Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Italy

Noodgevallen


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Met een geldige Europese zorgpas (EHIC) kunt u naar een arts die werkt binnen het openbare zorgstelsel (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) of die er een overeenkomst mee heeft ('accreditamento' - accreditering).
 • Particuliere artsen zijn niet verplicht om de zorgpas te aanvaarden.
 • Huisartsenpraktijken zijn open van maandag tot vrijdag. De openingstijden variëren, maar vallen meestal in de ochtend en de (na)middag. Behalve in noodgevallen zijn ze niet geopend in het weekend.
 • Zelfs voor spoedeisende en kritieke behandelingen worden behandelingen gedeeltelijk door de patiënt betaald (het individuele aandeel wordt ticket genoemd ) .
 • Ziektekosten die u zelf moet betalen, worden in Italië niet terugbetaald. U kunt na thuiskomst wel uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Tandartsen hebben particuliere praktijken en hoeven uw Europese zorgpas niet te accepteren. U moet dus alle kosten zelf betalen.
 • In uitzonderlijke en dringende omstandigheden, of in afdelingen binnen SSN-ziekenhuizen die dringende tandheelkundige zorg bieden, heeft u toegang tot tandheelkundige zorg met uw Europese zorgpas. Toch moet u ook dan de kosten van de behandeling ten dele zelf dekken.

Ziekenhuisopname

 • Ga voor vertrek bij uw zorgverzekering/mutualiteit na of u recht heeft op ziekenhuisopname in Italië. Zo ja, neem dan bij voorkeur een schriftelijk bewijs hiervan mee.
 • Bij de lokale gezondheidsautoriteit (Azienda sanitaria locale - ASL) kunt u vragen om een lijst van SSN-ziekenhuizen en geaccrediteerde ziekenhuizen.
 • Toon een geldige Europese zorgpas in het ziekenhuis en ga voor het einde van uw verblijf na of uw zorgpas geaccepteerd is.

Geneesmiddelen

 • Sommige geneesmiddelen zijn zonder voorschrift/recept verkrijgbaar. Vraag dit aan de apotheker. In dit geval is de zorgpas niet nodig.
 • Sommige geneesmiddelen moet u gedeeltelijk, andere volledig zelf betalen. U moet altijd vooraf betalen, ook als u uw zorgpas laat zien. Bij twijfel kan de apotheker u meer uitleg geven.
 • Laat altijd uw Europese zorgpas zien wanneer u een SSN-arts of een geaccrediteerde arts om een geneesmiddel op voorschrift/recept vraagt. Laat uw zorgpas ook bij de apotheek zien als u de geneesmiddelen gaat afhalen.
 • De volledige prijs moet worden betaald voor de meeste voorgeschreven geneesmiddelen, ook als u uw Europese zorgpas (EHIC) laat zien. Eventueel kunt u wel worden vergoed als u weer in uw eigen land bent.
 • Deze bijdragen worden in Italië niet terugbetaald. Vraag uw zorgverzekering/mutualiteit bij thuiskomst om terugbetaling.
 • Vrij verkrijgbare geneesmiddelen worden niet vergoed.

Ambulance

 • Gratis in spoedgevallen wanneer het een SSN- of geaccrediteerde ambulance betreft.
 • Voor niet-dringend ziekenvervoer moet u de kosten mogelijk geheel of gedeeltelijk zelf betalen.
 • Deze kosten worden in Italië niet terugbetaald. U kunt na thuiskomst wel uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Traumahelikopter

 • Gratis in spoedgevallen wanneer het een SSN- of geaccrediteerde traumahelikopter betreft.
 • Voor niet-dringend ziekenvervoer moet u de kosten mogelijk volledig zelf betalen.
 • Deze kosten worden in Italië niet terugbetaald. U kunt na thuiskomst wel uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Terugbetalingen

 • Bijdragen worden in Italië niet terugbetaald.
 • Wanneer u een eigen bijdrage (ticket) moet betalen, heeft u geen recht op terugbetaling daarvan.
 • Heeft u moeten betalen voor de verleende zorg, dan kunt u bij thuiskomst uw zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Eigen bijdrage

 • Soms moet u voor geneesmiddelen een eigen bijdrage betalen (het zogenaamde ticket). Vraag dit na bij de apotheker.
 • Voor niet-dringende bezoeken van een arts (visita occasionale) wordt een vergoeding in rekening gebracht.
 • Het bedrag is afhankelijk van de behandeling en de regio waar u verblijft.
 • Als u na een spoedeisende behandeling niet wordt opgenomen in het ziekenhuis, moet u de behandeling mogelijk zelf betalen. Vraag de dichtstbijzijnde lokale gezondheidsautoriteit om meer informatie.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Controleer enkele weken voor vertrek wat de mogelijkheden zijn, zodat u de juiste behandeling krijgt, en u weet wat het kost. Neem contact op met de dichtstbijzijnde lokale gezondheidsautoriteit in het gebied waar u heen gaat.


Een Europese zorgpas aanvragen

 • Aan personen die niet in het Italiaanse gezondheidszorgstelsel geregistreerd (mogen) zijn, wordt geen Europese zorgpas afgegeven.
 • Wie tijdelijk in Italië verblijft, moet zijn zorgverzekeraar/mutualiteit van tevoren vragen om een Europese zorgpas.
 • Deze wordt automatisch afgegeven aan wie er recht op heeft (mits hij het recht heeft in Italië te verblijven).
 • U heeft recht op een Europese zorgpas als u bent ingeschreven bij een van de lokale gezondheidsautoriteiten (ASL) van het nationale zorgstelsel.

Wie accepteert de zorgpas?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde lokale gezondheidsautoriteit (ASL) voor meer informatie.


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een Europese zorgpas (EHIC)

 • Diefstal of verlies van uw zorgpas moet u onmiddellijk melden bij de politie.
 • U moet ook de instelling die de zorgpas heeft afgegeven, vragen om een tijdelijk vervangend certificaat. Hiermee krijgt u in Italië toegang tot de hierboven vermelde gezondheidszorg.
 • In dringende gevallen kan dit per fax of e-mail naar een lokale gezondheidsautoriteit (ASL) of een ziekenhuis in Italië verstuurd worden.

Relevant nieuws

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen