Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Szwecja

Uwaga: Osoby mieszkające na stałe w jednym z krajów nordyckich (Danii, Finlandii, Islandii lub Norwegii) mają bezpośredni dostęp do służby zdrowia w Szwecji – wystarczy, że okażą ważny dowód tożsamości.

W nagłych wypadkach

 • Dzwoń pod numer 112.
 • 1177 – krajowy serwis informacyjny służby zdrowia.
  • Serwis udziela informacji online i telefonicznie.
  • Jest czynny całą dobę, 365 dni w roku.
  • Wykwalifikowani pracownicy serwisu oceniają, jakiego rodzaju pomoc jest konieczna w danym przypadku, udzielają porad i kierują chorego do odpowiedniej placówki służby zdrowia.
  • Pracownicy serwisu 1177 mówią po angielsku.
  • Telefon: 1177
  • Strona internetowa: www.1177.se (informacje dostępne są w kilku językach).

Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia posiadacza do uzyskania opieki medycznej w dowolnej placówce publicznej służby zdrowia.

 • Udaj się do lekarza zarejestrowanego w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Okaż ważną kartę EKUZ i ważny paszport lub inny dowód tożsamości.
 • Posiadacze ważnej karty EKUZ mają prawo do zniżkowych opłat za niezbędne świadczenia medyczne na zasadach takich jak osoby zamieszkałe w Szwecji na stałe. Opłaty za świadczenia medyczne mogą być różne i nie podlegają zwrotowi.
 • W większości regionów Szwecji osoby do 20. roku życia leczone są bezpłatnie.
 • Jeśli nie będziesz mieć przy sobie karty EKUZ, zostaniesz obciążony pełnymi kosztami leczenia.

Prywatne przychodnie z reguły nie uznają karty EKUZ, jednak niektórzy lekarze prywatni zawarli umowę z publiczną służbą zdrowia i akceptują kartę. Zanim udasz się do lekarza lub szpitala, upewnij się, że karta EKUZ jest tam akceptowana. W ten sposób unikniesz nieprzewidzianych wydatków.

Dentyści

Większość dentystów świadczy usługi w ramach publicznej służby zdrowia.

 • Posiadacze ważnej karty EKUZ płacą pełne koszty leczenia w przypadku kwot do 3 000 SEK. W przypadku opłat wynoszących od 3 001 SEK do 15 000 SEK płacą 50 proc. sumy, a w przypadku opłat przekraczających 15 000 SEK – 15 proc.
 • Osoby do 24. roku życia leczone są bezpłatnie.
 • Więcej informacji udziela Szwedzka Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych (Försäkringskassan), tel.: +46 771 524 524.

Leczenie szpitalne

 • Z wyjątkiem standardowej opłaty dziennej, która nie podlega zwrotowi, leczenie szpitalne jest z reguły bezpłatne.
 • Za leczenie ambulatoryjne pobierane są zniżkowe opłaty. Opłaty te mogą być różne i nie podlegają zwrotowi.
 • Specjalistyczna opieka medyczna jest odpłatna.

Recepty

 • Aby skorzystać z prawa do zniżkowej opłaty za leki, należy w aptece okazać ważną kartę EKUZ.
 • Opłaty za leki różnią się.

Pogotowie

 • W większości regionów Szwecji pomoc pogotowia ratunkowego jest bezpłatna.

Ratownictwo lotnicze

 • W większości regionów Szwecji pomoc lotniczego pogotowia ratunkowego jest bezpłatna.

Zwrot kosztów

 • W Szwecji nie istnieje system refundowania kosztów opieki medycznej.
 • Po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinny Ci zostać naliczone wyłącznie standardowe opłaty, które nie podlegają zwrotowi.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia w Szwecji, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • W przypadku wizyty u lekarza ogólnego stawki naliczane pacjentom wahają się od 150 do 300 SEK. W przypadku wizyty u specjalisty kwoty te są nieco wyższe – wynoszą od 200 do 420 SEK. Stawki te obowiązują wyłącznie w odniesieniu do pozaszpitalnej, podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Pacjentom, którzy częściej potrzebują opieki zdrowotnej, opłaty te naliczane są tylko do wysokości określonego pułapu, co oznacza, że nie powinni płacić więcej niż 2 200 SEK rocznie.
 • W przypadku leczenia szpitalnego pacjent płaci maksymalnie 100 SEK za dzień.
 • W większości regionów osobom poniżej 20. roku życia przysługuje bezpłatna opieka zdrowotna.
 • Opieka położnicza jest zawsze bezpłatna.
 • W niektórych regionach za usługi pogotowia ratunkowego i transport helikopterem płaci się mniej.
 • Brak informacji na temat stawek naliczanych w prywatnych placówkach medycznych.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Aby móc poddać się zabiegom dializy, tlenoterapii i chemioterapii, pacjent musi przedstawić skierowanie.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

Strona, na której można zwrócić się o wydanie karty EKUZ (tylko w j. szwedzkim)

Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

 • W Szwecji nie ma ogólnodostępnej, centralnej bazy szpitali i lekarzy, którzy akceptują kartę EKUZ.
 • Aby uzyskać informacje na temat lokalnych placówek opieki zdrowotnej, pacjenci mogą dzwonić pod numer 1177 (krajowy serwis porad w zakresie opieki zdrowotnej).

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Szwecji

Szwedzka Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych (Försäkringskassan)
Tel.: +46 771 524 524 (obsługa interesantów)

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę