Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Portugal

Noodgevallen

 • Bel 112
 • Bel 08 24 24 24 (SNS 24 — Contactcentrum nationaal zorgstelsel)
 • U kunt ook meteen terecht bij:
  • openbare gezondheidscentra (Centros de Saúde)
  • spoeddiensten (Serviços de Atendimento Permanente)
  • ziekenhuizen (in noodgevallen)
 • Website van het openbare zorgstelsel (in het Portugees)

Behandeling, dekking en kosten

Artsen/Tandartsen/Ziekenhuisopname

 • Openbare gezondheidszorg is meestal gratis. In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen.
 • Slechts een beperkt aantal tandheelkundige behandelingen valt onder het nationale zorgstelsel en u moet dus een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van de behandeling. Bepaalde groepen, zoals kinderen, hebben recht op basistandzorg, deels op kosten van het PNPSO (nationaal programma ter bevordering van de orale gezondheid). Dit programma is alleen bestemd voor ingezetenen en verzekerden van het openbare zorgstelsel.

Geneesmiddelen

 • Een deel van de kosten van geneesmiddelen die op de officiële lijst van gesubsidieerde geneesmiddelen staan, wordt door de overheid betaald. De rest moet u zelf betalen. Het bedrag varieert van 10 % tot 85 % van de prijs.
 • Apotheken zijn open van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
 • Bij iedere apotheek kunt u een lijstje krijgen van apotheken die dag en nacht open zijn.

Ambulance

 •  Ambulancevervoer in noodgevallen is inbegrepen in de zorg en is voor rekening van het behandelende ziekenhuis. In bepaalde situaties is ook niet-dringend vervoer van patiënten inbegrepen, bijvoorbeeld als een dialysepatiënt van de plaats van verblijf naar het dialysecentrum moet worden overgebracht of wanneer er voor de patiënt geen ander vervoermiddel is.

Traumahelikopter

 • Geen informatie beschikbaar.

Terugbetalingen

 • U kunt in Portugal niet om terugbetaling vragen.
 • Heeft u moeten betalen voor uw behandeling, declareer de kosten dan na thuiskomst bij uw eigen zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

 • Openbare gezondheidszorg is meestal gratis, maar soms moet u een eigen bijdrage betalen.
 • Deze eigen bijdrage moet misbruik van het openbare zorgstelsel voorkomen.
 • Kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Er gelden nog andere uitzonderingen.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Voor dit soort behandelingen moet u in principe voor de reis een afspraak maken met het ziekenhuis of team dat de behandeling moet uitvoeren, om zeker te zijn dat de behandeling tijdens uw verblijf in Portugal kan plaatsvinden.
 • U heeft ook een doktersrecept of medisch verslag nodig waaruit blijkt welke ziekte u heeft.

Meer informatie kunt u bij de regionale gezondheidsdiensten (ARS) krijgen. Ze kunnen u ook een lijst geven van zorgverstrekkers die een overeenkomst met het nationale zorgstelsel (SNS) hebben.


Een Europese zorgpas aanvragen


Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Portugal uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Instituto da Segurança Social, IP

Unidade de Coordenação Internacional

Avenida 5 de Outubro, 175

1069-451 Lissabon

Tel: + 300 511 045

www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca

E-mail: ISS-Internacionais@seg-social.pt

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen