Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Chorwacja

W nagłych wypadkach

 • Dzwoń pod numer 112.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
(Chorwacki Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych – HZZO)
Margaretska 3, 10 000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4806 333


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

Dentyści

Szpital

 • Leczenie w szpitalu, który zawarł umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych (HZZO), jest bezpłatne.
 • Przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Za leczenie szpitalne naliczana jest standardowa opłata w wysokości 100 kun chorwackich dziennie. Maksymalna łączna wysokość opłaty pacjenta nie może przekraczać 2000 kun chorwackich.

Recepty

 • Leki na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wydawane są we wszystkich aptekach, które zawarły umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych (HZZO).
 • Od każdej recepty naliczana jest standardowa opłata w wysokości 10 kun chorwackich.

Pogotowie ratunkowe

 • Ubezpieczenie pokrywa koszty niezbędnego transportu karetką.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów


Udział pacjenta w kosztach

Karta EKUZ daje wszystkim ubezpieczonym osobom z państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii dostęp do opieki zdrowotnej na tych samych warunkach co obywatele Chorwacji, którzy są ubezpieczeni.

Dlatego za niektóre świadczenia musisz wnieść opłatę (udział pacjenta w kosztach), jeśli taki obowiązek również mają ubezpieczeni Chorwaci. Osoba ubezpieczona, korzystająca z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w Chorwacji, jest zobowiązana do pokrycia 20 proc. ich kosztów. Niemniej jednak minimalna kwota współpłacenia nie może wynosić mniej niż:

 • 10 kun za leczenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • 100 kun za każdy dzień pobytu w szpitalu
 • 10 kun od każdej recepty
 • 25 kun za specjalistyczną opiekę zdrowotną
 • 50 kun za specjalistyczną diagnozę niewchodzącą w zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
 • 50 kun za aparaty ortopedyczne i inne
 • 25 kun za każdy dzień rehabilitacji fizycznej
 • 1000 kun za leczenie stomatologiczne
 • 500 kun za leczenie stomatologiczne osób w wieku powyżej 65 lat.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Osoby ubezpieczone z innych krajów UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii mogą, po okazaniu karty EKUZ, poddać się zabiegom dializy, tlenoterapii lub chemioterapii.
 • Aby szybko uzyskać dostęp do tych zabiegów, należy przed przyjazdem do Chorwacji skontaktować się ze świadczeniodawcą i ustalić z nim szczegóły i termin planowanych zabiegów.
 • Należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, z której wynika, jakiego rodzaju leczenie jest potrzebne.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Chorwacji

W razie utraty karty EKUZ osoby ubezpieczone muszą jak najszybciej powiadomić o tym najbliższy oddział HZZO.

Więcej informacji:

ncp-croatia@hzzo.hr

Tel.: +385 1 644 90 90

Krajowy punkt kontaktowy | HZZO

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę