Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Portugal

W nagłych wypadkach

 • Dzwoń pod numer 112.
 • Dzwoń pod numer 808 24 24 24 (SNS 24 – Centro de Contacto).
 • Możesz udać się bezpośrednio do
  • publicznego ośrodka zdrowia (Centro de Saúde)
  • ośrodka opieki całodobowej (Serviço de Atendimento Permanente)
  • lub szpitala (w nagłych przypadkach).
 • Strona krajowej służby zdrowia (w j. portugalskim)

Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze, dentyści, leczenie szpitalne

 • Świadczenia publicznej służby zdrowia są zasadniczo bezpłatne. W niektórych przypadkach może jednak zostać naliczona standardowa opłata.
 • Liczba usług dentystycznych świadczonych w ramach opieki publicznej jest ograniczona, a pacjent ponosi standardową opłatę, której wysokość zależy od rodzaju leczenia. Niektóre kwalifikujące się do tego grupy, w tym dzieci, mają dostęp do podstawowej opieki dentystycznej współfinansowanej z krajowego programu promocji zdrowia jamy ustnej. Program ten ma zastosowanie wyłącznie do rezydentów i beneficjentów krajowej służby zdrowia.

Recepty

 • Część kosztów leków, które są wymienione w urzędowym wykazie leków refundowanych w ramach służby zdrowia, ponosi państwo. Pozostałą część kosztów opłaca z góry pacjent. Część ta może wynieść od 10 do 85 proc. ceny przepisanego leku.
 • Apteki są z reguły czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-13.00 i 15.00-19.00.  W soboty są czynne od 9.00 do 13.00.
 • Lista aptek czynnych przez całą dobę dostępna jest w każdej aptece.

Karetka pogotowia

 •  Transport karetką pogotowia ratunkowego w nagłych wypadkach przysługuje w ramach opieki zdrowotnej, ponieważ jest zapewniany przez szpital, w którym odbywa się leczenie. Możliwy jest również transport karetką w przypadkach niewymagających natychmiastowej interwencji, na przykład aby umożliwić pacjentowi dostanie się z miejsca pobytu do placówki, w której odbędzie się zabieg hemodializy, lub gdy pacjent nie ma możliwości skorzystania z innych środków transportu.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

 • Podczas pobytu w Portugalii nie możesz uzyskać zwrotu kosztów.
 • Jeśli musiałeś zapłacić za leczenie w Portugalii, po powrocie do kraju skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem w sprawie zwrotu kosztów.

Udział pacjenta w kosztach

 • Opieka zdrowotna w ramach portugalskiej służby zdrowia z reguły jest bezpłatna, choć pacjenci muszą czasami uiścić standardową opłatę.
 • Opłaty takie są naliczane, aby zapobiec nieuzasadnionemu korzystaniu z usług opieki zdrowotnej.
 • Ze standardowej opłaty są zwolnione dzieci do lat 18 i kobiety w ciąży, dopuszczone są też inne wyjątki.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • W sprawie tych zabiegów osoba ubezpieczona musi z reguły przed podróżą skontaktować się ze szpitalem lub oddziałem, który je wykonuje, aby upewnić się, że ich wykonanie będzie możliwe podczas jej pobytu w Portugalii.
 • Wymagane jest skierowanie lub orzeczenie lekarskie potwierdzające, że pacjent cierpi na chorobę przewlekłą.

Więcej informacji udziela odpowiedni regionalny urząd zdrowia (ARS), który może też udostępnić listę podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej, które mają podpisane umowy z krajową służbą zdrowia.


Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Portugalii

Region Północny

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte)

Rua de Santa Catarina, 1288

4000 – 447 Porto

Tel.: +351 220 411 000

Adres e-mail: arsn@arsnorte.min-saude.pt

Region Centralny

Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro)

Alameda Júlio Henriques S/n

Apartado 1087

3001 – 553 Coimbra

Tel.: +351 239 796 800

Adres e-mail: secretariado.ca@arscentro.min-saude.pt

Lizbona i Dolina Tagu

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT)

Av. Estados Unidos da América, N.° 77

1749 – 096 Lizbona

Tel.: +351 218 424 800

Adres e-mail: geral@arslvt.min-saude.pt

Region Alentejo

Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo)

Largo do Jardim do Paraíso, N.º 1

7000 – 864 Évora

Tel.: +351 266 758 770

Adres e-mail: arsa@arsalentejo.min-saude.pt

Algarve

Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve)

E.N. 125 Sítio das Figuras, lote 1, 2º andar

8005 – 145 Faro

Tel.: +351 289 889 900

Adres e-mail: arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt

Madera

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Avenida Luís de Camões, 57

9004 – 514 Funchal

Tel.: +351 291 705 600

Adres e-mail: sri@srs.pt

Azory

Direção Regional de Saúde dos Açores

Solar dos Remédios

9701 – 855 Angra do Heroísmo

Tel.: +351 295 204 200

Adres e-mail: sres-drs@azores.gov.pt

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę