Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

finland

Opmerking

 • Als u in Denemarken, IJsland, Noorwegen of Zweden woont, hoeft u in Finland alleen een geldige identiteitskaart te laten zien en uw vaste woonplaats door te geven om een beroep te doen op de openbare gezondheidszorg.

Noodsituaties

 • Bel 112
 • Neem contact op met een gemeentelijk gezondheidscentrum of ziekenhuis in de regio waar u verblijft.

Er zijn twee officiële talen in Finland: Fins en Zweeds. Daarnaast spreken de meeste mensen ook Engels.


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Met de Europese zorgpas heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg in alle openbare gezondheidscentra/ziekenhuizen. Neem contact op met het plaatselijke medisch centrum waar artsen kunnen beoordelen welke behandeling u nodig heeft.
 • Met uw geldige Europese zorgpas en een paspoort of ander identiteitsbewijs betaalt u voor een behandeling evenveel als een inwoner van Finland.
 • Bij het medisch centrum moet u een eigen bijdrage betalen, waarvoor vaste tarieven gelden.
 • Voor jongeren onder de 18 is de behandeling meestal gratis.
 • U kunt ook particuliere artsen of klinieken raadplegen, maar daar betaalt u het volle bedrag. U kunt medisch noodzakelijke zorg later wel vergoed krijgen via de socialezekerheidsinstelling Kela of via uw eigen zorgverzekeraar.

Tandartsen

 • Met de Europese zorgpas heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg in alle openbare gezondheidscentra/ziekenhuizen. Neem contact op met het plaatselijke medisch centrum als u een tandarts nodig heeft.
 • Met uw geldige Europese zorgpas en een paspoort of ander identiteitsbewijs betaalt u voor een behandeling evenveel als een inwoner van Finland.
 • U moet een eigen bijdrage betalen, waarvoor vaste tarieven gelden. Aan sommige behandelingen zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan is afhankelijk van de aard van de behandeling (ongeveer 8 tot 220 euro).
 • Voor jongeren onder de 18 is tandzorg meestal gratis.
 • U kunt ook particuliere tandartsen of tandheelkundige klinieken raadplegen, maar daar betaalt u het volle bedrag. U kunt medisch noodzakelijke zorg later wel vergoed krijgen via de socialezekerheidsinstelling Kela of via uw eigen zorgverzekeraar.

Ziekenhuisopname

 • U heeft een verwijsbrief van een arts nodig. In dringende gevallen kunt u rechtstreeks naar de spoedafdeling van een openbare ziekenhuis gaan.
 • Neem uw geldige Europese zorgpas en een paspoort of ander identiteitsbewijs mee.
 • Er geldt een vaste eigen bijdrage per dag.
 • Bent u onder de 18, dan betaalt u deze eigen bijdrage voor maximaal zeven dagen per jaar.
 • Voor ambulante ziekenhuisbehandelingen moet u ook een eigen bijdrage betalen.
 • Gaat u naar een particuliere kliniek, dan zult alle kosten zelf moeten voorschieten. U kunt medisch noodzakelijke zorg later wel vergoed krijgen via de socialezekerheidsinstelling Kela of via uw eigen zorgverzekeraar.

Geneesmiddelen

 • U kunt in Finland geneesmiddelen kopen met een papieren of elektronisch voorschrift/recept dat in een ander EU- of EER-land of Zwitserland is afgegeven, voor zover dat geneemiddel in Finland mag worden verkocht.
 • U moet de volledige kosten van medicijnen betalen.
 • De apotheek moet u voor alle geneesmiddelen een betalingsbewijs geven, dat vervolgens kan worden gebruikt om bij Kela te vragen om vergoeding van medisch noodzakelijke zorg.

Ambulance

 • Met de Europese zorgpas heeft u in noodgevallen recht op ambulancevervoer. Neem uw geldige Europese zorgpas en een paspoort of ander identiteitsbewijs mee.
 • U moet wel een eigen bijdrage betalen.

Traumahelikopter

 • Met de Europese zorgpas heeft u in noodgevallen recht op vervoer in een traumahelikopter. Neem uw geldige Europese zorgpas en een paspoort of ander identiteitsbewijs mee.
 • Als u het alarmnummer 112 belt, wordt eerst bepaald of een traumahelikopter echt nodig is.
 • Bij vervoer per traumahelicopter bent u een eigen bijdrage verschuldigd.

Terugbetalingen

 • De nationale zorgverzekering betaalt de kosten gedeeltelijk terug van:
  • particuliere medische zorg, volgens standaardtarieven
  • reiskosten voor onderzoeken en behandelingen
  • geneesmiddelen op doktersvoorschrift
 • De eigen bijdrage voor consulten en behandelingen in plaatselijke medische centra en ziekenhuizen wordt niet terugbetaald.
 • U kunt Kela om terugbetaling vragen met formulier SV 127(e), dat u in de meeste particuliere gezondheidscentra kunt u krijgen. U kunt het formulier ook vinden op de website van Kela.
 • Vul het formulier in en onderteken het. U moet uw vaste adres opgeven, de datum en uw bankgegevens (naam van de bank en rekeningnummer, inclusief BIC- en IBAN-codes).
 • Stuur ook kopieën van relevante documenten mee, zoals de rekening van de arts, informatie over het onderzoek en de behandeling die de arts heeft toegepast of voorgeschreven, uw Europese zorgpas en uw paspoort of ander identificatiebewijs.
 • Kela stort het bedrag waar u recht op hebt rechtstreeks op uw bankrekening.
 • Dien uw verzoek om terugbetaling binnen zes maanden na betaling van de kosten in.
 • De regels voor terugbetalingen vindt u ook op de website van Kela.

Servicenummers voor informatie over de terugbetaling van medische kosten
Tel.: +358 20 634 0200 (in het Fins)
Tel: +358 20 634 0300 (in het Zweeds)
Tel: +358 20 634 0200 (in het Engels)

Hebt u tijdens uw verblijf in Finland medische kosten gemaakt en hebt u niet om terugbetaling kunnen vragen? Neem dan bij thuiskomst contact op met uw zorgverzekeraar/mutualiteit.


Eigen bijdrage

 • In Finland is de eigen bijdrage voor openbare gezondheidszorg, afhankelijk van de situatie:
  • nul, of
  • even hoog voor iedereen, of
  • afhankelijk van uw inkomen en gezinssamenstelling.
 • De maximumtarieven voor gemeentelijke zorg zijn wettelijk vastgelegd. Gemeenten mogen een lager tarief hanteren en zelfs zorg gratis aanbieden. Gemeenten mogen niet meer aanrekenen dan de daadwerkelijke kosten van de diensten.
 • Voor de tarieven voor openbare diensten geldt een maximum per kalenderjaar. Boven dat bedrag hoeft u als patiënt niets meer te betalen. Dit geldt niet voor zorg van korte duur in een instelling. Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid.
 • Kosten van particuliere zorg: Kela vergoedt een deel van het honorarium, de onderzoekskosten en de behandeling volgens vaste tarieven. Die vaste tarieven zijn te vinden op de website van Kela (alleen in het Fins). De maximumvergoeding is vaak lager dan de werkelijke kosten die u heeft betaald.
 • U kunt geen verzoek om vergoeding aanvragen voor behandelingen door artsen of ziekenhuizen die onder het openbare zorgstelsel vallen of voor verzorging in openbare instellingen (zoals een centrum voor ouderenzorg).
 • Geneesmiddelen op recept worden door Kela vergoed.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Als u tijdens uw verblijf zo'n behandeling nodig heeft, moet u voor aankomst in het land een afspraak maken met het plaatselijke ziekenhuis of medisch centrum waar u behandeld wilt worden.


Een Europese zorgpas aanvragen

 • De Europese zorgpas kan worden aangevraagd door iedereen die onder de Finse stelsel van gezondheidszorg valt en door personen waarbij Finland verantwoordelijk is voor de medische kosten.
 • U kunt de kaart aanvragen
  • per telefoon
  • met het aanvraagformulier SV 193, dat u zelf kunt downloaden van de site van Kela en kunt afdrukken, en dat ook verkrijgbaar is bij Kela-kantoren
  • via de online-klantenservice van Kela De online-klantenservice is alleen beschikbaar in het Fins en Zweeds.

Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Finland uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Kela (Centre for International Affairs)
Tel: +358 20 634 0200
Fax: +358 20 634 1599
E-mail: inter.helsinki@kela.fi

Relevant nieuws

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen