Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Spanja

Emerġenza

Ċempel il-112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministeru tas-Saħħa, is-Servizzi Soċjali u l-Ugwaljanza)
Tel.: +34 901 400 100
Email: oiac@msssi.es
Sit web: www.msssi.gob.es 


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Il-kura tas-saħħa pprovduta mill-istat hija bla ħlas. Għandek tkun taf li l-lukandi u l-operaturi tal-ivvjaġġar jistgħu xi kultant iċemplu jew jirrakkomandawlek tabib privat li jżommlok il-flus.
 • Jekk ikollok bżonn issejjaħ tabib f'emerġenza, kun ċert li għandek Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u staqsi għal kura tas-saħħa tal-istat ("asistencia sanitaria pública jew asistencia del Sistema Nacional de Salud")
 • Jekk jitolbuk tħallas minn qabel ifisser li mhux qed tiġi kkurat mis-servizz tas-saħħa pubblika u li l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek mhijiex se tiġi aċċettata.

Dentisti

 • Ħlief għal każijiet akuti u ferm eċċezzjonali ta' kura primarja, il-kura tas-snien, ġeneralment, mhijiex disponibbli fis-sistema tal-istat.
 • Huma koperti biss miżuri ta' prevenzjoni u kura speċifika għat-tfal.
 • L-ispejjeż mhumiex rimborżabbli.

Kura fi sptar

 • Se jkollok bżonn riferiment tat-tabib għal kwalunkwe kura fi sptar, ħlief fil-każ ta' emerġenza.
 • Huma l-isptarijiet pubbliċi biss li joffru l-kura bla ħlas.
 • Kun ċert li turi l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek meta tidħol, għax jekk le tiġi ċċarġjat bħala pazjent privat.
 • L-ispejjeż ta' kura privata ma teħodhomx lura.

Riċetti tat-tabib

 • Il-mediċini bir-riċetta tat-tobba fis-servizz tas-saħħa pubblika jinkisbu minn kwalunkwe spiżerija ("farmacia").
 • Jekk turi li int pensjonant minn pajjiż tal-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja jew l-Iżvizzera, tiġi ċċarġjat persentaġġ aktar baxx tal-prezz tar-riċetta (ħlief għal xi eċċezzjonijiet).
 • Jekk teħtieġ mediċina wara li ħriġt mill-isptar, dan ikun iddikjarat fir-rapport mediku tal-isptar. Trid tieħu r-rapport f'ċentru pubbliku tal-kura primarja ("Centro de salud") fejn tabib jagħmillek riċetta.

Ambulanza

 • Is-servizz tal-ambulanza jingħata bla ħlas meta pprovdut minn fornitur tal-kura tas-saħħa pubbliku.

Ambulanza bl-ajru

 • M’hemmx regoli speċifiċi.

Rimborż

 • Ma hemm l-ebda rimborżi għax il-kura tas-saħħa pprovduta mill-istat hija bla ħlas.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Ħlief għar-riċetti tat-tabib, l-aċċess għas-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika, inklużi l-kura primarja, il-kura speċjalizzata, il-kura fl-isptar u l-kura ta' emerġenza, hu bla ħlas, mingħajr kopagamenti.
 • Ġeneralment, se jkollok tikkontribwixxi persentaġġ tal-ispiża tal-mediċina ffinanzjata mis-sistema pubblika fuq riċetta ta' fornitur tal-kura tas-saħħa pubbliku:
  • 10%, jekk int pensjonant minn pajjiż tal-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja jew l-Iżvizzera;
  • 50%, f'każijiet oħra.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

 • Jekk teħtieġ wieħed minn dawn it-tipi ta’ kura, trid tirranġa u tibbukkja l-kura medika qabel ma tasal fil-pajjiż. Ħalli żmien biżżejjed biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa qabel tivvjaġġa.
 • Ibbukkja fornitur tal-kura tas-saħħa tal-istat. Il-kura minn fornituri tal-kura tas-saħħa privata mhijiex koperta mill-EHIC tiegħek.
 • Għandek tikkuntattja sptar biex tingħata l-kimoterapija.
 • Għandek tikkuntattja Centro de especialidades (Ċentru Speċjalizzat) jew sptar biex tingħata d-dijaliżi.
 • Għat-terapija tal-ossiġenu l-ewwel punt ta' kuntatt tiegħek hu s-Centro de Salud (Ċentru tas-Saħħa). Din il-kura tista’ tingħata wkoll minn Centro de especialidades (Ċentru Speċjalizzat) jew sptar.
 • Qabel tivvjaġġa, jekk jogħġbok ikkuntattja s-Servizzi tas-Saħħa Pubblika tal-Komunità Awtonoma tal-post fejn tkun se toqgħod. Huma se jinfurmawk dwar il-proċeduri u ċ-ċentri disponibbli.
 • Organizzazzjonijiet awtonomi tal-kura tas-saħħa

Kif napplika għal EHIC?


Fejn jaċċettaw l-EHIC


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fi Spanja

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Tel: +34 901 16 65 65
Ikkuntattja lill- Uffiċċji Prinċipali Provinċjali tal-INSS.

Għall-impjegati taċ-ċivil:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Tel: +34 91 273 95 00

Jekk jogħġbok iċċekkja l-MUFACE, il-korp tas-sigurtà soċjali għall-impjegati taċ-ċivil Spanjoli, għall-informazzjoni ta' kuntatt tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni u tas-Servizzi Provinċjali ta' MUFACE.

Għall-uffiċjali tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja:

Mutualidad General Judicial
Tel: +34 91 586 03 00
Ikkuntattja lill-Uffiċċji Prinċipali Provinċjali tal-MUGEJU.

Għal min hu assikurat mill-ISFAS:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tel: +34 91 567 76 00
Email: isfasregistro@oc.mde.es

Ebda aħbar relatata fl-aħħar sitt xhur.

Ixxerja din il-paġna