Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Portugāle

Ārkārtas situācijas

 • Zvaniet uz 112.
 • Zvaniet uz 808 24 24 24 (SNS 24 – Centro de Contacto).
 • Varat uzreiz vērsties:
  • valsts veselības centros (Centros de Saúde),
  • medicīniskajos dežūrpunktos, kas ir atvērti visu diennakti (Serviços de Atendimento Permanente),
  • slimnīcās (ārkārtas situācijā).
 • Valsts veselības dienesta tīmekļa vietne (portugāļu valodā)

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti, zobārsti, ārstēšanās slimnīcā

 • Valsts nodrošinātā veselības aprūpe parasti ir bez maksas. Dažkārt tomēr var būt tā, ka jāmaksā standartizēta pacienta iemaksa.
 • Ir tikai dažas valsts zobārstniecības prakses, un tajās jāmaksā standartizētā pacienta iemaksa atbilstoši veiktajām manipulācijām. Pateicoties Valsts mutes veselības veicināšanas programmas daļējam atbalstam, noteiktām sabiedrības grupām, tostarp bērniem, ir pieejami zobārstniecības pamatpakalpojumi. Šī programma attiecas tikai uz Portugāles iedzīvotājiem, kas ir apdrošināti valsts veselības dienestā.

Recepšu zāles

 • Valsts sedz daļu no to zāļu cenas, kuras ir iekļautas oficiālajā valsts subsidēto zāļu sarakstā. Atlikusī daļa jums būs jāsamaksā pašam. Tās apmērs ir no 10 % līdz 85 % no cenas.
 • Aptiekas parasti ir atvērtas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 15.00 līdz 19.00. Sestdienās tās ir atvērtas no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
 • Dežūraptieku saraksts ir pieejams jebkurā aptiekā.

Ātrā palīdzība

 •  Neatliekamās medicīniskās palīdzības transports ārkārtas situācijā ir ietverts aprūpes pakalpojumā, jo to nodrošina ārstējošā slimnīca. Noteiktās situācijās transporta pakalpojumi ir pieejami arī gadījumos, kad pacienta transports nav steidzams, bet ir nepieciešams, piemēram, lai nogādātu pacientu no uzturēšanās vietas uz hemodialīzes centru, vai ja pacientam nav citu transporta iespēju.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Nav informācijas.

Kompensācija

 • Ārstēšanās izdevumu atlīdzību nevarat saņemt, kamēr uzturaties Portugālē.
 • Ja jums nācies samaksāt par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai pieprasītu kompensāciju.

Līdzmaksājums

 • Portugāles Valsts veselības dienesta nodrošinātā veselības aprūpe parasti ir par velti, lai gan reizēm var būt tā, ka jāmaksā standartizēta pacienta iemaksa.
 • Standartizēto pacienta iemaksu reizēm prasa, lai novērstu valsts veselības sistēmas pakalpojumu izmantošanu bez īstas vajadzības.
 • Pacienta iemaksa nav jāveic bērniem vecumā līdz 18 gadiem un grūtniecēm. Ir arī daži citi izņēmumi.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

 • Principā apdrošinātajai personai pirms došanās ceļā jāpanāk vienošanās par procedūru ar slimnīcu vai nodaļu, kas veic šo procedūru, lai būtu garantija, ka, uzturoties Portugālē, šī procedūra būs pieejama.
 • Ir vajadzīgs ārsta atzinums vai izraksts no slimības vēstures, kas apstiprina saslimšanu ar hronisku slimību.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar attiecīgo reģionālo veselības iestādi, kam ir saraksts ar tiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kas ir līgumattiecībās ar Valsts veselības dienestu.


Kā pieprasīt EVAK karti?


Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Portugāles izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Instituto da Segurança Social, IP

Unidade de Coordenação Internacional

Avenida 5 de Outubro, 175

1069-451 Lisboa

Tālr.: + 300 511 045

www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca

E-pasts: ISS-Internacionais@seg-social.pt

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: