Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Poland

Rýchla zdravotnícka pomoc

Volajte na čísla 999 alebo 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) (štátny fond zdravotného poistenia NFZ – oddelenie pre medzinárodné vzťahy)
Telefón: +48 22 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

Infolinka NFZ: +48 800 190 590 (len v poľštine)


Liečba, krytie a náklady

Prípad núdze

V prípade náhleho ohrozenia života alebo zdravia vám svoje služby poskytnú tímy rýchlej zdravotníckej pomoci. Pomoc poskytnutá zdravotníckou záchrannou službou v núdzových prípadoch je bezplatná.

V prípade všetkých ostatných služieb zdravotnej starostlivosti sa obráťte na štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý používa logo Štátneho fondu zdravotného poistenia (NFZ).

Lekári – primárna zdravotná starostlivosť

 • Lekári zvyčajne ordinujú od pondelka do piatku, od 8.00 h do 18.00 h.
 • Po 18.00 hod. v pracovných dňoch a počas víkendov a sviatkov poskytujú 24-hodinovú zdravotnú starostlivosť poskytovatelia zdravotných služieb, ktorí majú uzavretú zmluvu s NFZ.
 • Ich adresy a telefónne čísla nájdete:
  • na webovom sídle NFZ (iba v poľštine),
  • v nemocniciach, na klinikách a v ambulanciách lekárov, ktorí poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy uzavretej s NFZ.

Zubní lekári

 • Keďže tí istí zubní lekári často poskytujú ošetrenie v rámci verejného systému (NFZ) i súkromne, môže sa stať, že práve v daný deň nebudú ordinovať v rámci verejného systému. V zubnej ambulancii by mali byť uvedené dni a časy, v ktorých lekár vykonáva služby v o verejnom systéme – overte si ich vopred.
 • Zoznam výkonov a zubných materiálov, ktoré sú podľa poľských právnych predpisov bezplatné, nájdete v zubných ambulanciách. Zubní lekári nesmú vyberať žiadne dodatočné poplatky za položky uvedené v tomto zozname. Budete však musieť zaplatiť za ošetrenie a/alebo materiály, ktoré sa na zozname nenachádzajú. Tieto výdavky sa v Poľsku nepreplácajú.

Nemocničná liečba

 • Na hospitalizáciu potrebujete odporúčanie lekára, pokiaľ nejde o prípad náhleho ochorenia, nehody alebo inej núdzovej situácie.
 • Vyhľadajte nemocnicu, ktorá má zmluvu s NFZ (väčšina nemocníc). Na budove takejto nemocnice je zvyčajne viditeľne umiestnené logo NFZ.
 • Nájsť vhodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vám môže pomôcť miestna pobočka NFZ alebo webové sídlo NFZ (iba v poľštine).
 • Počas vašej hospitalizácie sú chirurgické operácie, diagnostické testy, lieky, zdravotnícke pomôcky a jedlo poskytované zdarma.

Lekárske predpisy

 • V lekárni predložte okrem predpisu aj európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Za najbežnejšie lieky sa platí paušálny poplatok. Ďalšie lieky sa preplácajú podľa rôznych sadzieb až do určitej výšky. Zvyšnú sumu musíte doplatiť. Všeobecné informácie o preplácaní liekov sú dostupné v angličtinepoľštine na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.
 • Za lieky, ktoré nie sú na zozname preplácaných liečiv, sa platí plná suma.

Úhrada

Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Pokiaľ ide o služby poskytované v strediskách zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľských zariadeniach a zariadeniach rezidenčnej starostlivosti alebo zdravotných rehabilitačných zariadeniach, budete musieť zaplatiť za stravu a ubytovanie.
 • Kúpeľná liečba – za zdravotnú starostlivosť na kúpeľnej klinike budete musieť zaplatiť časť poplatkov za stravu a ubytovanie. Výška sumy bude závisieť od ubytovacieho štandardu izby a dĺžky pobytu. Túto sumu určujú predpisy ministerstva zdravotníctva.
 • Preprava – máte nárok na prepravu sanitným vozidlom do najbližšieho zdravotného strediska a späť, ak prevoz nariadil lekár, ktorý má zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, alebo štátny lekár/chirurg v týchto prípadoch:
  • rozhodlo sa, že potrebujete okamžité ošetrenie v zariadení zdravotnej starostlivosti,
  • je potrebné, aby ste pokračovali v súčasnej liečbe a z dôvodu zníženej mobility nemôžete využiť verejnú dopravu.

V prípade nehody alebo stavu núdze poskytujú pomoc tímy rýchlej zdravotníckej pomoci bezplatne.

V ostatných prípadoch budete musieť zaplatiť 60 % alebo 100 % nákladov.


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Musíte mať odporúčanie od lekára, ktorý vás ošetruje v rámci vnútroštátneho systému zdravotného poistenia.

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Zoznam lekárov a nemocníc (len v poľštine)

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Poľsku

Štátny fond zdravotného poistenia (NFZ)oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Telefón: +48 22 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

 

 

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku