Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Italy

W nagłych wypadkach


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) daje Ci dostęp do lekarza pracującego w ramach publicznej służby zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) lub który podpisał odpowiednią umowę („accreditamento”).
 • Prywatni lekarze nie muszą akceptować karty EKUZ.
 • Lekarze ogólni przyjmują od poniedziałku do piątku. Godziny przyjęć są różne, ale zazwyczaj lekarze przyjmują pacjentów rano i po południu. Nie przyjmują w weekendy, z wyjątkiem nagłych sytuacji.
 • Koszty leczenia w nagłym przypadku lub pilnej pomocy medycznej częściowo ponosi pacjent (ta część kosztów to tzw. ticket) .
 • We Włoszech opłaty za usługi medyczne nie są refundowane. Dlatego w sprawie ich zwrotu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, który wydał kartę EKUZ.

Dentyści

 • Dentyści we Włoszech oferują leczenie prywatnie. W związku z tym nie muszą akceptować karty EKUZ. Zatem będziesz musiał zapłacić pełne koszty leczenia.
 • W wyjątkowych i pilnych przypadkach lub w klinikach przyszpitalnych oferujących leczenie dentystyczne w nagłych przypadkach w ramach publicznej służby zdrowia (SSN) możesz uzyskać dostęp do opieki dentystycznej w oparciu o kartę EKUZ. Niemniej jednak będziesz musiał pokryć część kosztów leczenia.

Leczenie szpitalne

 • Zanim wyjedziesz ze swojego kraju, dowiedz się u swojego ubezpieczyciela, który wydał kartę EKUZ, czy przysługuje Ci prawo do leczenia w trakcie pobytu we Włoszech. Najlepiej jakby udało Ci się uzyskać stosowne zaświadczenie na piśmie.
 • Listę szpitali, które oferują bezpłatne leczenie w ramach SSN lub które podpisały odpowiednią umowę, można uzyskać w lokalnym organie ds. zdrowia (Azienda sanitaria locale – ASL).
 • W szpitalu pokaż ważną kartę EKUZ, a przed końcem pobytu dowiedz się, czy szpital ją zaakceptował.

Recepty

 • Niektóre leki dostępne są bez recepty – zapytaj o to farmaceutę. Do ich wykupienia karta EKUZ nie jest potrzebna.
 • W przypadku niektórych leków na receptę będziesz musiał zapłacić jedynie część kwoty, w przypadku innych – pełną kwotę. W każdym razie będziesz musiał zapłacić z góry, nawet jeśli okażesz swoją kartę EKUZ. W razie wątpliwości poproś farmaceutę o wyjaśnienie.
 • Jeśli prosisz o wystawienie recepty lekarza, który pracuje w ramach SSN lub który podpisał odpowiednią umowę, zawsze okazuj swoją kartę EKUZ. Również przy zakupie leków na receptę okaż farmaceucie swoją kartę EKUZ.
 • W przypadku większości leków na receptę będziesz musiał zapłacić pełną cenę, nawet jeśli okazałeś kartę EKUZ. Po powrocie do swojego kraju możesz ubiegać się o zwrot kosztów we właściwej instytucji.
 • We Włoszech opłaty za zrealizowanie recepty nie podlegają refundacji. W sprawie ich zwrotu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.
 • Koszty leków dostępnych bez recepty nie są zwracane.

Karetka pogotowia

 • W nagłych wypadkach transport karetką pogotowia jest bezpłatny, jeśli karetka należy do publicznej służby zdrowia (SSN) lub placówki, która zawarła z nią umowę.
 • Jeśli nie ma konieczności natychmiastowego transportu, możliwe, że będziesz musiał pokryć w części lub w całości jego koszty.
 • We Włoszech opłaty za transport karetką nie podlegają refundacji. Dlatego w sprawie ich zwrotu skontaktuj się po powrocie do kraju ze swoim ubezpieczycielem, który wydał kartę EKUZ.

Ratownictwo lotnicze

 • W nagłych wypadkach transport lotniczy jest bezpłatny, jeśli helikopter lub samolot należy do publicznej służby zdrowia (SSN) lub placówki, która zawarła z nią umowę.
 • Jeśli nie ma konieczności natychmiastowego transportu, możliwe, że będziesz musiał pokryć w całości jego koszty.
 • We Włoszech opłaty za transport lotniczy nie podlegają refundacji. Dlatego w sprawie ich zwrotu skontaktuj się po powrocie do kraju ze swoim ubezpieczycielem, który wydał kartę EKUZ.

Zwrot kosztów

 • We Włoszech nie są zwracane żadne opłaty.
 • Jeżeli zostałeś obciążony opłatą za leczenie (tzw. ticket), nie przysługuje Ci prawo do zwrotu tej opłaty.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia we Włoszech, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • Pacjentom może być naliczana opłata (tzw. ticket) za leki (spytaj farmaceutę).
 • W przypadkach niewymagających natychmiastowej wizyty lekarskiej (tzw. visita occasionale)) pobierana jest opłata.
 • Jej wysokość zależy od rodzaju leczenia i regionu, w którym przebywasz.
 • Za leczenie w nagłych przypadkach, po którym pacjent nie był hospitalizowany, może zostać naliczona opłata. Więcej informacji można uzyskać w najbliższym oddziale publicznej służby zdrowia.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Sprawdź dostępność zabiegów i ich koszty kilka tygodni przed wyjazdem. Skontaktuj się z najbliższym oddziałem publicznej służby zdrowia w regionie planowanego pobytu.


Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

 • Osobom, które nie są zarejestrowane we włoskim systemie opieki zdrowotnej (lub nie mają do tego prawa), nie wydaje się karty EKUZ.
 • Osoby przebywające czasowo we Włoszech powinny zwrócić się o wydanie karty EKUZ do właściwej instytucji w swoim kraju przed przyjazdem do Włoch.
 • Karta EKUZ jest automatycznie wydawana osobom uprawnionym (pod warunkiem że mają prawo do pobytu we Włoszech).
 • Do uzyskania karty EKUZ uprawnione są wszystkie osoby, które uprzednio były zarejestrowane w jednym z lokalnych organów ds. zdrowia (ASL) publicznej służby zdrowia.

Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

Więcej informacji można uzyskać w najbliższym oddziale publicznej służby zdrowia.


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Dane kontaktowe dla posiadaczy kart EKUZ wydanych przez właściwe instytucje krajowe

 • W przypadku zgubienia lub kradzieży karty EKUZ, należy jak najszybciej skontaktować się z policją.
 • Należy również zwrócić się do właściwej instytucji, która wydała EKUZ, o wystawienie tymczasowego zaświadczenia o ubezpieczeniu, które trzeba okazać w celu uzyskania dostępu do wyżej wymienionych usług opieki zdrowotnej we Włoszech.
 • W nagłych przypadkach zaświadczenie to może zostać przesłane faksem lub e-mailem do najbliższego oddziału publicznej służby zdrowia lub szpitala we Włoszech.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę