Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Irlandia

W nagłych wypadkach

Health Service Executive – HSE
(Zarząd Służby Zdrowia) Tel.: infolinia HSE: 1850 24 1850 / +353 41 6850300


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Aby uzyskać leczenie za okazaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), należy udać się do lekarza, który zawarł z HSE umowę w sprawie zwracania kosztów za leczenie podstawowe (system publicznej opieki zdrowotnej).
 • Usługi tych lekarzy są bezpłatne.
 • Ich dane kontaktowe można uzyskać w lokalnym oddziale Zarządu Służby Zdrowia (Health Service Executive).
 • Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy dany lekarz podpisał kontrakt dotyczący leczenia podstawowego, wyraźnie zaznacz, że chcesz być leczony w ramach publicznej służby zdrowia.

Recepty

 • Leki przepisane przez lekarza, który zawarł umowę z HSE, wydawane są po uiszczeniu opłaty za zrealizowanie recepty.

Dentyści

 • Pilne zabiegi dentystyczne, w tym naprawa protez, dostępne są u dentystów, którzy zawarli umowę z HSE.
 • Przed rozpoczęciem leczenia skontaktuj się z lokalnym oddziałem HSE lub kliniką dentystyczną.

Leczenie szpitalne

 • W nagłych przypadkach zgłaszaj się bezpośrednio do oddziału pogotowia dowolnego szpitala publicznego.
 • Po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wszelką niezbędną opiekę uzyskasz bezpłatnie.

Karetka pogotowia

 • Brak informacji
 • W nagłych wypadkach koszty transportu karetką do szpitala pokrywa ubezpieczenie przysługujące w ramach karty EKUZ.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

Służba zdrowia w Irlandii oparta jest na modelu świadczeń rzeczowych, dlatego nie istnieje tam system refundowania kosztów medycznych.

Health Service Executive – HSE
(Zarząd Służby Zdrowia) Tel.: infolinia HSE: 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.


Udział pacjenta w kosztach

 • Pacjent nie płaci za leczenie.
 • Naliczana jest niewielka opłata za każdy przepisany zabieg.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Na zabiegi należy umówić się z wyprzedzeniem.
 • Może to zrobić sam pacjent jeszcze przed wyjazdem.
 • Należy koniecznie skontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem z lokalnym oddziałem HSE lub szpitalem w pobliżu miejsca pobytu w Irlandii, gdyż oddział, na którym przeprowadzane są zabiegi, musi znać szczegóły leczenia.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Irlandii

Zarząd Służby Zdrowia (HSE) – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Tel.: infolinia HSE: 1850 24 1850 / +353 41 6850300

Adres e-mail: hselive@hse.ie

Udostępnij tę stronę