Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Slowakije

Centraal alarmnummer

Bel 112

Noodsituaties

Bel 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autoriteit voor toezicht op de gezondheidszorg)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese ziekteverzekeringskaart, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Soms moet u de kosten betalen. Die worden in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese ziekteverzekeringskaart, moet u een tandarts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Spoedeisende tandheelkundige zorg is gewoonlijk gratis, maar de tandarts kan u kosten aanrekenen afhankelijk van het gebruikte materiaal.
 • Voor alle andere tandheelkundige zorg moet u de kosten betalen. Die worden in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Ziekenhuisopname

 • Voor spoedeisende hulp kunt u in elk ziekenhuis terecht. Een verwijsbrief is niet nodig.
 • Behandelingen en geneesmiddelen zijn gewoonlijk gratis, maar complexe ingrepen kunnen soms aanzienlijke kosten meebrengen die niet worden terugbetaald. Die kosten worden in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Medische voorschriften

 • Voor elk medisch voorschrift moet u een forfaitair bedrag betalen.
 • De kosten van geneesmiddelen die niet onder het openbare zorgstelsel vallen, moet u mogelijk gedeeltelijk zelf betalen. Die kosten worden in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.
 • De apotheken hebben een lijst van gesubsidieerde geneesmiddelen.

Ambulance

 • Gratis

Traumahelikopter


Terugbetalingen

 • Er is geen terugbetalingssysteem in Slowakije.
 • Als u voor medische zorg heeft moeten betalen, dan kunt u na thuiskomst een verzoek om terugbetaling bij uw zorgverzekeraar indienen.

Eigen bijdrage

Begeleiders van patiënten in ziekenhuizen:

 • betalen 3,30 euro per dag.
 • hoeven niet te betalen als:
  • de begeleider een zogende moeder met kind/kinderen is
  • een kind jonger dan 3 jaar wordt begeleid
  • een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar wordt begeleid

Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en dieetvoeding

 • U betaalt 0,17 euro administratiekosten per voorschrift of voucher voor een medisch hulpmiddel.
 • Dit bedrag hoeft niet betaald te worden als de verzekerde:
  • een kopie van het voorschrift overlegt (wanneer hij/zij meer dan één apotheek bezoekt),
  • de geneesmiddelen of dieetproducten geheel zelf betaalt,
  • een voorschrift overlegt voor verplichte vaccinaties,
  • een gouden Jansky-medaille (of een nog hogere onderscheiding) heeft, of
  • een elektronisch medisch dossier (e-kaart) met het voorschrift kan overleggen.

Spoedeisende hulp

De kosten zijn afhankelijk van de aard van de verleende hulp:

 • Bij ambulante spoedeisende hulp of spoedeisende tandheelkundige zorg moet de verzekerde 2 euro betalen, tenzij de patiënt onmiddellijk naar de afdeling spoedeisende hulp wordt doorverwezen.
 • Bij spoedeisende hulp aan huis of in een andere omgeving waar de verzekerde meestal verblijft, wordt 10 euro aangerekend.
 • Bij spoedeisende hulp met ziekenhuisopname moet de verzekerde 2 euro betalen wanneer:
  • de behandeling op werkdagen tussen 16 en 22 uur plaatsvindt of in het weekend en op feestdagen tussen 7 en 22 uur in een gebied waar geen ambulante spoedeisende hulp verleend wordt, of
  • de verzekerde onmiddellijk naar het ziekenhuis is gebracht nadat er ambulante zorg is verleend.
 • Bij alle overige vormen van spoedeisende hulp met ziekenhuisopname moet de patiënt 10 euro betalen.

Alle bovengenoemde vormen van spoedeisende hulp zijn gratis als het gaat om:

 • ambulante of niet-ambulante spoedeisende hulp onmiddellijk na een ongeval, behalve wanneer het ongeval veroorzaakt is door misbruik van alcohol of drugs of doordat medicijnen anders gebruikt zijn dan aanbevolen door de arts,
 • niet-ambulante spoedeisende hulp waarbij de verstrekte zorg meer dan twee uur geduurd heeft,
 • ambulante of niet-ambulante spoedeisende hulp waarna de patiënt wordt opgenomen (bijvoorbeeld in een ziekenhuis),
 • ambulante of niet-ambulante spoedeisende hulp aan een minderjarige in een door een rechtbank of de kinderbescherming aangewezen instelling waarom de sociale diensten hebben verzocht,
 • de verzekerde een gouden Jansky-medaille (of een hogere onderscheiding) heeft.

Vervoer

 • Ambulancevervoer kost 0,10 euro per kilometer.
 • Dit bedrag hoeft niet betaald te worden als de verzekerde:
  • deelneemt aan een programma voor chronische dialyse of transplantatie,
  • voor kanker wordt behandeld of een hartoperatie moet ondergaan,
  • ernstig gehandicapt is en op particulier vervoer is aangewezen,
  • van het ene ziekenhuis naar het andere wordt vervoerd op verzoek van het ziekenhuis,
  • een gouden Jansky-medaille (of een hogere onderscheiding) heeft.

Overige zaken

Als u een uittreksel van het medisch dossier voor medische doeleinden wilt, betaalt u daarvoor 2 euro.

Als u als patiënt een uittreksel voor andere doeleinden vraagt, heeft de zorgverlener het recht een hogere prijs aan te rekenen. Deze prijs moet wel in de prijslijst worden vermeld.


Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Met uw Europese ziekteverzekeringskaart heeft u in Slowakije recht op dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie.
 • Voor een dergelijke behandeling moet u voor uw vertrek naar Slowakije een afspraak maken met een bij het openbare zorgstelsel aangesloten zorgverlener.
 • U moet de zorgverlener een medisch getuigschrift voorleggen waaruit blijkt dat de behandeling noodzakelijk is.
 • De lijst van aangesloten zorgverleners per verblijfplaats kunt u vinden op de volgende websites:
 • Lijst van dialysecentra (alleen in het Slowaaks)

Een Europese zorgpas aanvragen


Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Slowakije uitgegeven Europese ziekteverzekeringskaart

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autoriteit voor toezicht op de gezondheidszorg)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226

Relevant nieuws

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen