Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Francúzsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centrum európskych a medzinárodných kontaktov v oblasti sociálneho zabezpečenia)
Poskytuje podrobné informácie vo francúzskom, anglickom, španielskom, nemeckom, talianskom, portugalskom a poľskom jazyku.

Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr

Zdravotné poistenie (assurance maladie, vo francúzštine): www.ameli.fr


Liečba, krytie a náklady

Všetky informácie týkajúce sa:

 • zdravotníckych pracovníkov (lekári, zubní lekári, zdravotné sestry atď.),
 • nemocníc v mieste, kde sa nachádzate,
 • nákladov a poistného krytia vo Francúzsku,

nájdete na webovej lokalite annuaire santé d'améli (portál zdravotného poistenia – iba vo francúzštine).

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti („conventionné“ – zmluvný lekár).
 • Existujú dve kategórie (všeobecných) zmluvných lekárov (conventionné):
  kategória 1: lekári, ktorí účtujú štandardné poplatky,
  kategória 2: lekári, ktorí okrem štandardného poplatku účtujú aj dodatočný poplatok.
 • Poplatky platíte priamo lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o náhradu vašich výdavkov.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti („conventionné“).
 • Poplatky platíte priamo zubnému lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o náhradu vašich výdavkov.

Nemocničná liečba

 • Pred hospitalizáciou predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Nebudete tak musieť zaplatiť poplatky, ktoré sa uhrádzajú vopred a na ktoré sa vzťahuje EPZP. Zaplatíte len tú časť, ktorú znáša pacient.
 • Za pobyt v nemocnici sa účtuje denný poplatok.
 • Okrem denného poplatku sa za vážnejšie lekárske zákroky platí paušálny príspevok. Tieto poplatky sa vo Francúzsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.
 • Ak ste hospitalizovaný v súkromnej klinike alebo nemocnici, uistite sa, že má registráciu aj na poskytovanie štátnej starostlivosti („conventionné“).

Predpisy

 • Spolu s lekárskym predpisom by vám mal byť vydaný aj formulár ošetrenia (feuille de soins). Bez neho nemôžete požiadať o náhradu výdavkov. Nahrádzajú sa len predpísané lieky, ktoré sú uvedené na zozname nahrádzaných farmaceutických výrobkov. Lekárnik vás bude informovať o tom, ktoré lieky sa nahrádzajú a ktoré nie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom alebo taxi službou musí byť potvrdená v lekárskom predpise.
 • Poplatky za prepravu sa platia vopred priamo zdravotnému pracovníkovi.

Letecká zdravotnícka pomoc

Leteckú prepravu musí: 

 • predpísať lekár
 • a vopred schváliť lekársky úrad miestnej pobočky zdravotnej poisťovne (CPAM – Caisse Primaire d'Assurance Maladie).

Úhrada

 • Vo Francúzsku predkladajte žiadosti o náhradu výdavkov miestnej pobočke CPAM (Caisse Primaire D’Assurance Maladie).
 • Musíte predložiť:
  • formulár ošetrenia (feuille de soins),
  • kópie faktúr a lekárskych predpisov,
  • kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia,
  • vašu adresu,
  • vaše bankové údaje vrátane čísla IBAN a kódu BIC.

Potvrdenie o náhrade vám bude zaslané na domácu adresu.

 • Máte nárok na náhradu približne 70 % nákladov na štandardnú zdravotnú starostlivosť (alebo 80 % nákladov na nemocničnú liečbu).
 • Ak nemôžete požiadať o náhradu výdavkov počas svojho pobytu vo Francúzsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.

Spoluúčasť pacienta

Nie sú dostupné žiadne informácie.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Register zdravotnej starostlivosti (annuaire santé) je služba, ktorú poskytuje francúzsky systém zdravotného poistenia. Pomocou rôznych kritérií (meno/názov, oblasť odbornosti//špecializácia, miesto atď.) môžete vyhľadávať:

 • autorizovaných odborných zdravotníckych pracovníkov (lekári, zdravotné sestry, lekárnici atď.),
 • zdravotné strediská (nemocnice, kliniky) podľa
 • súvisiacich nákladov a možností, ako požiadať o ich náhradu,
 • miest, ktoré ponúkajú dialýzu, chemoterapiu alebo kyslíkovú terapiu (ktorá vo Francúzsku spadá pod pneumológiu).

Ako požiadať o EPZP

 • Informácie o EPZP na webových sídlach CLEISS (iba vo francúzštine) a CNAM (iba vo francúzštine).
 • Ak máte účet ameli, môžete o EPZP požiadať online.
 • O EPZP môžete požiadať aj pomocou mobilnej aplikácie ameli prostredníctvom Google Play a App Store.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Francúzsku

Kontaktujte svoju pobočku CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) vo Francúzsku:

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku