Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Belgium

W nagłych wypadkach

Dzwoń pod numer 100 lub 112.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Krajowy Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 70 67 (w językach: francuskim i angielskim)
Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Adres e-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Strona internetowa: www.riziv.be (w j. niderlandzkim); www.inami.be (w j. francuskim)
Portal rządu belgijskiego poświęcony zdrowiu


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Za wizytę pacjent płaci bezpośrednio u lekarza, a następnie może starać się o zwrot do 75 proc. poniesionych kosztów. W tym celu w biurze wybranej przez siebie lokalnej kasy chorych musi przedłożyć zaświadczenie o uzyskanych świadczeniach „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”.
 • Koniecznie poproś lekarza o zaświadczenie o uzyskanych świadczeniach („Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”) i upewnij się, że figuruje na nim wysokość poniesionych przez Ciebie kosztów.

Dentyści

 • Za wizytę pacjent płaci bezpośrednio u dentysty, a następnie może starać się o zwrot do 75 proc. poniesionych kosztów, przedkładając w biurze wybranej przez siebie lokalnej kasy chorych zaświadczenie o uzyskanych świadczeniach „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”.
 • Koniecznie poproś dentystę o zaświadczenie o uzyskanych świadczeniach („Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp”) i upewnij się, że figuruje na nim wysokość poniesionych przez Ciebie kosztów.

Leczenie szpitalne

 • Nie potrzebujesz skierowania od lekarza – możesz umówić się na wizytę u specjalisty w dowolnym szpitalu.
 • Jeśli u lekarza nie okażesz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (lub tymczasowego zaświadczenia o ubezpieczeniu), będziesz musiał pokryć całość kosztów. Później możesz jednak ubiegać się o ich zwrot w jednej z belgijskich kas chorych, przedstawiając w biurze wybranej przez siebie lokalnej kasy chorych rachunek za leczenie i dowód zapłaty.

Recepty

 • W aptece należy okazać receptę wydaną przez lekarza.
 • Za leki wydawane na receptę trzeba zapłacić. Pacjent pokrywa od 0 do 80 proc. ceny.
 • Koniecznie poproś farmaceutę o wydanie Ci rachunku, na którym figuruje nazwa zakupionego leku i kwota, jaką za niego zapłaciłeś. Na tej podstawie możesz ubiegać się o zwrot kosztów w jednej z belgijskich kas chorych.

Karetka pogotowia

 • Od 1 stycznia 2019 r. transport medyczny (z wyjątkiem transportu lotniczego) nie jest już refundowany przez belgijski system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Niezależnie od przebytej odległości musisz zapłacić kwotę ryczałtową w wysokości 60 euro.

Ratownictwo lotnicze

 • Jeśli korzystasz z medycznego transportu lotniczego (helikoptery CHU Sart Tilman i AZ Sint-Jan Brugge), musisz zapłacić kwotę ryczałtową oraz wnieść opłatę za każdy kilometr. Belgijski system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zwraca 50 proc. poniesionych kosztów.

Zwrot kosztów

Zwróć się do jednej z lokalnych kas chorych „ziekenfonds”, „mutualité” lub innego „organisme assureur”. Złóż wniosek o zwrot kosztów na podstawie karty EKUZ (lub innego dokumentu wydanego przez ubezpieczyciela) i dołącz do niego wszystkie oficjalne dokumenty wydane Ci przez osobę lub organizację, która Cię leczyła.

Recepty

Więcej informacji:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Krajowy Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 70 67 (w językach: francuskim i angielskim)
Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Adres e-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Strona internetowa: www.riziv.be (w j. niderlandzkim); www.inami.be (w j. francuskim)

Jeśli nie byłeś w stanie przedstawić wniosku o zwrot kosztów podczas pobytu w Belgii, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.


Udział pacjenta w kosztach

Więcej informacji:

Krajowy Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 23 (w j. francuskim)
Tel.: +32 2 739 70 67 (w językach: francuskim i angielskim)
Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Adres e-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Strona internetowa: www.riziv.be (w j. niderlandzkim); www.inami.be (w j. francuskim)


Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • W przypadku dializy: na stronie Global Dialysis site znajdziesz najbliższą stację dializ.
 • W przypadku tlenoterapii: skontaktuj się z apteką w miejscu swojego pobytu.
 • W przypadku chemioterapii: skontaktuj się z lokalną kasą chorych (strona w językach niderlandzkim i francuskim).

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

 • Skontaktuj się ze swoją kasą chorych („ziekenfonds”, „mutualité” lub „organisme assureur”).
 • O wydanie karty EKUZ możesz zwrócić się:
  • korzystając z formularza online
  • telefonicznie
  • w oddziale lokalnej kasy chorych.

Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

 • Prawie wszyscy lekarze i wszystkie szpitale honorują kartę EKUZ.
 • Konkretnego świadczeniodawcę (lekarza, dentystę, pielęgniarkę itp.) lub szpital w Belgii możesz znaleźć za pomocą:

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Belgii

Skontaktuj się ze swoją belgijską kasą chorych:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Jeśli nie znasz swojego oddziału belgijskiej kasy chorych, zwróć się do Krajowego Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (w językach: niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 23 (w j. francuskim)
Tel.: +32 2 739 70 67 (w językach: francuskim i angielskim)
Tel.: +32 2 739 73 15 (w językach: niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim)
Tel.: +32 2 739 73 16 (w językach: niderlandzkim, francuskim i angielskim)

Adres e-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Strona internetowa: www.riziv.be (w j. niderlandzkim); www.inami.be (w j. francuskim)

Udostępnij tę stronę