Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Poland

Ārkārtas gadījumos

Zvaniet uz 999 vai 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Polijas Valsts veselības fonda centrālais birojs, Starptautisko attiecību nodaļa
Tālr.: +48 (22) 572 62 68
E-pasts: ca17@nfz.gov.pl

NFZ informācijas tālrunis: +48 800 190 590 (poļu val.)


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārkārtas situācijā

Ja rodas negaidīts dzīvības vai veselības apdraudējums, neatliekamo medicīnisko palīdzību jums sniegs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Mediķu nodrošināto neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās sniedz par velti.

Attiecībā uz visiem citiem veselības aprūpes pakalpojumiem meklējiet Valsts veselības fonda (NFZ) logotipu – tā ir zīme, ka konkrētais veselības aprūpes sniedzējs strādā valsts medicīnas sistēmā.

Ārsti – primārā veselības aprūpe

 • Ārsti parasti pieņem no pirmdienas līdz piektdienai (plkst. 8.00–18.00).
 • Darbdienās pēc plkst. 18.00, nedēļas nogalēs un svētku dienās medicīniskos pakalpojumus 24 stundas diennaktī nodrošina daži veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas ar NFZ noslēguši līgumu par šādu pakalpojumu sniegšanu naktīs un brīvdienās.
 • To adreses un tālruņa numurus var atrast:
  • NFZ vietnē (tikai poļu val.),
  • slimnīcās, klīnikās un ārstu praksēs, kas nodrošina primāro veselības aprūpi, pamatojoties uz līgumattiecībām ar NFZ.

Zobārsti

 • Zobārsti bieži vien piedāvā gan privāti sniegtus, gan valsts medicīnas sistēmas pakalpojumus, tāpēc iespējams, ka valsts nodrošinātie pakalpojumi nebūs pieejami visās nedēļas dienās. Zobārstu kabinetos jābūt norādītai dienai un laikam, kad ir pieejami valsts medicīnas pakalpojumi, – noskaidrojiet to iepriekš.
 • Zobārstu kabinetos ir pieejams arī saraksts ar pakalpojumiem un zobārstniecības materiāliem, kuri saskaņā ar Polijas likumiem ir par velti. Zobārsts par tiem nedrīkst iekasēt papildu maksu. Tomēr jums būs jāmaksā par ārstēšanu un materiāliem, kas nav sarakstā. Polijā šādus izdevumus nekompensē.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Slimnīcā jūs uzņems ar ārsta nosūtījumu, izņemot gadījumus, ja esat saslimis pēkšņi, ar jums ir noticis negadījums vai radusies cita ārkārtēja situācija.
 • Dodieties uz slimnīcu, kurai ir līgums ar NFZ (tāds ir vairumam slimnīcu). Parasti Valsts veselības fonda (NFZ) logotips ir redzams jau uz ēkas.
 • Varat arī reģionālajai Valsts veselības fonda filiālei lūgt, lai tā atrod piemērotu veselības aprūpes sniedzēju, vai arī pats to sameklēt NFZ vietnē (tikai poļu val.).
 • Kamēr esat slimnīcā, ķirurģiskas operācijas, diagnostika, zāles, medicīniskās ierīces un ēdināšana ir par velti.

Recepšu zāles

 • Aptiekā uzrādiet recepti un savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti.
 • Par vairumu visplašāk lietoto zāļu jāmaksā standartizēta maksa. Pārējās zāles tiek kompensētas pēc dažādiem tarifiem līdz noteiktam limitam. Jums būs jāpiemaksā starpība. Vispārīga informācija par izdevumu atlīdzināšanu ir pieejama angļu un poļu valodā Polijas Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.
 • Ja zāles nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, jāmaksā pilna cena.

Kompensācija

Ja jums nācies maksāt par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē.

Līdzmaksājums

 • Medicīniskās aprūpes centru, aprūpes iestāžu un medicīniskās rehabilitācijas iestāžu pakalpojumi – jums būs jāmaksā par ēdienu un izmitināšanu.
 • Ārstēšanās sanatorijā – uzlabojot veselību sanatorijā, jums būs jāsedz daļa ēdināšanas un uzturēšanās izmaksu, šī summa būs atkarīga no jūsu istabas kategorijas un uzturēšanās ilguma. Maksājamo summu nosaka Veselības ministrija.
 • Transports – jums ir tiesības izmantot ātrās palīdzības transportu uz tuvāko veselības aprūpes iestādi un atpakaļ, ja attiecīgu norīkojumu izsniedzis jūsu veselības apdrošināšanai vai valsts finansētajai medicīnas sistēmai piederīgs ārsts (vai ķirurgs) un ja ir kāda no šīm situācijām:
  • ir konstatēts, ka jums nepieciešama tūlītēja ārstēšana veselības aprūpes iestādē;
  • jums jāturpina jau iesākta ārstēšanās, un ierobežotu pārvietošanās spēju dēļ jūs nespējat izmantot sabiedrisko transportu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests palīdzību nelaimes gadījumā vai ārkārtas situācijā sniedz bez maksas.

Gadījumos, kas nav minēti iepriekš, jums jāsedz 60 % vai 100 % izmaksu.


Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Jums ir vajadzīgs nosūtījums no ārsta, kas jūs ārstē jūsu valsts veselības apdrošināšanas sistēmā.

Kā pieprasīt EVAK karti?


Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK

Ārstu un slimnīcu saraksts (tikai poļu val.)

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Polijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Departament Współpracy Międzynarodowej
Tālr.: +48 (22) 572 62 68
E-pasts: ca17@nfz.gov.pl

 

 

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: