Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Słowacja

Zintegrowany system ratownictwa

Dzwoń pod numer 112.

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ Nadzoru Opieki Zdrowotnej)
Žellova 2
SK – 829 24 Bratysława 25
Tel: +421 2 20 856 226


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Aby móc skorzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, należy zwrócić się do lekarza zarejestrowanego w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych na Słowacji.
 • Wizyty lekarskie mogą być płatne. Na Słowacji opłaty te nie są refundowane, ale o ich zwrot można ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.

Dentyści

 • Aby móc skorzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, należy zwrócić się do lekarza dentysty zarejestrowanego w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych na Słowacji.
 • Leczenie stomatologiczne w nagłych wypadkach jest z reguły bezpłatne, ale w zależności od wykorzystanych materiałów dentystycznych mogą zostać naliczone pewne opłaty.
 • Wszelkie zabiegi stomatologiczne, które nie dotyczą przypadków nagłych, są płatne. Na Słowacji opłaty te nie są refundowane, ale o ich zwrot można ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.

Leczenie szpitalne

 • W nagłych wypadkach należy zgłosić się do izby przyjęć lub oddziału ratunkowego dowolnego szpitala. Skierowanie od lekarza nie jest konieczne.
 • Usługi i leki w ramach leczenia szpitalnego są z reguły bezpłatne. Jednak w przypadku skomplikowanych zabiegów pacjenci mogą zostać obciążeni znacznymi kosztami. Na Słowacji opłaty te nie są refundowane, ale o ich zwrot można ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.

Recepty

 • Leki na receptę wydawane są za standardową opłatą.
 • Jeśli dany lek nie znajduje się na krajowej liście leków refundowanych przez publiczną służbę zdrowia, pacjent może zostać obciążony częścią kosztów. Na Słowacji opłaty te nie są refundowane, ale o ich zwrot można ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.
 • Lista leków refundowanych dostępna jest w każdej aptece.

Pogotowie ratunkowe

 • Dostępne nieodpłatnie

Ratownictwo lotnicze

 • Dzwoń pod numer 18155.
 • Dostępne nieodpłatnie

Zwrot kosztów

 • Na Słowacji nie istnieje system refundowania kosztów opieki medycznej.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

Osoba towarzysząca pacjentowi podczas jego hospitalizacji

 • Płaci 3,30 euro za dobę.
 • Pobyt osoby towarzyszącej jest nieodpłatny, jeśli jest nią:
  • matka karmiąca dziecko/dzieci piersią
  • osoba towarzysząca dziecku w wieku poniżej 3 lat
  • osoba towarzysząca osobie poniżej 18. roku życia leczonej na oddziale onkologicznym.

Leki, wyroby medyczne i żywność dietetyczna

 • Za przetwarzanie danych statystycznych związanych z receptą lub kuponem na wyrób medyczny naliczana jest opłata w wysokości 0,17 euro.
 • Ta standardowa opłata nie jest naliczana, jeśli osoba ubezpieczona:
  • okaże kopię recepty (w przypadku wizyty w kilku aptekach)
  • okaże receptę na leki lub dietetyczne środki spożywcze, za które sam poniesie pełne koszty
  • okaże receptę na szczepienia, które są obowiązkowe
  • otrzymała złoty medal im. Jana Janskiego (lub inne wyższe odznaczenie)
  • okaże elektroniczną dokumentację medyczną (tzw. e-kartę) zawierającą receptę.

Oddział ratunkowy

W zależności od rodzaju usługi medycznej świadczonej w nagłych wypadkach:

 • za leczenie ambulatoryjne, w tym również stomatologiczne, w trybie nagłym od osoby ubezpieczonej pobierana jest opłata w wysokości 2 euro. Opłata ta nie zostanie pobrana, jeżeli osoba ubezpieczona od razu zostanie przekazana na leczenie szpitalne na oddziale ratunkowym.
 • Za leczenie ambulatoryjne w trybie nagłym w warunkach domowych lub w innym miejscu pobytu ubezpieczonego opłata wynosi 10 euro.
 • Za leczenie szpitalne w trybie nagłym osoba ubezpieczona wnosi opłatę w wysokości 2 euro, jeżeli:
  • zgłoszenie do szpitala ma miejsce w dni powszednie w godz. 16–22 oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 7–22 w regionie, w którym ambulatoryjne usługi pogotowia nie są świadczone, lub
  • osoba ubezpieczona trafiła do szpitala bezpośrednio po udzieleniu jej pomocy ambulatoryjnej w trybie nagłym.
 • W każdym innym przypadku pilnego leczenia szpitalnego od osoby ubezpieczonej pobierana jest opłata w wysokości 10 euro.

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w nagłych wypadkach są bezpłatne, jeżeli są zapewniane w formie:

 • leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego natychmiast po wypadku, o ile nie doszło do niego wskutek nadużycia alkoholu albo zażycia innej substancji uzależniającej lub lekarstwa w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza
 • leczenia szpitalnego w trybie nagłym, które trwa dłużej niż 2 godziny
 • leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w trybie nagłym, które skutkuje przyjęciem pacjenta na dalsze leczenie w trybie stacjonarnym (np. w szpitalu)
 • leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego w trybie nagłym osoby małoletniej na wniosek służby socjalnej i w placówce wskazanej przez sąd lub służby ochrony dziecka
 • leczenia osoby ubezpieczonej, której przyznano złoty medal im. Jana Janskiego (lub inne wyższe odznaczenie).

Transport

 • Za transport medyczny naliczana jest opłata według stawki 0,10 euro/km.
 • Opłata ta nie obowiązuje w przypadku, gdy osoba ubezpieczona:
  • jest objęta programem dializy lub transplantacji dla osób z przewlekłą chorobą nerek
  • jest w trakcie leczenia kardiologicznego i onkologicznego
  • jest w znacznym stopniu niepełnosprawna i zdana na transport pojazdami prywatnymi
  • jest przewożona do innego szpitala na podstawie skierowania od świadczeniodawcy realizującego świadczenia szpitalnej opieki zdrowotnej
  • otrzymała złoty medal im. Jana Janskiego (lub inne wyższe odznaczenie).

Inne opłaty

Za udostępnienie wyciągu z dokumentacji medycznej do celów związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej pobierana jest opłata w wysokości 2 euro.

Jeżeli pacjent potrzebuje wyciągu do celów niezwiązanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej, świadczeniodawca ma prawo żądać wyższej opłaty. Wysokość tej opłaty musi być jednak podana w cenniku.


Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Na Słowacji możesz na podstawie karty EKUZ skorzystać z zabiegów dializy oraz z tleno- i chemioterapii.
 • Szczegóły leczenia musisz przed przyjazdem na Słowację ustalić ze świadczeniodawcą, który działa w ramach krajowej publicznej służby zdrowia.
 • Musisz mu też przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności takiego leczenia.
 • Listę placówek medycznych, które działają w ramach publicznej służby zdrowia, możesz znaleźć na stronach internetowych instytucji w zależności od miejsca Twojego pobytu:
 • Lista stacji dializ (tylko w j. słowackim)

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych na Słowacji

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Organ Nadzoru Opieki Zdrowotnej)
Žellova 2
SK – 829 24 Bratysława 25
Tel: +421 2 20 856 226

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę