivosť o matky je vždy bezplatná.
 • V niektorých okresoch a krajoch musíte zaplatiť určitý poplatok za prevoz sanitným vozidlom a vrtuľníkom.
 • Pokiaľ ide o súkromnú zdravotnú starostlivosť, nie sú dostupné nijaké údaje.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Aby ste mohli absolvovať dialýzu, kyslíkovú terapiu alebo chemoterapiu, musíte mať odporúčanie od lekára.

Ako požiadať o EPZP

Stránka, kde môžete požiadať o EPZP (len vo švédčine)

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

 • Neexistuje žiadna verejná databáza lekárov a zdravotníckych zariadení vo Švédsku, ktoré akceptujú EPZP.
 • Pacienti môžu kontaktovať linku 1177, národnú službu pre zdravotné poradenstvo, kde získajú viac informácií o miestnych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí akceptujú EPZP.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Švédsku

Švédska agentúra sociálneho poistenia, Försäkringskassan
Tel: +46 771 524 524(zákaznícka služba)

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku