Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Franza

Emerġenza

 • Ċempel il-112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Ċentru għal-Liaisons Ewropej u Internazzjonali għas-Sigurtà Soċjali)
Informazzjoni dettaljata bil-Franċiż, l-Ingliż, l-Ispanjol, il-Ġermaniż, it-Taljan, il-Portugiż u l-Pollakk.

Tel: +33 1 45 26 33 41
Email: ceam@cleiss.fr

Assikurazzjoni tas-Saħħa (Assurance maladie, bil-Franċiż) www.ameli.fr


Kura, kopertura u spejjeż

Għal informazzjoni dwar:

 • il-professjonisti fil-kura medika (tobba, dentisti, infermiera, eċċ)
 • sptarijiet fiż-żona fejn qed toqgħod
 • spejjeż u kopertura fi Franza

ara s-sit web annuaire santé d'améli (bil-Franċiż biss).

Tobba

 • Biex tisfrutta sew il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, ikkonsulta tabib irreġistrat mas-servizz tas-saħħa nazzjonali ("conventionné").
 • Il-prattikanti "conventionné" jaqgħu f'waħda minn żewġ kategoriji:
  "Secteur 1": prattikanti li jiċċarġjaw ir-rata uffiċjali.
  "Secteur 2": prattikanti li jiċċarġjaw tariffa supplimentari mar-rata uffiċjali.
 • Għandek tħallas direttament lit-tabib. Dan jimla formola ta' kura ("feuille de soins") u jiktiblek riċetta jekk ikun hemm bżonn. Ikollok bżonn il-formola tal-kura biex titlob rimborż.

Dentisti

 • Biex tisfrutta sew il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, ikkonsulta dentist irreġistrat mas-servizz tas-saħħa nazzjonali ("conventionné").
 • Għandek tħallas direttament lid-dentist. Dan jimla formola ta' kura ("feuille de soins") u jiktiblek riċetta jekk ikun hemm bżonn. Ikollok bżonn il-formola tal-kura biex titlob rimborż.

Kura fi sptar

 • Uri l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea kif tiddaħħal l-isptar. Dan se jiffrankalek milli tħallas spejjeż bil-quddiem li huma rimborżabbli. Se tħallas biss il-kontribuzzjoni tal-pazjent.
 • Ikollok tħallas tariffa ta' kuljum tal-isptar.
 • Għal kwalunkwe kura medika kbira, ikollok tħallas kontribuzzjoni ta' rata fissa flimkien mat-tariffa ta' kuljum tal-isptar. Dawn it-tariffi ma jiġux rimborżati fi Franza, imma dejjem tista' titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.
 • Jekk tiddaħħal fi sptar jew klinika privata, ipprova żgura li dawn ukoll huma rreġistrati li jipprovdu kura tas-saħħa tal-istat ("conventionné").

Riċetti tat-tabib

 • Mar-riċetta tiegħek, għandek tirċievi formola ta' kura ("feuille de soins"). Irid ikollok din biex titlob rimborż. Tieħu l-flus lura tal-mediċini bir-riċetta biss jekk jinsabu fil-lista ta' prodotti farmaċewtiċi rimborżabbli. L-ispiżjar jindikalek liema mediċini huma rimborżabbli u liema le.

Ambulanza

 • Irid ikollok riċetta medika li tiddikjara li għandek bżonn ambulanza jew taksi.
 • Ikollok tħallas lill-professjonist mediku kkonċernat minn qabel ma tuża l-ambulanza.

Ambulanza bl-ajru

Biex tuża l-ambulanza bl-ajru, se jkollok bżonn: 

 • riċetta medika
 • awtorizzazzjoni minn qabel maħruġa mill-uffiċjal mediku tas-CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie, fond primarju tal-assikurazzjoni tas-saħħa) lokali.

Rimborż

 • Fi Franza, issottometti t-talbiet tiegħek għar-rimborż lill-uffiċċju tas-CPAM lokali (Caisse Primaire D'Assurance Maladie).
 • Se jkollok bżonn tipprovdi
  • il-formola ta' kura ("feuille de soins")
  • kopji tal-irċevuti u tar-riċetti
  • kopja tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea
  • l-indirizz tad-dar tiegħek
  • id-dettalji tal-bank, inkluż in-Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju (IBAN) u l-Kodiċi Identifikatur tal-Bank (BIC).

Tintbagħatlek konferma tar-rimborż fl-indirizz tad-dar tiegħek.

 • Tista' titlob madwar 70% tal-ispiża tal-kura standard (jew 80% tal-kura fl-isptar).
 • Jekk ma tistax tissottometti talba waqt li tkun fi Franza, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

Ebda informazzjoni disponibbli.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Ir-reġistru tal-kura tas-saħħa (annuaire santé) hu servizz mgħoti mis-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa Franċiża. Bl-użu ta' kriterji differenti (isem, qasam ta' għarfien espert, post, eċċ.) tista' tfittex għal:

 • professjonist fil-kura medika uffiċjali (tabib, infermier, spiżjar, eċċ.)
 • ċentru tal-kura tas-saħħa (sptar, klinika, eċċ.)
 • l-ispejjeż involuti u kif tista' titlob għar-rimborżi
 • postijiet li joffru trattament tad-dijaliżi, il-kimoterapija jew it-terapija tal-ossiġenu (it-terapija tal-ossiġenu hi parti mill-pnewmonoloġija fi Franza).

Kif napplika għal EHIC?


Fejn jaċċettaw l-EHIC


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fi Franza

Ikkuntattja lill-uffiċċju tas-CPAM tiegħek (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie, fond primarju tal-assikurazzjoni tas-saħħa) fi Franza:

Ebda aħbar relatata fl-aħħar sitt xhur.

Ixxerja din il-paġna