Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Holandsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 112.

Zilveren Kruis 
Tel.: +31 33 445 68 70 
E-mail: gbr@zilverenkruis.nl


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete použiť len pri návšteve lekára registrovaného v holandskom systéme verejného zdravotného poistenia.

Zubní lekári

 • Štátna stomatologická starostlivosť sa poskytuje len deťom.
 • Dospelí musia za ošetrenie zaplatiť, pričom náhrada týchto výdavkov sa v Holandsku neposkytuje.
 • Ak je stomatologická starostlivosť vo vašej domovskej krajine krytá v rámci poistenia, vaša poisťovňa vám môže vzniknuté výdavky nahradiť.

Nemocničná liečba

 • Pri prijatí do nemocnice (v naliehavom prípade) sa musíte preukázať EPZP.

Lekárske predpisy

 • V niektorých prípadoch možno budete musieť za lieky doplácať. V prípade otázok sa informujte v lekárni.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť zaplatili a náhrada týchto výdavkov v Holandsku nie je možná, zistite si vo vašej zdravotnej poisťovni, či máte na refundáciu nárok.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz sanitným vozidlom je bezplatný, ak ho lekár považuje za nevyhnutný.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • V prípade núdze sa vyšle letecká záchranná služba.

Úhrada

 • So žiadosťou o náhradu výdavkov sa obráťte na pobočku poisťovne Zilveren Kruis.
Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn
Tel.: 31 33 445 68 70 
E-mail: gbr@zilverenkruis.nl
 • Ak ste nestihli podať žiadosť o náhradu výdavkov počas svojho pobytu, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.
 • Vaša zdravotná poisťovňa sa skontaktuje s poisťovňou Zilveren Kruis. Máte nárok na náhradu výdavkov do výšky, ktorú by poisťovňa Zilveren Kruis zaplatila tamojšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa holandských zákonov.

Spoluúčasť pacienta

Spoluúčasť vám bude účtovaná v týchto prípadoch:

 • platba za niektoré lieky,
 • starostlivosť o matku,
 • prevoz pacienta autom, taxíkom alebo verejnou dopravou,
 • fyzioterapia,
 • zdravotnícke pomôcky,
 • niektoré druhy dlhodobej starostlivosti.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Potrebujete odporúčanie od vášho všeobecného lekára alebo špecialistu.
 • Ak plánujte cestu do Holandska za účelom liečby, požiadajte vašu zdravotnú poisťovňu o formulár S2.

Ako požiadať o EPZP

O EPZP môžete požiadať vašu vlastnú zdravotnú poisťovňu.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke zariadenia v Holandsku by EPZP mali akceptovať.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Holandsku

V prípade straty EPZP sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku