Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Litva

Núdzové situácie

Volajte na číslo 112
 

Valstybinė ligonių kasa - VLK (Národný fond zdravotného poistenia)
Tel.: +370 5 236 4100
E-mail: vlk@vlk.lt

Informácie pre držiteľov európskeho preukazu zdravotného poistenia v Litve

 


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jedným z miestnych fondov zdravotného poistenia.
 • Ak sa preukážete európskym preukazom zdravotného poistenia a pasom, bude vaše ošetrenie bezplatné.

Zubní lekári

 • Ak navštívite zubného lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jedným z regionálnych fondov zdravotného poistenia, bude vaše stomatologické ošetrenie bezplatné.
 • Zaplatiť však musíte náklady na použitý materiál (napr. zubné plomby).
 • Okolo 80 % zubných lekárov v Litve vykonáva súkromnú prax, čo znamená, že poplatky za ich služby sa nepreplácajú.

Nemocničná liečba

 • Úrazové a pohotovostné oddelenie môžete vyhľadať v ktorejkoľvek nemocnici v Litve. Pri prijatí predložte európsky preukaz zdravotného poistenia a pas.
 • V prípadoch, ktoré nie sú naliehavé, potrebujete odporúčanie od lekára. Ak odporúčanie nemáte a je vám poskytnutá nemocničná liečba, budú sa vám účtovať náklady v plnej výške.

Lekárske predpisy

 • Časť nákladov na predpísané dotované lieky je pokrytá v rámci národného fondu zdravotného poistenia (Valstybinė ligonių kasa – VLK). Zvyšok ceny lieku musíte doplatiť. Za lieky, ktoré nie sú uvedené v štátnom cenníku dotovaných liekov, budete musieť zaplatiť plnú cenu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

 • Účtovaná vám bude len suma, ktorú znáša pacient sám.
 • Tieto poplatky sa v Litve neuhrádzajú.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • V prípade zdravotnej starostlivosti neexistuje spoluúčasť pacientov.
 • Pacienti uhrádzajú časť z ceny dotovaných liekov. Spoluúčasť pacienta závisí od druhu lieku. Nemala by byť vyššia než suma 4,11 EUR alebo 20 % referenčnej ceny subvencovaného lieku.
 • Miera náhrady závisí od konkrétneho lieku a ochorenia.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Váš EPZP pokrýva v Litve aj obličkovú dialýzu a chemoterapie.
 • Ak takéto služby potrebujete, dohodnite sa na ich poskytnutí ešte pred odchodom do Litvy.

Ako požiadať o EPZP

 • Žiadne informácie pre Litvu.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Litve

Kontaktné údaje územných fondov zdravotného poistenia:

Územný fond zdravotného poistenia (THIF) vo Vilniuse

Ž. Liauksmino str. 6, 01101 Vilnius, Litva Tel.: + 370 5  232 2222

Fax: (+370 5) 279 1424, E-mail: vitlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Územný fond zdravotného poistenia (THIF) v Kaunase

Aukštaičių str. 10, 44147 Kaunas, Litva Tel.: + 370 5  232 2222

Fax: (+370 37) 320636, E-mail: kainf@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Územný fond zdravotného poistenia (THIF) v Klaipede

Pievų Tako str. 38, 92236 Klaipėda, Litva Tel.: + 370 5  232 2222

Fax: (+370 46) 381481, E-mail: kltlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Územný fond zdravotného poistenia (THIF) v Siauliai

Vilniaus str. 273, 76332 Šiauliai, Litva Tel.: + 370 5  232 2222

Fax: (+370 41) 526528, E-mail: sitlk@vlk.lt

Územný fond zdravotného poistenia (THIF) v Panevezys

Respublikos str. 66, 35158 Panevėžys, Litva Tel.: + 370 5  232 2222

Fax: (+370 45) 583789, E-mail: patlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku