Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Slovenia

Pohotovosť

Zatelefonujte na číslo 112.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Úrad zdravotného poistenia v Slovinsku – ZZZS)
Tel.: +386 1 30 77 300
E-mail: DI@zzzs.si

Pohotovostné oddelenia v Slovinsku sa nazývajú urgenca.

Leták o prístupe k službám zdravotníctva počas prechodného pobytu v Slovinsku


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu s Úradom zdravotného poistenia v Slovinsku.
 • Budete pravdepodobne musieť zaplatiť štandardný paušálny poplatok za zdravotné ošetrenie.

Zubní lekári

 • Zubní lekári poskytujú pohotovostné lekárske služby.
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára vo verejnom zdravotníckom zariadení alebo v súkromnom centre, ktoré má zmluvu s Úradom zdravotného poistenia v Slovinsku.

Nemocničná liečba

 • Na hospitalizáciu sa vyžaduje odporúčanie lekára.
 • V naliehavom prípade môžete ísť priamo na pohotovostné oddelenie najbližšie k miestu bydliska.

Lekársky predpis

 • Lieky sú k dispozícií v lekárňach (slovinsky: lekarna), ktoré majú uzatvorenú zmluvu s Úradom zdravotného poistenia v Slovinsku, a to na predpis vystavený lekárom primárnej starostlivosti.
 • Náklady na určité lieky sa hradia v plnom rozsahu z povinného zdravotného poistenia, pričom na niektoré si musí pacient doplácať.
 • Lieky sú zatriedené v zoznamoch podľa určených kritérií.
 • Za lieky na pozitívnom zozname hradí pacient 30 % ceny (s výnimkou liečby určitých osôb a chorôb). Za lieky na zozname nezaradených liečiv hradia pacienti 90 % ceny. Za lieky na negatívnom zozname musí pacient zaplatiť plnú sumu.
 • V Slovinsku nemôžete požiadať o náhradu týchto výdavkov.
 • V prípade hospitalizácie sú lieky súčasťou poistenia liečby.

Prevoz sanitným vozidlom

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak lekár potvrdí jej zdravotnú naliehavosť (vystaví odporúčanie).
 • V opačnom prípade môžete zaplatiť až 90 % nákladov prepravy.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

 • V Slovinsku neexistuje systém náhrady výdavkov.
 • Príspevok pacienta poisťovňa neprepláca.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Informácie o zdravotníckych službách, na ktoré sa vzťahujú dodatočné poplatky, nájdete na webových stránkach Úradu zdravotného poistenia v Slovinsku (v angličtine) v časti „Coverage and costs“ (Krytie a náklady).


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • V zahraničí poistené osoby môžu využívať tieto služby v Slovinsku na základe predbežného povolenia od zdravotníckeho zariadenia, ktoré má uzavretú zmluvnú dohodu s Úradom zdravotného poistenia v Slovinsku (ZZZS).
 • Zoznamy zdravotných stredísk, ktoré vykonávajú dialýzu a chemoterapiu v Slovinsku nájdete na webových stránkach ZZZS (v angličtine).
 • Viac informácií nájdete na stránkach o kyslíkovej terapii (len v slovinčine) alebo prostredníctvom kontaktov na stránke ZZZS.

Ako požiadať o EPZP

Osoby poistené v Slovinsku môžu požiadať o EPZP v regionálnych pobočkách, na webovom sídle (len v slovinčine) alebo mobilným telefónom cez SMS (len v slovinčine).

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Slovinsku

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Úrad zdravotného poistenia v Slovinsku – ZZZS)
Služba za poslovanje s karticami (Úrad pre správu preukazov)
Tel.: +386 1 30 77 466
E-mail: kzz_sluzba@zzzs.si

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku