Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Spānija

Ārkārtas gadījumi

Zvaniet uz 112.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Spānijas Veselības, sociālo lietu un vienlīdzības ministrija)
Tālr.: +34 901 400 100
E-pasts: oiac@msssi.es
Tīmekļa vietne: www.msssi.gob.es 


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Valsts medicīnas pakalpojumi ir par velti. Ņemiet vērā, ka viesnīcas un ceļojumu aģentūras dažkārt izsauc vai iesaka privātu ārstu, kurš prasīs maksu.
 • Ja vajadzīga ārsta palīdzība ārkārtas situācijā, uzrādiet savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti un sakiet, ka vēlaties saņemt valsts nodrošinātos pakalpojumus (“asistencia sanitaria pública” vai “asistencia del Sistema Nacional de Salud”).
 • Ja jums prasa, lai samaksājat iepriekš, tas nozīmē, ka jums sniedz pakalpojumu, kas neietilpst valsts veselības aprūpes sistēmā, un ka jūsu Eiropas veselības apdrošināšanas karti nepieņems.

Zobārsti

 • Izņemot patiešām akūtus un neatliekamus gadījumus, zobārstniecības pakalpojumi valsts finansētajā sistēmā neietilpst.
 • Tā sedz tikai profilaksi un īpašus aprūpes veidus bērniem.
 • Šajā jomā radušās izmaksas neatlīdzina.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Jums ir vajadzīgs ārsta nosūtījums, lai jūs uzņemtu slimnīcā, izņemot vienīgi neatliekamus gadījumus.
 • Par velti ārstē tikai valsts slimnīcās.
 • Slimnīcas uzņemšanā uzrādiet savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, citādi no jums prasīs maksu kā no privāta pacienta.
 • Privātās ārstēšanas izmaksas netiek kompensētas.

Recepšu zāles

 • Valsts veselības sistēmā strādājoša ārsta parakstītas zāles varat dabūt jebkurā aptiekā (“farmacia”).
 • Ja varat pierādīt, ka esat pensionārs no jebkuras ES dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices, jums būs jāmaksā tikai daļa izrakstīto zāļu cenas (ar dažiem izņēmumiem).
 • Ja jums jālieto zāles pēc izrakstīšanās no slimnīcas, tas būs norādīts slimnīcas sagatavotajā medicīniskajā atzinumā. Jums tas jāņem līdzi uz valsts primārās veselības aprūpes centru (“centro de salud”), kur ārsts iedos recepti.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ātrās palīdzības transports ir par velti, ja to nodrošina valsts ātrās palīdzības dienests.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Nav īpašu noteikumu.

Kompensācija

 • Tā kā valsts nodrošinātā veselības aprūpe ir par velti, Spānijā nav īpašas kompensēšanas sistēmas.
 • Ja jums nācies samaksāt par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē.

Līdzmaksājums

 • Izņemot zāļu receptes, valsts veselības aprūpes sistēmas pakalpojumi, ieskaitot primāro aprūpi, specializēto aprūpi, ārstēšanos slimnīcā un neatliekamo medicīnisko palīdzību, ir par velti un bez pacientu maksas.
 • Parasti jums būs jāmaksā zināma daļa zāļu cenas, kuras izrakstījis valsts medicīnas sistēmai piederīgs ārsts. Atlikumu sedz valsts.
  • Ja esat pensionārs no kādas ES valsts, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices, jums būs jāmaksā 10 % no cenas,
  • bet pārējos gadījumos 50 %.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

 • Ja jums vajadzīga kāda no šīm procedūrām, tā jāsarunā un jārezervē vēl pirms došanās ceļā. Tas jāizdara labu laiku iepriekš.
 • Izvēlieties valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Privātās medicīnas pakalpojumi neietilpst EVAK kartes nodrošinātajā aprūpē.
 • Par ķīmijterapiju jums jāsazinās ar attiecīgo slimnīcu.
 • Par dialīzes veikšanu sazinieties ar specializēto medicīnas centru (“Centro de especialidades”) vai slimnīcu.
 • Par skābekļa terapiju jums jāvēršas “Centro de Salud” – veselības centrā. Šo pakalpojumu jums var nodrošināt arī “Centro de especialidades” (specializētais medicīnas centrs) vai slimnīca.
 • Pirms došanās ceļojumā sazinieties ar tās autonomās kopienas valsts veselības dienestu, kurā uzturēsities. Tur jūs informēs par pieejamajām procedūrām un konkrētajām ārstniecības iestādēm.
 • Autonomo kopienu veselības aprūpes organizācijas

Kā pieprasīt EVAK karti?


Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Spānijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Tālr.: +34 901 16 65 65
Sazinieties ar INSS galvenajiem reģionālajiem birojiem.

Valsts civildienesta ierēdņiem:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Tālr.: +34 91 273 95 00

Spānijas civildienesta ierēdņu sociālā nodrošinājuma iestādē MUFACE noskaidrojiet informācijas biroja un MUFACE reģionālo dienestu kontaktinformāciju.

Tiesu administrācijas ierēdņiem:

Mutualidad General Judicial
Tālr.: +34 91 586 03 00
Sazinieties ar MUGEJU galvenajiem reģionālajiem birojiem.

ISFAS apdrošinātajām personām:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tālr.: +34 91 567 76 00
E-pasts: isfasregistro@oc.mde.es

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: