Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

united kingdom

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 999 lub 112.

Serwis 111 publicznej służby zdrowia (National Heath Service – NHS)

 

Korzystanie z karty EKUZ w Zjednoczonym Królestwie

Co należy zrobić

Jeśli podróżujesz do Zjednoczonego Królestwa z kraju UE, a podczas tymczasowego pobytu w Anglii zachorujesz lub pilnie będziesz potrzebować pomocy lekarza, ważna europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) wydana przez Twój kraj pochodzenia umożliwi Ci dostęp do opieki zdrowotnej.

Jeśli przysługuje Ci prawo do korzystania z karty EKUZ w Zjednoczonym Królestwie, musisz ją mieć przy sobie.

EKUZ nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróży. Nie uprawnia ona do zwrotu kosztów: prywatnej opieki medycznej, planowanego leczenia, lotu powrotnego do kraju ojczystego, zgubionego lub skradzionego mienia. Zalecamy również wykupienie ubezpieczenia podróżnego lub zdrowotnego, które obejmuje czas trwania Twojej podróży.

Opieka zdrowotna w nagłych wypadkach w Anglii

Informacje te dotyczą uzyskania opieki zdrowotnej w Anglii.

Dostęp do opieki zdrowotnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej może być inny niż w Anglii.

Publiczna służba zdrowia (NHS) funkcjonuje jako system opieki zdrowotnej oparty na miejscu pobytu pacjenta. Oznacza to, że osoby odwiedzające Anglię mogą być zmuszone do opłacenia kosztów opieki zdrowotnej świadczonej przez NHS, w zależności od ich sytuacji.

Niektóre świadczenia, takie jak wypadki i sytuacje nadzwyczajne oraz wizyty u lekarza ogólnego, są bezpłatne dla wszystkich.

Pacjent zawsze otrzyma pilne leczenie lub leczenie, które z medycznego punktu widzenia nie może czekać na powrót pacjenta do kraju ojczystego, a kwestia płatności zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie. Tylko lekarz może zdecydować, czy leczenie jest pilne lub natychmiast konieczne.


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze ogólni (GP)

 • Podstawowa opieka medyczna, w tym usługi lekarzy ogólnych (ang. general practitioner – GP), którzy należą do publicznej służby zdrowia, są bezpłatne. Znajdź w pobliżu lekarza ogólnego

Dentyści

Leczenie szpitalne (NHS)

 • Poza nagłymi przypadkami przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza ogólnego, dentysty lub okulisty. Większość świadczeń w szpitalach publicznych jest bezpłatna dla posiadaczy ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Znajdź w pobliżu szpital
 • Jako obcokrajowiec posiadający ważną kartę EKUZ masz prawo do uzyskania bezpłatnie wszelkiej niezbędnej opieki szpitalnej oferowanej w ramach publicznej służby zdrowia. Karta nie zwalnia jednak z opłat w przypadku zaplanowanych zabiegów medycznych.

Recepty

Pogotowie ratunkowe

 • W przypadku takiej konieczności transport karetką jest bezpłatny.

Zwrot kosztów

 • W większości przypadków leczenie w Zjednoczonym Królestwie jest bezpłatne, dlatego nie istnieje system refundacji kosztów medycznych.
 • Jeśli naliczane są opłaty standardowe (np. za leczenie u dentystów w ramach NHS lub koszty realizacji recept), nie podlegają one zwrotowi.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • W Zjednoczonym Królestwie w większości przypadków leczenie jest bezpłatne, ale należy każdorazowo okazywać swoją kartę EKUZ.
 • Opłaty standardowe, które naliczane są pacjentom, obowiązują w przypadku dentystów przyjmujących w ramach NHS.
 • Pacjenci płacą też w aptece – tylko w Anglii – opłatę za realizację recept. Realizacja recept w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii jest bezpłatna.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

 

Zakres świadczeń dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa odwiedzających UE

Aby uzyskać dostęp do leczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia, osoby podróżujące ze Zjednoczonego Królestwa do jednego z państw członkowskich UE mogą skorzystać z brytyjskiej globalnej karty ubezpieczenia zdrowotnego (UK GHIC – UK Global Health Insurance Card) lub brytyjskiej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (UK EHIC – UK European Health Insurance Card).

Różnice między dostępnymi kartami

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia dla osób ubezpieczonych w Zjednoczonym Królestwie. Możesz złożyć wniosek o:

 • brytyjską globalną kartę ubezpieczenia zdrowotnego (UK GHIC – UK Global Health Insurance Card)
 • brytyjską europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (UK EHIC – UK European Health Insurance Card), jeżeli przysługują Ci prawa wynikające z umowy o wystąpieniu.

W przypadku większości nowych wniosków o wydanie karty karta UK GHIC zastępuje europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).

Więcej informacji na temat tego, jak ubiegać się o kartę EKUZ lub GHIC

Jak korzystać z karty?

Z karty można korzystać, aby uzyskać dostęp do niezbędnej z medycznego punktu widzenia państwowej opieki zdrowotnej podczas pobytu w jednym z krajów UE.

Opieka zdrowotna niezbędna z medycznego punktu widzenia oznacza opiekę zdrowotną, która nie może czekać na powrót chorego do Zjednoczonego Królestwa. O konieczności podjęcia leczenia decyduje świadczeniodawca w odwiedzanym kraju.

Więcej informacji na temat krajów, w których karta jest honorowana

Jeśli posiadasz już EKUZ

Jeśli posiadasz już kartę EKUZ wydaną przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, pozostaje ona ważna do dnia wygaśnięcia jej ważności. Możesz złożyć wniosek o nową kartę do 6 miesięcy przed wygaśnięciem ważności posiadanej karty.

Jeśli podczas podróży za granicę nie masz przy sobie karty

Jeśli podczas podróży do Europy nie masz przy sobie karty EKUZ, brytyjskiej globalnej karty ubezpieczenia zdrowotnego ani nowej brytyjskiej karty EKUZ, możesz uzyskać tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu, aby udowodnić swoje uprawnienia do opieki zdrowotnej niezbędnej ze względów medycznych.

Tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu zapewni Ci dostęp do takich samych świadczeń jak karta EKUZ, globalna karta ubezpieczenia zdrowotnego (UK GHIC) lub nowa brytyjska karta EKUZ (UK EHIC) do czasu powrotu do kraju.

Aby uzyskać tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu, skontaktuj się z NHS Overseas Healthcare Services (Wydział ds. Pacjentów z Zagranicy).


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Zjednoczonym Królestwie, którzy potrzebują leczenia za granicą

Overseas Healthcare Services (Wydział ds. Pacjentów z Zagranicy):
Tel.: 0191 218 1999 (połączenia krajowe)
+44 191 218 1999 (połączenia z innych krajów)

W razie zgubienia lub kradzieży karty złóż wniosek o wydanie nowej po powrocie do Zjednoczonego Królestwa.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę