Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Maďarsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na čísla 104 alebo 112.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Národný inštitút pre správu fondov zdravotného poistenia) 
Tel: +36 1 350 1618 
E-mail: nemzetk@neak.gov.hu


Liečba, krytie a náklady

EPZP môžete využiť pri návšteve zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú uzavretú zmluvu s Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK – Národný inštitút pre správu fondov zdravotného poistenia). Nájdete ich podľa označenia: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (poskytovateľ, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia).

Lekári

 • EPZP môžete využiť pri návšteve lekárov, ktorí majú uzavretú zmluvu s Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK – Národný inštitút pre správu fondov zdravotného poistenia). Návšteva lekára je bezplatná.
 • Na konzultáciu u špecialistu potrebujete odporúčanie všeobecného lekára.

Zubní lekári

 • EPZP môžete využiť pri návšteve zubného lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s Národným inštitútom pre správu fondov zdravotného poistenia (NEAK).
 • Zubní lekári, ktorí majú zmluvu s národným inštitútom NEAK môžu v nevyhnutných prípadoch poskytovať bezplatne tieto služby:
  • pohotovostná starostlivosť,
  • niektoré ošetrenia na základe odporúčania špecialistu,
  • niektoré ošetrenia na záchranu chrupu,
  • stomatochirurgia,
  • liečenie ochorenia ďasien.
 • Za všetky ostatné ošetrenia sa účtuje poplatok. Neplatí to však pre osoby do 18 rokov a nad 62 rokov, tehotné ženy a mladé rodičky do 90 dní po pôrode.
 • Pred ošetrením sa informujte u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo si telefonicky overte výšku poplatkov (informácie môžu byť niekedy k dispozícii aj v iných jazykoch okrem maďarčiny, nie je to však zákonná povinnosť).
 • Náklady na materiál zvyčajne znáša pacient.

Nemocničná liečba

 • Okrem naliehavých prípadov sa na hospitalizáciu vyžaduje odporúčanie lekára.
 • Nemocničná liečba je vo všeobecnosti bezplatná v nemocniciach, ktoré majú zmluvu s národným inštitútom NEAK.
 • Nemocnice účtujú dodatočné poplatky za osobitné služby ako nadštandardné ubytovanie alebo špeciálny druh stravy.

Lekárske predpisy

 • Za lieky na predpis sa platí poplatok.
 • V závislosti od lieku vám bude účtovaný celý alebo znížený poplatok. Tento poplatok sa v Maďarsku nenahrádza, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho náhradu.

Sanitné vozidlo

 • V Maďarsku je prevoz štátnou sanitnou službou bezplatný.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • V Maďarsku môže potrebnú leteckú dopravu poskytnúť štátna letecká zdravotnícka služba.

Úhrada

 • Keďže v Maďarsku je pacientom účtovaná len časť nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá je nenávratná, nejestvuje tu možnosť následnej náhrady.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Národný inštitút pre správu fondov zdravotného poistenia

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia


Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Maďarsku

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Národný inštitút pre správu fondov zdravotného poistenia) 
Tel: +36 1 350 1618 
E-mail: nemzetk@neak.gov.hu

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku