Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Romania

Noodgevallen

Bel 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nationale ziektekostenverzekering)
Telefoon: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Om met uw Europese zorgpas de nodige zorg te krijgen, gaat u naar een arts of specialist bij een zorginstelling die is aangesloten bij een lokale ziektekostenverzekering.
 • Adressen van zorgverleners kunt u opvragen bij een lokale ziektekostenverzekering.
 • U hoeft niet te betalen voor de behandeling, omdat de lokale ziektekostenverzekering de zorgverlener betaalt op grond van uw Europese zorgpas.

Tandartsen

 • Om met uw Europese zorgpas spoedeisende tandzorg te krijgen, gaat u naar een tandarts die is aangesloten bij een lokale ziektekostenverzekering.
 • Adressen van tandartsen kunt u opvragen bij een lokale ziektekostenverzekering. U vindt ze ook op de websites van de lokale ziektekostenverzekeringen.
 • U hoeft niet te betalen voor de behandeling, omdat de lokale ziektekostenverzekering de tandarts betaalt op grond van uw Europese zorgpas. Let wel, dit geldt alleen voor spoedeisende tandzorg!

Opname of behandeling in een ziekenhuis

 • Om met uw Europese zorgpas een behandeling in het ziekenhuis te krijgen, gaat u naar een ziekenhuis dat is aangesloten bij een lokale ziektekostenverzekering.
 • Als houder van een Europese zorgpas heeft u recht op:
  • Opname voor:
   • spoedeisende behandelingen, inclusief operaties, wanneer uw leven in gevaar is of dreigt te komen, tot dit gevaar is geweken
   • ziekten die besmettelijk kunnen zijn en waarbij isolatie/quarantaine nodig is, totdat het besmettingsgevaar volledig geweken is
   • bevallingen
  • Poliklinische behandelingen, waaronder:
   • spoedeisende behandelingen waarbij een operatie nodig is
   • behandeling voor een ziekte die een epidemische vorm heeft aangenomen, maar waarbij isolatie/quarantaine niet nodig is
   • poliklinische chemotherapie

Voor bovengenoemde behandelingen heeft u geen doorverwijzing nodig. Al deze behandelingen worden betaald door de lokale ziektekostenverzekering.

Geneesmiddelen

 • Met uw Europese zorgpas kunt u als ambulante patiënt geneesmiddelen krijgen. U heeft een doktersvoorschrift nodig. Ga met uw voorschrift/recept naar een apotheek die is aangesloten bij dezelfde lokale ziektekostenverzekering als de arts die het voorschrift uitgeschreven heeft.
 • Artsen mogen geneesmiddelen voorschrijven die voorkomen op een lijst, die is onderverdeeld in sublijsten A, B, C en D en secties C1, C2 en C3 van sublijst C. Voor iedere sublijst is een ander percentage van de kosten van het geneesmiddel gedekt:
  • sublijst A - 90%
  • sublijst B - 50 %
  • sublijst C (secties C1, C2 en C3) - 100% Medicijnen in sectie C2 worden gedekt voor een vooraf vastgestelde afrekeningsprijs.
  • sublijst D - 20 %

Spoedeisende medische hulp en vervoer

Houders van een Europese zorgpas hebben recht op:

 • Huisbezoeken in spoedeisende gevallen waarbij chirurgie nodig is.
 • Vervoer:
  • In geval van overlijden: vervoer van de arts die het overlijden vaststelt en een overlijdensakte uitschrijft (dit is wettelijk vereist). Dit geldt op vrijdagen, zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.
  • Het spoedteam dat bij een patiënt aan huis komt en het vervoer van patiënten die niet in levensgevaar zijn en die tijdens het vervoer geen speciale medische controle of zorg nodig hebben, indien hun situatie of medische toestand zorg vereist die thuis niet geboden kan worden.

Het ambulancevervoer wordt uitgevoerd door gespecialiseerde particuliere diensten die bij een lokale ziektekostenverzekering zijn aangesloten.

Ambulance

Nooddiensten worden geleverd door:

 • lokale ambulancediensten
 • de ambulancedienst van Boekarest
 • SMURD - de mobiele reddings- en reanimatiedienst (in het Roemeens)

Traumahelikopter

 • De traumahelikopter wordt gebruikt voor binnenlands vervoer, maar alleen in uitzonderlijke spoedeisende gevallen.

Terugbetalingen

 • Behandeling is meestal gratis voor houders van een Europese zorgpas. Daarom is er geen terugbetalingsregeling.
 • Toeslagen (zelf te betalen door zorgpashouders):
  1. kosten van medische diensten die niet onder het pakket vallen waar zorgpashouders recht op hebben
  2. kosten van medische diensten door artsen/zorgverleners die niet bij een lokale ziektekostenverzekering zijn aangesloten
  3. kosten van speciale wensen op het gebied van maaltijden en accommodatie ziekenhuizen vragen in geval van opname een eigen bijdrage per behandeling, meer informatie hieronder
  4. kosten van geneesmiddelen die niet onder het verzekeringsstelsel vallen
  5. kosten van geneesmiddelen die worden afgeleverd door apotheken die niet bij een lokale ziektekostenverzekering zijn aangesloten
  6. Eigen bijdrage voor geneesmiddelen:
  • Voor sublijst A: het verschil tussen de verkoopprijs en 90% van de referentieprijs
  • Voor sublijst B: het verschil tussen de verkoopprijs en 50% van de referentieprijs
  • Voor sublijst D: het verschil tussen de verkoopprijs en 20% van de referentieprijs
  • Voor sublijst C: het verschil tussen de verkoopprijs en de referentieprijs voor de secties C1 en C3, en het verschil tussen de verkoopprijs en de afrekeningsprijs voor sectie C2.

Eigen bijdrage

 • Voor medische behandelingen tijdens een opname bepaalt elk ziekenhuis zelf een eigen bijdrage tussen 5 en 10 lei.
 • Bij spoedgevallen hoeft u normaal gesproken geen eigen bijdrage te betalen.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Dialyse

 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op dialyse onder dezelfde voorwaarden als personen die verzekerd zijn bij een Roemeense ziektekostenverzekering.
 • Volgens die voorwaarden hebben patiënten met chronisch nierfalen recht op dialysediensten, waaronder:
  • erytropoëtische stimulantia (epoëtine, darbepoëtine), ijzerpreparaten, gefractioneerde of niet-gefractioneerde heparines, sevelamer-chelators, vitamine D-receptoragonisten (alfacalcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetica (cinacalcet), specifieke laboratoriumonderzoeken, evenals niet-medisch vervoer voor hemodialysepatiënten van en naar huis, maandelijks transport van medicijnen en medisch materiaal en peritoneale dialyse bij de patiënt thuis
 • Dialysediensten worden uitgevoerd door gespecialiseerde particuliere centra die bij een lokale ziektekostenverzekering zijn aangesloten. U kunt adressen van dialysecentra opvragen bij een lokale ziektekostenverzekering.

Zuurstoftherapie

 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op zuurstoftherapie in het kader van een ziekenhuisopname.
 • Deze behandeling wordt betaald door de lokale ziektekostenverzekering.
 • Zie ook de voorwaarden onder "Ziekenhuisopname".

Radiotherapie

 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op radiotherapie onder dezelfde voorwaarden als personen die verzekerd zijn bij een Roemeense ziektekostenverzekering.
 • Radiotherapie (orthovoltage röntgenstraling, kobaltbestraling, bestraling met lineaire versneller, intensiteits-gemoduleerde radiotherapie en brachytherapie) is beschikbaar voor kankerpatiënten. Alle noodzakelijke gerelateerde behandelingen gebeuren tijdens een dagopname en zijn gedekt.
 • Radiotherapie wordt verleend door openbare gezondheidsinstellingen met een gespecialiseerde radiologieafdeling, particuliere gezondheidsinstellingen die volgens de wet zijn goedgekeurd, en gezondheidsinstellingen die behoren tot het netwerk van de ministeries (die een contract hebben met de nationale ziektekostenverzekering). U vindt de contactgegevens van deze gezondheidsinstellingen op de website van de lokale ziektekostenverzekering.

Chemotherapie

 • Houders van een Europese zorgpas kunnen chemotherapie toegediend krijgen en worden dagelijks opgevolgd.
 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op kankerbehandeling volgens het Roemeense subprogramma voor patiënten met oncologische aandoeningen. Behandelingen met cytostatica, immunomodulatoren, hormonen, groeimiddelen en osteoclastremmers worden vergoed.
 • Geneesmiddelen worden verstrekt op voorschrift van een specialist die is aangesloten bij een lokale ziektekostenverzekering. U kunt de geneesmiddelen kopen bij een van de medische afdelingen die aan het subprogramma meewerken, of bij een onafhankelijke apotheek. De arts moet geneesmiddelen kiezen uit de zogenaamde sectie C2 van sublijst C.
 • U vindt de contactgegevens van deze medische afdelingen, onafhankelijke apotheken en specialisten op de website van uw lokale ziektekostenverzekering.

Een Europese zorgpas aanvragen

 • Als u verzekerd bent, kunt u uw Europese zorgpas aanvragen bij uw lokale ziektekostenverzekering. 
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt uw zorgpas binnen 7 werkdagen na de registratie van uw aanvraag afgegeven.
 • Informatie over het aanvragen van een Europese zorgpas (in het Roemeens)

Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Roemenië uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nationale ziektekostenverzekering)
Telefoon: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro

Delen