Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Zviedrija

Piezīme. Pārējo Ziemeļvalstu (Dānijas, Islandes, Norvēģijas un Somijas) iedzīvotāji valsts finansēto medicīnisko palīdzību Zviedrijā var saņemt, vienkārši uzrādot derīgu attiecīgās valsts izdotu personas apliecību.

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.
 • 1177, valsts medicīnisko konsultāciju dienests
  • Sniedz pakalpojumus tiešsaistē un pa tālruni.
  • Strādā 24 stundas dienā un 365 dienas gadā.
  • Zvanot uz 1177, jums atbildēs medicīnas māsas, kas atbildēs uz jūsu jautājumiem, noteiks, vai vajadzīga turpmākā ārstēšanās, sniegs padomu un ieteiks, kur vērsties pēc palīdzības.
  • Dienests 1177 piedāvā pakalpojumus arī angļu valodā.
  • Tālrunis: 1177
  • Tīmekļa vietne: www.1177.se, informācija pieejama dažādās valodās.

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ir tiesības ārstēties jebkurā valsts veselības aprūpes iestādē.

 • Dodieties pie ārsta, kas strādā valsts veselības apdrošināšanas sistēmā.
 • Jums jāuzrāda derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte un derīga personas apliecība vai pase.
 • Ja jums ir derīga EVAK karte, jums ir tiesības maksāt nepilnu maksu par medicīniski nepieciešamo ārstēšanu, tāpat kā Zviedrijas iedzīvotājiem. Zināmu daļu ārstēšanas izmaksu subsidē Zviedrijas valsts. Šie izdevumi nav atlīdzināmi un var būt visai atšķirīgi.
 • Pacientiem, kam vēl nav 20 gadi, visbiežāk nav jāmaksā nekas.
 • Ja jums nav EVAK kartes, par ārstēšanos būs pašam jāmaksā pilna summa.

Privātās veselības aprūpes izmaksas karte parasti nesedz, bet daži ārsti sadarbojas ar valsts veselības apdrošināšanas sistēmu un pieņem EVAK karti. Pirms dodaties pie ārsta vai uz slimnīcu, noskaidrojiet, vai viņi pieņems jūsu EVAK karti. Tad izvairīsieties no neparedzētiem izdevumiem.

Zobārsti

Vairums zobārstu sniedz pakalpojumus valsts veselības aprūpes sistēmā.

 • Ja jums ir derīga EVAK karte, par ārstēšanu būs jāmaksā pilna summa, ja izmaksas nepārsniedz 3000 SEK. No 3001 līdz 15 000 SEK jums jāsedz 50 % no ārstēšanās maksas, bet virs 15 001 SEK jums jāmaksā tikai 15 % no izmaksām.
 • Pacientus līdz 24 gadu vecumam slimnīcā ārstē par velti.
 • Sīkāku informāciju varat noskaidrot Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūrā “Försäkringskassan”, tālr. +46 771 524 524.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Stacionārā ārstēšanās parasti ir par velti, tikai par katru dienu jāmaksā standartizēta pacienta iemaksa, ko nekompensē.
 • Par ambulatoru ārstēšanu jums būs jāsedz daļa no ārstēšanās izmaksām. Otru daļu subsidē Zviedrijas valsts. Šie izdevumi nav atlīdzināmi un var būt visai atšķirīgi.
 • Ja gribat vērsties pie speciālista, par to būs jāmaksā pašam.

Recepšu zāles

 • Aptiekā uzrādiet derīgu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, tad būs jāmaksā tikai daļa no zāļu cenas (otru daļu subsidē valsts).
 • Cenas var būt visai atšķirīgas.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ātrās palīdzības pakalpojumi vairumā apgabalu ir bez maksas.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ātrās palīdzības helikoptera pakalpojumi vairumā apgabalu ir bez maksas.

Kompensācija

 • Zviedrijā nav kompensāciju sistēmas.
 • Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums būs jāmaksā tikai standartizēta pacienta iemaksa, kuru neatlīdzina.
 • Ja tomēr ir nācies samaksāt, pēc atgriešanās mājās vērsieties savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē un pieprasiet kompensāciju.

Līdzmaksājums

 • Pacienta iemaksa ir no 150 līdz 300 SEK pie vispārējās prakses (ģimenes) ārsta. Iemaksa būs augstāka, ja ejat pie speciālista, – tad jāmaksā no 200 līdz 420 SEK. Šīs iemaksas attiecas tikai uz primāro veselības aprūpi ārpus slimnīcas.
 • Pacientiem, kam regulāri jāiet pie ārsta, ir noteikts maksimālais limits: nevienam nav jāmaksā vairāk par 2200 SEK gadā.
 • Slimnīcās ir noteikta maksimālā pacienta iemaksa 100 SEK dienā.
 • Bērniem un jauniešiem, kam vēl nav 20 gadi, veselības aprūpe ir bez maksas lielākajā daļā lēņu un reģionu.
 • Grūtnieču un dzemdētāju aprūpe vienmēr ir bez maksas.
 • Dažās lēnēs un reģionos jums būs jāmaksā neliela summa par ātrās palīdzības (vai helikoptera) pakalpojumiem.
 • Nav informācijas par to, vai valsts subsidē daļu izdevumu arī privātajā veselības aprūpē.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Lai izmantotu dialīzes, ķīmijterapijas un skābekļa terapijas pakalpojumus, jums vajadzīgs ārsta nosūtījums.

Kā pieprasīt EVAK karti?

Lapa, kur varat pieteikties EVAK saņemšanai (tikai zviedru valodā)

Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK

 • Nav izveidota centrāla publiskā datubāze ar ārstiem un slimnīcām, kas Zviedrijā pieņem EVAK.
 • Pacienti var zvanīt uz 1177, valsts medicīnisko konsultāciju dienestu, lai iegūtu informāciju par vietējiem veselības aprūpes sniedzējiem, kas pieņem EVAK.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Zviedrijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūra “Försäkringskassan”,
tālr. +46 771 524 524 (klientu dienests)

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: