Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Slowakije

Alarmnummer

Bel 112

Noodsituaties

Bel 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Zorgautoriteit)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Die wordt in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een tandarts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Spoedeisende tandzorg is gratis, afgezien van bepaalde materiaalkosten.
 • Voor alle andere tandheelkundige zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Die wordt in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Behandeling in een ziekenhuis

 • Voor spoedeisende hulp kunt u in elk ziekenhuis terecht. Een verwijsbrief is niet nodig.
 • Behandelingen en geneesmiddelen zijn in principe gratis, maar complexe ingrepen moet u zelf betalen. De kosten daarvan worden niet vergoed in Slowakije, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Geneesmiddelen

 • Voor elk geneesmiddel moet u een eigen bijdrage betalen.
 • De kosten van geneesmiddelen die niet onder het openbare zorgstelsel vallen, zult u gedeeltelijk zelf moeten betalen. Die worden in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.
 • Apotheken hebben een lijst met geneesmiddelen die worden vergoed.

Ambulance

 • Gratis

Traumahelikopter


Terugbetalingen

 • Er is geen terugbetalingssysteem in Slowakije.
 • Als u toch voor de verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Eigen bijdrage

Begeleiders van patiënten in ziekenhuizen

 • betalen 3,30 euro per dag
 • hoeven niet te betalen voor het verblijf als de patiënt:
  • een zogende moeder met kind/kinderen is
  • een kind onder de 3 jaar is
  • een kind/jonger onder de 18 is die voor kanker wordt behandeld

Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en dieetvoeding

 • U betaalt 0,17 euro administratiekosten per voorschrift/recept/voucher.
 • U hoeft dit bedrag niet te betalen als de verzekerde:
  • een kopie van het voorschrift/recept overlegt (wanneer hij/zij meer dan één apotheek bezoekt)
  • de geneesmiddelen of dieetproducten geheel zelf betaalt
  • een voorschrift/recept overlegt voor verplichte inentingen
  • een gouden Jansky-medaille (of hoger) heeft, of
  • een elektronisch medisch dossier (kaart) met het voorschrift kan overleggen

Spoedeisende hulp

De eigen bijdrage is afhankelijk van de aard van de verleende zorg:

 • Bij ambulante spoedeisende (tand)zorg moet de verzekerde 2,00 euro betalen. Dit hoeft niet wanneer de patiënt onmiddellijk wordt opgenomen.
 • Bij spoedeisende hulp aan huis of in een andere omgeving waar de patiënt meestal verblijft, is de eigen bijdrage 10,00 euro.
 • Bij spoedeisende hulp met ziekenhuisopname moet de patiënt 2,00 euro betalen wanneer:
  • de behandeling op werkdagen tussen 16 en 22 uur plaatsvindt of in het weekend en op feestdagen tussen 7 en 22 uur in een gebied waar geen ambulante spoedeisende hulp verleend wordt
  • de patiënt onmiddellijk naar het ziekenhuis is gebracht nadat er ambulante zorg is verleend
 • Bij alle overige vormen van spoedeisende hulp met ziekenhuisopname moet de patiënt 10,00 euro betalen.

Alle bovengenoemde vormen van spoedeisende hulp zijn gratis als het gaat om:

 • ambulante of niet-ambulante spoedeisende hulp onmiddellijk na een ongeval, behalve wanneer het ongeval veroorzaakt is door misbruik van alcohol of drugs of doordat medicijnen anders gebruikt zijn dan aanbevolen door de arts
 • niet-ambulante spoedeisende hulp waarbij de verstrekte zorg meer dan twee uur geduurd heeft
 • ambulante of niet-ambulante spoedeisende hulp waarna de patiënt wordt opgenomen
 • ambulante of niet-ambulante spoedeisende hulp aan een minderjarige of in een door een rechtbank of kinderbescherming aangewezen instelling en de hulp aangevraagd was door de dienst voor kinderbescherming
 • de verzekerde een gouden Jansky-medaille (of hoger) heeft

Ziekenvervoer

 • De eigen bijdrage voor ambulancevervoer bedraagt 0,10 euro per kilometer.
 • U hoeft dit bedrag niet te betalen als:
  • u deelneemt aan een programma voor chronische dialyse of transplantatie
  • u voor kanker wordt behandeld of een hartoperatie moet ondergaan
  • u ernstig gehandicapt bent en u op particulier vervoer bent aangewezen
  • u van het ene ziekenhuis naar het andere wordt vervoerd op verzoek van het ziekenhuis
  • u een gouden Jansky-medaille (of hoger) heeft

Overige zaken

U moet 2,00 euro betalen voor een uitdraai uit uw medisch dossier.


Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Met uw Europese zorgpas heeft u in Slowakije recht op dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie.
 • Voor zo'n behandeling moet u, voor u naar Slowakije vertrekt, een afspraak maken met een bij het openbare zorgstelsel aangesloten ziekenhuis of kliniek.
 • U moet in het bezit zijn van een doktersverklaring waaruit blijkt dat de behandeling noodzakelijk is.
 • De lijst van aangesloten zorgverstrekkers per stad kunt u vinden op de volgende websites:
 • Lijst van dialysecentra (alleen in het Slowaaks)

Een Europese zorgpas aanvragen


Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Slowakije uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Zorgautoriteit)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen