Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Italy

Ārkārtas gadījumi


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Varat izmantot spēkā esošu Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ja vēršaties pie ārsta, kas piederīgs Valsts veselības dienestam (Servizio Sanitario NazionaleSSN) vai noslēdzis ar to līgumu (“accreditamento”).
 • Privātpraksē strādājošiem ārstiem nav jāpieņem EVAK karte.
 • Ģimenes ārsti pieņem no pirmdienas līdz piektdienai. Ārstu praksēs pieņemšanas laiks ir atšķirīgs, bet parasti tās strādā no rīta un pēcpusdienā. Tās nestrādā nedēļas nogalēs (vienīgais izņēmums ir ārkārtas gadījumi).
 • Pat ārkārtas gadījumos un tad, ja vajadzīga intensīvā terapija, daļu ārstēšanas izdevumu sedz pacients (tā ir individuāli aprēķināta daļa, kuru sauc par ticket).
 • Par medicīniskajiem pakalpojumiem samaksāto naudu Itālijā neatlīdzina. Pēc atgriešanās mājās tomēr, iespējams, varat prasīt kompensāciju veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis EVAK karti.

Zobārsti

 • Itālijā zobārsti ir privātpraksē strādājoši ārsti, kuriem nav pienākuma pieņemt EVAK karti, un jums būs izrakstītais rēķins jāsamaksā pilnā apmērā.
 • Izņēmuma un steidzamos gadījumos vai SSN slimnīcās strādājošās klīnikās, kas sniedz neatliekamus zobārstniecības pakalpojumus, varat ārstēt zobus, uzrādot EVAK. Tomēr jums būs jāsedz daļa ārstēšanas izdevumu.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Pirms došanās ceļā noskaidrojiet veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis jūsu EVAK, vai jums ir tiesības uz ārstēšanu laikā, kamēr uzturaties Itālijā. Būtu ideāli, ja jums par to izsniegtu rakstisku apstiprinājumu.
 • Vietējā veselības birojā (“Azienda sanitaria locale” jeb ASL) palūdziet to slimnīcu sarakstu, kas strādā SSN sistēmā vai ir līgumattiecībās ar to.
 • Slimnīcā uzrādiet derīgu EVAK un pirms savas hospitalizācijas beigām noskaidrojiet, vai slimnīca ir pieņēmusi jūsu EVAK.

Recepšu zāles

 • Dažas zāles var nopirkt bez receptes – jautājiet farmaceitam. Šādā gadījumā EVAK nav vajadzīga.
 • Reizēm jums būs jāmaksā receptē izrakstīto medikamentu pilna cena, bet citreiz tikai daļa. Tas atkarīgs no konkrētajām zālēm. Jebkurā gadījumā rēķinieties ar to, ka būs jāmaksā, pat ja uzrādāt EVAK karti. Šaubu gadījumā apvaicājieties farmaceitam.
 • Allaž uzrādiet EVAK karti, kad lūdzat izrakstīt recepti pie ārsta, kas strādā valsts veselības aprūpes sistēmā (SSN) vai ir noslēdzis ar to līgumu. Uzrādiet to arī farmaceitam, kad pērkat medikamentus, ko var saņemt tikai ar recepti.
 • Par lielāko daļu recepšu zāļu ir jāsamaksā pilna cena, pat ja uzrādāt EVAK. Iespējams, ka pēc atgriešanās savā valstī varat saņemt kompensāciju no kompetentās iestādes.
 • Šie izdevumi Itālijā netiek kompensēti. Pēc atgriešanās mājās apvaicājieties savā veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, vai varat saņemt kompensāciju.
 • Par parastajām zālēm, kuras var nopirkt bez receptes, jums kompensāciju nepiešķirs.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Tās pakalpojumi ir par velti neatliekamas vajadzības gadījumā, ja ātrā palīdzība darbojas valsts sistēmā (SSN) vai ja tās pakalpojumus nodrošina veselības aprūpes dienesti, kas ar šo sistēmu ir līgumattiecībās.
 • Jums var nākties daļēji vai pilnībā segt pacienta transportēšanas pakalpojumu maksu, ja palīdzība nav neatliekama.
 • Ātrās palīdzības izdevumi Itālijā netiek kompensēti. Pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis jūsu EVAK karti.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Tā pakalpojumi ir par velti neatliekamas vajadzības gadījumā, ja ātrā palīdzība ietilpst SSN sistēmā vai tās pakalpojumus nodrošina veselības aprūpes dienesti, kas ar šo sistēmu ir līgumattiecībās.
 • Jums var nākties pilnībā segt transporta pakalpojumu maksu, ja palīdzība nav neatliekama.
 • Neatliekamās palīdzības izdevumus Itālijā nekompensē. Pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis jūsu EVAK karti.

Kompensācija

 • Izdevumi Itālijā netiek kompensēti.
 • Ja jums nācies samaksāt daļu cenas (t.s. ticket), jums nav tiesību uz šo izdevumu kompensāciju.
 • Ja esat samaksājis par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju savā veselības apdrošināšanas fondā vai iestādē.

Līdzmaksājums

 • Var gadīties, ka par zālēm jums vajadzēs samaksāt pacienta iemaksu (t.s. ticket) — pavaicājiet farmaceitam.
 • Par ārsta vizītēm, kas nav neatliekamas (tās sauc par visita occasionale), būs jāmaksā.
 • Maksa ir atkarīga no ārstēšanas veida un no tā, kurā reģionā uzturaties.
 • Jums var nākties maksāt par neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja izrādās, ka ārstēšanās nav jāturpina slimnīcā. Sīkāku informāciju prasiet tuvākajā vietējā veselības aprūpes iestādē.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Lai būtu garantija, ka varēsiet saņemt adekvātu ārstēšanu un lai jūs zinātu izmaksas, jau vairākas nedēļas pirms ceļojuma noskaidrojiet, vai pakalpojumi ir pieejami.  Sazinieties ar veselības aprūpes iestādi vietā, kur domājat uzturēties.


Kā pieprasīt EVAK karti?

 • EVAK neizsniedz personām, kuras nav reģistrētas Itālijas veselības aprūpes sistēmā (un kurām uz to nav tiesību).
 • Personām, kas Itālijā plāno uzturēties neilgi, ir jau pirms ierašanās Itālijā jālūdz savas valsts kompetentajai iestādei, lai tā izsniedz EVAK.
 • Personām, kurām ir tiesības uz EVAK, šo karti izsniedz automātiski (ja tām ir tiesības uzturēties Itālijā).
 • Jums ir tiesības uz EVAK karti, ja esat reģistrējies kādā no valsts veselības sistēmas vietējiem birojiem (ASL).

Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējām veselības aprūpes iestādēm.


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija citās valstīs (ne Itālijā) izsniegtu EVAK karšu turētājiem

 • Ja karte ir pazaudēta vai nozagta, uzreiz ziņojiet par to policijai.
 • Lūdziet kompetento savas valsts iestādi, kas izsniegusi EVAK, lai tā izsniedz pagaidu aizstājējsertifikātu, ko uzrādīt Itālijā, lai varētu piekļūt augstāk izklāstītajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
 • Ārkārtas gadījumā šo sertifikātu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu tuvākajai vietējai Itālijas ārstniecības iestādei vai slimnīcai.

Ieteikt šo lapu: