Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Węgry

W nagłych wypadkach

 • Dzwoń pod numer 104 lub 112.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Zarząd Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel: +36 1 350 1618
Adres e-mail: nemzetk@neak.gov.hu


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Aby móc skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy udać się do placówki, która zawarła umowę z Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (NEAK – Zarząd Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych). Placówki takie oznaczone są informacją: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (usługi są świadczone w ramach umowy z państwowym zakładem ubezpieczeń społecznych).

Lekarze

 • Aby móc skorzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, należy udać się do lekarza, który zawarł umowę z Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK – Zarząd Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych). Wizyta u takiego lekarza jest bezpłatna.
 • Przed wizytą u specjalisty konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza ogólnego.

Dentyści

 • Aby móc skorzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, należy udać się do dentysty, który zawarł umowę z Zarządem Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych NEAK.
 • Taki dentysta w ramach umowy z NEAK może w razie uzasadnionej medycznie potrzeby świadczyć bezpłatnie następujące usługi:
  • pomoc w nagłych wypadkach
  • niektóre zabiegi na podstawie skierowania od specjalisty
  • niektóre zabiegi profilaktyczne
  • chirurgia dentystyczna
  • leczenie chorób dziąseł.
 • Wszelkie inne zabiegi są płatne – nie płacą za nie jedynie osoby poniżej 18. i powyżej 62. roku życia, kobiety ciężarne i kobiety, które niedawno urodziły (do 90 dni od daty porodu).
 • Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z informacjami wywieszonymi w gabinecie lub zapytać telefonicznie o wysokość opłat (czasami informacje dostępne są w innym języku niż węgierski, lecz nie ma takiego wymogu prawnego).
 • Koszt materiałów dentystycznych zazwyczaj ponosi pacjent.

Leczenie szpitalne

 • Z wyjątkiem nagłych przypadków przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza.
 • Leczenie w szpitalu, który zawarł umowę z Zarządem Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (NEAK), jest z reguły bezpłatne.
 • Szpitale mogą naliczać opłaty za dodatkowe usługi, takie jak specjalne posiłki lub zakwaterowanie w pokoju o podwyższonym standardzie.

Recepty

 • Leki na receptę dostępne są za opłatą.
 • W zależności od rodzaju leku pacjent ponosi część jego kosztu lub płaci pełną cenę. Koszty te nie są refundowane na Węgrzech, ale o ich zwrot można ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.

Karetka pogotowia

 • Transport karetką państwowej służby zdrowia jest bezpłatny.

Ratownictwo lotnicze

 • Za medyczny transport lotniczy odpowiada państwowa służba ratownictwa lotniczego.

Zwrot kosztów

 • Na Węgrzech nie istnieje system refundowania kosztów opieki medycznej, ponieważ pacjenci płacą tylko tę część kosztów, która nie jest objętą refundacją.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

Zarząd Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa


Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych na Węgrzech

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
(Zarząd Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel: +36 1 350 1618
Adres e-mail: nemzetk@neak.gov.hu

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę