Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Spain

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 112. 

Ministerio de Sanidad (Ministerstwo Zdrowia)
Tel.: +34 901 400 100
Adres e-mail: oiac@mscbs.es
Strona internetowa: www.mscbs.gob.es

 


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

 • Zanim udasz się do lekarza lub do szpitala, upewnij się, że gabinet lub placówka medyczna świadczą usługi w ramach publicznej służby zdrowia i że Twoja Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zostanie przez nie uznana.
 • Listę ośrodków i szpitali publicznej służby zdrowia znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
 • Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat przychodni publicznych oraz katalog ośrodków krajowej podstawowej opieki zdrowotnej i krajowy katalog szpitali.
 • Niektóre szpitale i przychodnie („centros sanitarios”) oferują zarówno prywatną opiekę zdrowotną (leczenie nie jest refundowane, w pełni opłaca je pacjent), jak i państwową (leczenie jest w dużej części refundowane). To pacjent decyduje, który rodzaj opieki wybiera. Wszelkie koszty poniesione w ramach prywatnej opieki medycznej nie są zwracane i nie są objęte ubezpieczeniem w ramach karty EKUZ.

Lekarze

 • Usługi publicznej służby zdrowia są bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że pracownicy niektórych hoteli i biur podróży mogą skierować Cię do prywatnego lekarza, który zażąda opłaty.
 • Jeśli musisz wezwać lekarza w nagłym przypadku, upewnij się, że masz przy sobie ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, i zaznacz wyraźnie, że chcesz skorzystać z usług publicznej służby zdrowia („asistencia sanitaria pública” lub „asistencia del Sistema Nacional de Salud”).
 • Jeśli lekarz żąda od Ciebie opłaty z góry, oznacza to, że oferuje Ci leczenie prywatne i nie uznaje karty EKUZ.

Dentyści

 • Oprócz bardzo wyjątkowych, nagłych przypadków w ramach opieki podstawowej, leczenie dentystyczne z reguły nie jest dostępne w ramach systemu państwowej opieki zdrowotnej.
 • Ubezpieczeniem objęte są tylko działania profilaktyczne i szczególne środki w zakresie opieki medycznej dla dzieci.
 • Żadne koszty nie są zwracane.

Leczenie szpitalne

 • Z wyjątkiem nagłych przypadków przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza.
 • Bezpłatne leczenie jest dostępne tylko w szpitalach publicznych.
 • Aby uniknąć opłat, jakie mają zastosowanie w leczeniu prywatnym, przy przyjęciu do szpitala należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Koszty leczenia prywatnego nie podlegają zwrotowi.

Recepty

 • Leki przepisane przez lekarza publicznej służby zdrowia wydawane są we wszystkich aptekach („farmacia”).
 • Jeżeli możesz udowodnić, że jesteś emerytem pochodzącym z kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, pokryjesz jedynie mniejszą część kosztów recepty (jednakże istnieją pewne wyjątki od tej zasady).
 • Jeżeli potrzebujesz leków po wypisaniu ze szpitala, zostanie to zaznaczone w Twojej dokumentacji leczenia szpitalnego. Z tą dokumentacją powinieneś udać się do lokalnego publicznego ośrodka zdrowia oferującego opiekę podstawową („centro de salud”), gdzie lekarz wyda Ci receptę.

Karetka pogotowia

 • Transport karetką jest bezpłatny w ramach usług publicznej służby zdrowia.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak zasad szczegółowych

Zwrot kosztów

 • Koszty świadczeń medycznych nie są zwracane, ponieważ usługi publicznej służby zdrowia są bezpłatne.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • Z wyjątkiem leków na receptę dostęp do publicznej opieki zdrowotnej – w tym opieki podstawowej, opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego i opieki w nagłych przypadkach – jest bezpłatny, a więc pacjent nie ponosi żadnych kosztów.
 • Z zasady za leki finansowane przez państwowy system opieki zdrowotnej i przepisane przez lekarza publicznej służby zdrowia zapłacisz częściowo:
  • 10 proc. ceny, jeśli jesteś emerytem pochodzącym z kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii
 • 50 proc. ceny w pozostałych przypadkach.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Jeśli potrzebujesz tego rodzaju zabiegów, szczegóły i terminy ustal z placówką medyczną przed wyjazdem, z dużym wyprzedzeniem.
 • Dopilnuj, aby zabieg wykonała publiczna placówka medyczna. Karta EKUZ nie pokrywa kosztów zabiegów przeprowadzonych przez placówki prywatne.
 • Jeśli Twój stan zdrowia wymaga chemioterapii, najlepiej skontaktuj się bezpośrednio ze szpitalem.
 • Jeśli potrzebujesz zabiegów dializy, skontaktuj się z centrum specjalistycznym („centro de especialidades”) albo ze szpitalem.
 • Aby móc się poddać tlenoterapii, skontaktuj się najpierw z ośrodkiem zdrowia („centro de salud”). Zabieg ten może zostać wykonany również w centrum specjalistycznym („centro de especialidades”) lub szpitalu.
 • Przed wyjazdem skontaktuj się z urzędem publicznej służby zdrowia we wspólnocie autonomicznej, w której będziesz przebywać. Poinformuje Cię on o obowiązujących procedurach i ośrodkach zdrowia, do których możesz się zwrócić.
Autonomiczne organizacje służby zdrowia

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Hiszpanii

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Tel.: +34 901 16 65 65
Skontaktuj się z regionalnymi oddziałami INSS.

Instituto Social de la Marina (ISM)
Tel.: +34 917 00 66 00
Skontaktuj się z regionalnymi oddziałami ISM.

Dla urzędników służby cywilnej:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)
Tel.: +34 91 273 95 00

Skontaktuj się z MUFACE, organem oferującym zabezpieczenie społeczne hiszpańskim urzędnikom, aby uzyskać dane kontaktowe Biura Informacyjnego i oddziałów regionalnych MUFACE.

Dla urzędników administracji wymiaru sprawiedliwości:

Mutualidad General Judicial
Tel.: +34 91 586 03 00
Skontaktuj się z regionalnymi oddziałami MUGEJU.

Dla ubezpieczonych w ISFAS:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tel.: +34 91 567 76 00
Adres e-mail: isfasregistro@oc.mde.es

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę