Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Liechtenstein

W sytuacjach nadzwyczajnych

Dzwoń pod numer 144 lub 112

Amt für Gesundheit (Urząd ds. Zdrowia Publicznego) (w j. niem.)
Tel.: +423 236 7340
E-mail: info@ag.llv.li

 


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Aby skorzystać z uprawnień w ramach karty EKUZ, należy udać się do lekarza pracującego w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej. Listę lekarzy można znaleźć pod adresem http://www.lkv.li. Leczenie u takich lekarzy jest bezpłatne, ponieważ ich wynagrodzenie reguluje bezpośrednio ubezpieczyciel.
 • Jeżeli zdecydujesz się na leczenie u lekarza niepracującego w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej, pokryjesz całość kosztów leczenia.

Dentyści

 • Leczenie stomatologiczne nie jest objęte publicznym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jako leczenie prywatne jest w pełni odpłatne.

Leczenie szpitalne

 • W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital.
 • Zgodę na hospitalizację musi z reguły wyrazić Amt für Gesundheit (Urząd ds. Zdrowia Publicznego), wyjątkiem są nagłe przypadki.

Recepty

Karetka pogotowia

 • Ubezpieczenie pokrywa koszty transportu karetką, które ponoszą instytucje opieki zdrowotnej posiadające umowę z federacją ubezpieczycieli zdrowotnych.

Ratownictwo lotnicze

 • Koszty lotniczego transportu sanitarnego pokrywane są do określonej kwoty. Pozostałą część kosztów ponosi pacjent.

Zwrot kosztów

 • Oprócz kosztów ubezpieczenia pacjenci zazwyczaj płacą jedynie za część kosztów opieki medycznej, która nie jest objęta ubezpieczeniem – koszty te nie są zwracane.
 • Jeżeli zwrócisz się o pomoc do lekarza prywatnego, praktykującego w Liechtensteinie, będziesz musiał ponieść całość kosztów.

Udział pacjenta w kosztach

 • Pacjenci w wieku powyżej 20 lat, posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wnoszą standardową opłatę za każdy 30-dniowy okres leczenia (obecnie pobiera się 115 franków szwajcarskich od osób dorosłych i 80 franków szwajcarskich od emerytów).
 • Urząd ds. Zdrowia Publicznego pobiera tę opłatę za ubezpieczenie miesięczne, wystawiając pacjentowi rachunek po tym, gdy do urzędu wpłynie faktura od lekarza lub ze szpitala. Ta standardowa opłata zostanie pobrana, nawet w przypadku, gdy pobyt ubezpieczonego w Liechtensteinie trwa krócej niż jeden miesiąc.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Informacji dotyczących konkretnych sytuacji udzieli Ci Amt für Gesundheit (Urząd ds. Zdrowia Publicznego).

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

Kartę EKUZ można uzyskać w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.

Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

Na tej stronie można znaleźć linki, m.in. do szpitali.

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Liechtensteinie

Amt für Gesundheit (Urząd ds. Zdrowia Publicznego) (w j. niem.)

Tel.: +423 236 7340

Adres e-mail: info@ag.llv.li

 

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę