Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Litwa

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 112
 

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel. +370 5 236 4100
Adres e-mail: vlk@vlk.lt

Informacje o dostępie do służby zdrowia na Litwie dla posiadaczy karty EKUZ

 


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Aby skorzystać z praw przysługujących w ramach europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, należy udać się do lekarza w placówce służby zdrowia, która podpisała umowę z jedną z regionalnych kas chorych.
 • Leczenie jest bezpłatne, o ile pacjent okaże kartę EKUZ i paszport.

Dentyści

 • Leczenie dentystyczne jest bezpłatne, jeśli przeprowadza je dentysta, który podpisał umowę z jedną z regionalnych kas chorych.
 • Pacjent ponosi wyłącznie koszty materiałów dentystycznych (np. wypełnień).
 • Około 80 proc. dentystów na Litwie świadczy usługi w prywatnym gabinecie – w takim wypadku koszt leczenia nie podlega zwrotowi.

Leczenie szpitalne

 • W nagłych wypadkach należy zwrócić się o pomoc do oddziału pogotowia dowolnego szpitala na Litwie. Przy przyjęciu do szpitala należy okazać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i paszport.
 • Jeśli stan pacjenta nie wymaga pilnej interwencji, potrzebne jest skierowanie od lekarza. W razie braku skierowania od lekarza całość kosztów leczenia szpitalnego, które nie jest pilne, ponosi pacjent.

Recepty

 • Koszt refundowanych przez system leków przepisanych przez lekarza częściowo pokrywa Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (Valstybinė ligonių kasa – VLK). Pozostałą część kwoty uiszcza pacjent. Za leki, które nie znajdują się na krajowej liście leków refundowanych przez system, trzeba zapłacić pełną cenę.

Karetka pogotowia

 • Transport karetką jest bezpłatny.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

 • Pacjenci ponoszą tylko część kosztów leczenia.
 • Na Litwie koszty te nie podlegają zwrotowi.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • Za świadczenia opieki zdrowotnej pacjent nie ponosi żadnych opłat.
 • Pacjent częściowo dopłaca do refundowanych przez system leków. Wysokość tej dopłaty zależy od rodzaju produktu leczniczego. Nie powinna ona przekraczać 4,11 euro ani 20 proc. ceny referencyjnej refundowanego leku.
 • Wysokość refundacji zależy od rodzaju leku i choroby.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Na Litwie karta EKUZ uprawnia do poddania się zabiegom dializy i chemioterapii.
 • Aby zapewnić sobie do nich dostęp, przed wyjazdem ustal szczegóły i daty koniecznych zabiegów.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

 • Brak informacji

Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

 •  

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych na Litwie

Dane kontaktowe regionalnych kas chorych

Regionalna Kasa Chorych w Wilnie

Ž. Liauksmino str. 6, 01101 Vilnius, Litwa Tel. + 370 5  232 2222

Faks: (+370 5) 279 1424, Adres e-mail: vitlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Regionalna Kasa Chorych w Kownie

Aukštaičių str. 10, 44147 Kaunas, Litwa Tel. + 370 5  232 2222

Faks: (+370 37) 320636, Adres e-mail: kainf@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Regionalna Kasa Chorych w Kłajpedzie

Pievų Tako str. 38, 92236 Klaipėda, Litwa Tel. + 370 5  232 2222

Faks: (+370 46) 381481, Adres e-mail: kltlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Regionalna Kasa Chorych w Szawle

Vilniaus str. 273, 76332 Šiauliai, Litwa Tel. + 370 5  232 2222

Faks: (+370 41) 526528, Adres e-mail: sitlk@vlk.lt

Regionalna Kasa Chorych w Poniewieżu

Respublikos str. 66, 35158 Panevėžys, Litwa Tel. + 370 5  232 2222

Faks: (+370 45) 583789, Adres e-mail: patlk@vlk.lt, https://ligoniukasa.lrv.lt

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę