Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Malta

W nagłych wypadkach
Dzwoń pod numer 112

Instytucja właściwa
Ministerstwo Zdrowia – Departament ds. Polityki w dziedzinie Zdrowia
Tel.: +356 25952400
Adres e-mail: entitlement.health@gov.mt

Pytania dotyczące opieki medycznej podczas pobytu na Malcie należy kierować do:
Department for Policy in Health – Health Care Funding (Departament ds. Polityki w dziedzinie Zdrowia – Dział ds. Uprawnień do Opieki Zdrowotnej)
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel.: +356 2595 2400
Adres e-mail: entitlement.health@gov.mt
Strona internetowa: www.ehic.gov.mt


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Aby uzyskać dostęp do niezbędnych/pilnie potrzebnych świadczeń medycznych podczas pobytu na Malcie, należy okazać ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Posiadanie karty zapewnia dostęp do usług publicznej opieki zdrowotnej świadczonych w publicznych ośrodkach zdrowia wymienionych poniżej.

Jeśli planujesz dłuższy pobyt na Malcie (np. jako pracownik delegowany lub emeryt), powinieneś otrzymać w swoim kraju formularz S1 i zarejestrować go we właściwej maltańskiej instytucji zdrowia publicznego. Po dokonaniu rejestracji formularza S1 otrzymasz poświadczenie uprawnienia do opieki zdrowotnej – „Certificate of Entitlement”. Musisz je każdorazowo okazać, kiedy chcesz skorzystać z usług publicznej opieki zdrowotnej.

Usługi medyczne

Dentyści

 • W nagłych wypadkach leczenie stomatologiczne jest bezpłatne w szpitalu Mater Dei w Msidzie i w ośrodkach zdrowia.
 • Leczenie rutynowe i niewymagające natychmiastowego działania odbywa się prywatnie. Za te usługi musisz zapłacić z własnej kieszeni. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

Leczenie szpitalne

 • Pomoc w nagłych wypadkach oferują:
 • Kiedy sytuacja jest poważna,
  • należy wezwać pogotowie, dzwoniąc pod numer 112, lub
  • udać się bezpośrednio na pogotowie w szpitalu Mater Dei lub szpitalu ogólnym na Gozo.

Recepty

 • Leki przepisane podczas leczenia szpitalnego lub w ciągu pierwszych trzech dni po opuszczeniu szpitala wydawane są bezpłatne.
 • Koszty leków przepisanych w innych okolicznościach pacjent ponosi w całości. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

Karetka pogotowia

 • W nagłych wypadkach koszty transportu karetką do szpitala pokrywa ubezpieczenie przysługujące w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Wyszukiwarka stron internetowych poświęconych zdrowiu


Zwrot kosztów

 • Aby ubiegać się o zwrot wszelkich wydatków na usługi medyczne świadczone przez placówki publicznej opieki zdrowotnej na Malcie, skontaktuj się z ministerstwem:

Ministry for Health
Department for Policy in Health – Health Care Funding
(Ministerstwo Zdrowia – Departament ds. Polityki w dziedzinie Zdrowia – Dział ds. Uprawnień do Opieki Zdrowotnej)
Ground Floor
Ex-Outpatients’ Block
St Luke’s Hospital
G’Mangia PTA 1010
Tel.: +356 2595 2400
Adres e-mail: entitlement.health@gov.mt


Udział pacjenta w kosztach

Na Malcie świadczenia publicznej służby zdrowia są bezpłatne dla wszystkich uprawnionych osób po okazaniu ważnego dokumentu.


Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Jeśli Twój stan zdrowia wymaga tego rodzaju usług podczas pobytu na Malcie, z odpowiednim wyprzedzeniem ustal termin i szczegóły i zasięgnij dokładnych informacji, dzwoniąc pod podane poniżej numery telefonów.


Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

Możesz ubiegać się online o wydanie karty EKUZ za pośrednictwem następujących stron internetowych:


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych na Malcie

 • Jeśli nie możesz okazać karty EKUZ, skontaktuj się z właściwą instytucją w swoim kraju, aby uzyskać tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu. To zaświadczenie należy przedstawić w placówce świadczącej usługi medyczne.
 • Jeśli podczas swojego pobytu na Malcie nie możesz przedstawić wniosku o zwrot kosztów, skontaktuj się w tej sprawie z właściwą instytucją zdrowia publicznego po powrocie do kraju.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę