Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

united kingdom

Emerġenza

Ċempel id-999 jew il-112

Servizz 111 tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa (NHS)

 

Użu tal-EHIC fir-Renju Unit

Dak li jeħtieġlek tagħmel

Jekk qed iżżur ir-Renju Unit minn pajjiż tal-UE u timrad jew ikollok emerġenza medika matul iż-żjara temporanja tiegħek fl-Ingilterra, tista’ tuża Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) valida maħruġa minn pajjiżek biex taċċessa l-kura tas-saħħa.

Ikollok bżonn iġġib l-EHIC tiegħek jekk int eliġibbli biex tużaha fir-Renju Unit.

L-EHIC m'għandhiex tieħu post l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar. Mhix se tkopri ebda kura tas-saħħa privata, kura ppjanata, titjira lura fid-dar, jew proprjetà mitlufa jew misruqa. Nirrakkomandaw li jkollok ukoll assigurazzjoni tal-ivvjaġġar jew tas-saħħa li tkopri t-tul tal-vjaġġ tiegħek.

Kura tas-saħħa ta’ emerġenza fl-Ingilterra

Din l-informazzjoni hi dwar il-kisba tal-kura tas-saħħa fl-Ingilterra.

Il-mod kif taċċessa l-kura tas-saħħa fl-Iskozja, Wales u l-Irlanda ta’ Fuq jista’ jkun differenti mill-Ingilterra.

L-NHS topera sistema ta’ kura tas-saħħa bbażata fuq ir-residenza. Dan ifisser li l-viżitaturi fl-Ingilterra jista’ jkollhom iħallsu għall-kura tas-saħħa tal-NHS, skont iċ-ċirkostanzi tagħhom.

Xi servizzi, bħal aċċidenti u emerġenza (A&E) u żjarat lil tabib ġenerali (GP), huma bla ħlas għal kulħadd.

Trattament urġenti jew trattament li ma jistax jistenna b’mod sikur sakemm titlaq mill-pajjiż u tmur lura f’pajjiżek dejjem se jiġi pprovdut, u l-kwistjoni tal-ħlas tiġi ttrattata aktar tard. Tabib biss jista’ jiddeċiedi jekk il-kura tiegħek hix urġenti jew meħtieġa immedjatament.


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba tal-Prattika Ġenerali (GPs)

  • Is-servizzi tal-kura primarja, inkluż it-trattament minn Prattikant Ġenerali (GP) huma pprovduti mingħajr ħlas mit-tobba tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa (NHS) (prattikanti ġenerali - GPs). Sib tabib tal-familja viċin tiegħek.

Dentisti

  • Il-kura tas-snien mill-NHS li tkun klinikament neċessarja tiġi pprovduta b'tariffa standard li ma tiġix rimborżata. Sib dentist viċin tiegħek.

Kura fi sptar (NHS)

  • Apparti l-kura ta' emerġenza, il-kura fi sptar għandha tiġi rranġata mat-tabib (GP), id-dentist jew it-tabib tal-għajnejn tiegħek. Ħafna mill-kura fl-isptarijiet tal-NHS hi bla ħlas jekk ikollok Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) valida. Sib sptar viċin tiegħek.
  • Bħala viżitatur b'karta valida, int intitolat għall-kura medika klinika neċessarja kollha li jipprovdi l-istat bla ħlas. Il-karta ma tkoprix il-kura ppjanata.

Riċetti tat-tabib

Ambulanza

  • It-trasport bl-ambulanza neċessarju huwa bla ħlas.

Rimborż

  • Fir-Renju Unit, il-kura hi ta' spiss bla ħlas, għalhekk ma hemmx sistema ta' rimborż.
  • Meta japplikaw tariffi standard (bħat-tariffi tad-dentist tal-NHS), dawn ma jiġux rimborżati fir-Renju Unit.
  • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent


Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija


Fejn jaċċettaw l-EHIC

 

Kopertura għar-residenti tar-Renju Unit li jżuru l-UE

Jekk qed iżżur Stat Membru tal-UE mir-Renju Unit, tista’ tuża Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Globali tar-Renju Unit (GHIC tar-Renju Unit) jew Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea tar-Renju Unit (EHIC tar-Renju Unit) biex taċċessa t-trattament medikament meħtieġ.

Differenzi bejn il-karti disponibbli

Hemm 2 tipi ta’ koperturi disponibbli għal persuni assigurati mir-Renju Unit. Tista’ tapplika għal:

  • Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Globali tar-Renju Unit (UK GHIC)
  • Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tar-Renju Unit (EHIC tar-Renju Unit), jekk għandek drittijiet skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ

Għall-biċċa l-kbira tan-nies, il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Globali tar-Renju Unit (UK GHIC) tissostitwixxi l-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) eżistenti għal applikazzjonijiet ġodda.

Aktar informazzjoni dwar kif tapplika għal EHIC jew GHIC

Kif tuża l-karta tiegħek

Tista’ tuża l-karta tiegħek biex taċċessa l-kura tas-saħħa pprovduta mill-istat medikament meħtieġa meta tkun qed iżżur pajjiż tal-UE.

Kura tas-saħħa medikament meħtieġa tfisser kura tas-saħħa li ma tistax tistenna b’mod raġonevoli sakemm tasal lura fir-Renju Unit. Jekk it-trattament hux meħtieġ jiġi deċiż mill-fornitur tal-kura tas-saħħa fil-pajjiż li tkun qed iżżur.

Aktar informazzjoni dwar il-pajjiżi fejn il-karta tiegħek hi valida

Jekk għandek EHIC eżistenti

Jekk għandek EHIC eżistenti maħruġa qabel il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, din tibqa’ valida sad-data tal-iskadenza fuq il-karta. Tista’ tapplika għal karta ġdida sa 6 xhur qabel tiskadi l-karta attwali tiegħek.

Jekk tinsab barra minn pajjiżek u m’għandekx il-karta tiegħek miegħek

Tista’ tikseb Ċertifikat Proviżorju ta’ Sostituzzjoni (PRC) biex tagħti prova tal-intitolament tiegħek għal kura tas-saħħa meħtieġa medikament jekk tivvjaġġa lejn l-Ewropa mingħajr l-EHIC eżistenti tiegħek, il-GHIC tar-Renju Unit jew EHIC ġdida tar-Renju Unit u teħtieġ trattament matul iż-żjara tiegħek.

Il-PRC jagħtik l-istess kopertura bħal EHIC eżistenti, GHIC tar-Renju Unit jew EHIC ġdida tar-Renju Unit sakemm tasal lura f’pajjiżek.

Biex tapplika għall-PRC ikkuntattja lill-NHS Overseas Healthcare Services.


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fir-Renju Unit, waqt li jkun barra l-pajjiż u jeħtieġ trattament.

Is-Servizzi tal-Kura tas-Saħħa Barra l-Pajjiż:
Tel: 0191 218 1999 (mir-Renju Unit)
+44 191 218 1999 (minn barra r-Renju Unit)

Erġa’ applika għal karta mitlufa jew misruqa ladarba tasal lura fir-Renju Unit.https://www.nhsbsa.nhs.uk/contact-us/overseas-healthcare-services-contact-us

Ebda aħbar relatata fl-aħħar sitt xhur.

Ixxerja din il-paġna