Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Írsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na čísla 112 alebo 999.

Health Service Executive (HSE – Výkonný orgán v oblasti zdravia)
Tel.: HSE Info Line 1850 24 1850 / +353 41 6850300


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Ak chcete vyhľadať lekársku starostlivosť, ktorú pokrýva váš európsky preukaz zdravotného poistenia, mali by ste navštíviť lekára, ktorý má uzavretú zmluvu v rámci systému PCRS (HSE Primary Care Reimbursement Service).
 • Títo lekári vás ošetria bezplatne.
 • Informácie o týchto lekároch získate na miestnej pobočke HSE.
 • Ak máte pochybnosti o tom, či má váš ošetrujúci lekár uzavretú zmluvu v rámci systému PCRS, mali by ste dať jasne najavo, že si želáte ošetrenie v rámci verejného zdravotného systému.

Lekárske predpisy

 • Za lieky predpísané lekárom, ktorý má zmluvu s HSE, sa platí malý poplatok.

Zubní lekári

 • Nevyhnutné stomatologické ošetrenie vrátane opravy umelého chrupu poskytujú zubní lekári, ktorí majú zmluvy s HSE.
 • Pred samotným zákrokom sa skontaktujte s miestnou pobočkou HSE alebo stomatologickou klinikou.

Nemocničná liečba

 • V naliehavom prípade môžete priamo navštíviť pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek verejnej nemocnice.
 • Držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia sa za nevyhnutnú liečbu neúčtujú žiadne poplatky.

Sanitné vozidlo

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.
 • Na prepravu sanitným vozidlom do nemocnice sa v prípade núdze vzťahuje európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Írsky systém zdravotnej starostlivosti je bezplatný, takže tu neexistuje systém následnej náhrady.

Health Service Executive (HSE – Výkonný orgán v oblasti zdravia)
Tel.: Informačná linka HSE 1850 24 1850/+353 41 6850300

Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.


Spoluúčasť pacienta

 • Na ošetrenie sa nevzťahuje finančná spoluúčasť pacienta.
 • Za každú predpísanú položku sa platí nominálny poplatok.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Tieto ošetrenia musia byť dohodnuté vopred.
 • Môže ich dohodnúť priamo pacient a/alebo nemocnica v inej krajine.
 • Je potrebné, aby ste vopred kontaktovali najbližší miestny úrad zdravia (Local Health Office), resp. nemocnicu v Írsku, keďže ošetrujúce oddelenie musí byť informované o tom, aká liečba je nevyhnutná a aké sú predpísané lieky.

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Írsku

Health Service Executive (HSE) – Európsky preukaz zdravotného poistenia

Tel.: Informačná linka HSE 1850 24 1850/+353 41 6850300

E-mail: hselive@hse.ie

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku