Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Francija

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Eiropas un starptautisko sakaru centrs sociālā nodrošinājuma lietās)
Izsmeļoša informācija franču, angļu, spāņu, vācu, itāļu, poļu un portugāļu valodā.

Tālr.: +33 1 45 26 33 41
E-pasts: ceam@cleiss.fr

Veselības apdrošināšana (franču val. “assurance maladie”): www.ameli.fr


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Informāciju par:

 • medicīnas speciālistiem (ārstiem, zobārstiem, medmāsām u.c.),
 • slimnīcām jūsu apkaimē,
 • izmaksām un to kompensēšanu Francijā

atradīsit “ameli” elektroniskajā katalogā (tikai franču val.).

Ārsti

 • Ja vēlaties izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, vērsieties pie ārsta, kurš reģistrējies valsts veselības aprūpes sistēmā (franču val. “conventionné”).
 • Šos ārstus iedala divās grupās:
  “Secteur 1” (1. grupa): ārsti, kas iekasē tikai oficiālo likmi,
  “Secteur 2” (2. grupa): ārsti, kas bez oficiālās likmes prasa papildu maksu.
 • Jums būs jāmaksā tieši ārstam. Viņš aizpildīs īpašu ārstēšanas veidlapu (“feuille de soins”) un vajadzības gadījumā izrakstīs zāles vai norīkojumu. Šī veidlapa jums būs vajadzīga, lai pieprasītu atlīdzināt ārstēšanās izdevumus.

Zobārsti

 • Ja gribat izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, ejiet pie zobārsta, kurš reģistrējies valsts veselības aprūpes sistēmā (franču val. “conventionné”).
 • Jums būs jāmaksā tieši zobārstam. Viņš aizpildīs īpašu ārstēšanas veidlapu (“feuille de soins”) un vajadzības gadījumā izrakstīs zāles. Šī veidlapa jums būs vajadzīga, lai pieprasītu atlīdzināt ārstēšanās izdevumus.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Uzņemšanas brīdī uzrādiet savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Tad jums nebūs jāmaksā par to ārstēšanas daļu, ko sedz valsts. Jums būs jāmaksā tikai pacienta iemaksa.
 • Par uzturēšanos slimnīcā būs jāmaksā pēc dienas likmes.
 • Nopietnas ārstēšanās gadījumā jums būs jāmaksā fiksēta summa papildus dienas likmei par slimnīcā pavadīto laiku. Šos izdevumus Francijā jums nekompensēs, tomēr varat pieprasīt tos atlīdzināt, kad būsit atgriezies savā valstī.
 • Ja jūs uzņem privātā slimnīcā vai klīnikā, pārliecinieties, vai tajā sniedz arī valsts nodrošināto aprūpi (proti, vai tā ir “conventionné”).

Recepšu zāles

 • Kopā ar zāļu recepti jums no ārsta jāsaņem arī īpaša ārstēšanas veidlapa (“feuille de soins”). Bez tās jūs nevarat pieprasīt kompensāciju. Recepšu zāļu izmaksas kompensē tikai tad, ja attiecīgais medikaments iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā. Farmaceits jums pateiks, kuras zāles ir kompensējamas un kuras nav.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Jums nepieciešams ārsta norīkojums, kurā teikts, ka jums vajadzīgi ātrās medicīniskās palīdzības vai taksometra pakalpojumi.
 • Pirms ātrās palīdzības izmantošanas par to būs jāsamaksā attiecīgajam mediķim.

Ātrās palīdzības helikopters

Lai izmantotu ātrās palīdzības helikopteru, jums vajadzīgs: 

 • ārsta norīkojums,
 • iepriekšēja atļauja, ko izdevusi vietējā slimokase – “Caisse Primaire d’Assurance Maladie” (CPAM).

Kompensācija

 • Francijā izdevumu kompensācijas pieteikums jāiesniedz vietējam slimokases (“Caisse Primaire d'Assurance Maladie” – CPAM ) birojam.
 • Jums jāiesniedz:
  • ārstēšanas veidlapa (“feuille de soins”),
  • čeku un ārsta norīkojuma kopijas,
  • Eiropas veselības apdrošināšanas kartes kopija,
  • dzīvesvietas adrese,
  • bankas rekvizīti, ieskaitot konta numuru starptautiskajā IBAN formātā un bankas BIC kodu.

Apstiprinājumu, ka jūsu izdevumus kompensēs, nosūtīs uz jūsu mājas adresi.

 • Standartgadījumā varat prasīt atlīdzināt ap 70 % ārstēšanās izmaksu (80 %, ja ārstēšanās notikusi slimnīcā).
 • Ja nevarat pieprasīt kompensāciju, kamēr atrodaties Francijā, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.

Līdzmaksājums

Informācijas nav.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Francijas veselības apdrošināšanas sistēma nodrošina veselības aprūpes reģistra “annuaire santé” pakalpojumus. Izmantojot dažādus kritērijus (vārds, specializācija, atrašanās vieta utt.), jūs varat atrast:

 • oficiāli atzītus medicīnas darbiniekus (ārstu, medmāsu, farmaceitu u.tml.),
 • veselības aprūpes centru (slimnīcu, klīniku utt.),
 • gaidāmās izmaksas un iespējas prasīt kompensāciju,
 • medicīnas centrus, kur veic dialīzi, ķīmijterapiju vai skābekļa terapiju (skābekļa terapija Francijā ietilpst pulmonoloģijā).

Kā pieprasīt EVAK karti?


Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Francijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Sazinieties ar savu Francijas slimokases “Caisse Primaire d‘Assurance Maladie” (CPAM) biroju.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: