Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Bulgaria

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Zvaniet uz 150.

Национална здравноосигурителна каса
(Valsts veselības apdrošināšanas fonds)
Tālr.: +359 2 965 9116
Palīdzības tālrunis: 0800 14 800

 


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti (ambulatoro pacientu aprūpe)

 • Bulgārijā vairums ārstu ir līgumattiecībās ar Valsts veselības apdrošināšanas fondu (VVAF).
 • Jūs varat saņemt medicīnisko aprūpi, uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti.
 • Par konsultāciju būs jāmaksā 2,90 BGN par ambulatorā pacienta aprūpi.
 • Šo maksu nekompensē.

Zobārsti

 • EVAK nesedz lielāko daļu zobārstniecības pakalpojumu.
 • Ja zobārsts nav līgumattiecībās ar VVAF, jums par ārstēšanu būs jāsamaksā pilnībā.

Ārstēšanās slimnīcā (stacionārā aprūpe)

 • Uzrādot derīgu Eiropas veselības apdrošināšanas karti vai tās pagaidu aizstājējsertifikātu, ārstēšanās slimnīcās un klīnikās, kurām ir līgums ar VVAF, ir par velti.
 • Jums jāmaksā pacienta standartnodeva (5,40 BGN dienā), bet ne vairāk kā par pirmajām 10 slimnīcā pavadītajām dienām.
 • Pēc izrakstīšanas no slimnīcas jums ir tiesības vēl uz 2 papildu pārbaudēm, kas ietilpst ar uzturēšanos slimnīcā saistītajā ārstēšanā.

Recepšu zāles

 • Zāles, ko izrakstījis ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar VVAF, var ar atlaidi nopirkt aptiekās, kurām arī noslēgts līgums ar VVAF. Šādas aptiekas var pazīt pēc VVAF logotipa.
 • Ja vēlaties, lai hronisku slimību ārstēšanai tiktu parakstītas īpaši dārgas zāles, ko var saņemt ar atlaidi vai par velti, jums būs vajadzīga īpaša “recepšu grāmatiņa”. To var izsniegt ģimenes ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar VVAF. Tādēļ dodieties pie ģimenes ārsta.
 • Ja esat samaksājis par zālēm, pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības transports ir par velti tikai ārkārtējos gadījumos.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Informācijas nav.

Kompensācija

Ārsti

 • Netiek kompensētas izmaksas, kas saistītas ar vizīti pie ārsta.

Zobārsti

Recepšu zāles

 • Bulgārijā par lielāko daļu zāļu pacienti veic līdzmaksājumu.
 • Ja esat samaksājis par zālēm, pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē.

Līdzmaksājums

 • No jums prasīs pacienta līdzmaksājumu par pakalpojumiem (analīzēm, zobārstniecību, stacionāru un ambulatoru ārstēšanos un recepšu zālēm), ja VVAF nesedz visas to izmaksas.
 • Vairākas slimnīcas no visiem pacientiem iekasē papildu maksu. Palūdziet, lai slimnīca par to izsniedz rēķinu.
 • Jūs dodaties uz slimnīcu? Vispirms pajautājiet, vai par ārstēšanos jums būs jāmaksā papildus un cik tieši.
 • Jums kā pacientam būs jāsedz nereglamentētas papildizmaksas un pacienta maksa. Tās netiek kompensētas.
 • Līdzmaksājuma piemēri:
  • standartmaksa par ambulatoro un stacionāro ārstēšanu,
  • medicīniskās ierīces un medikamenti,
  • ārstēšanas maksa ārstam vai mediķu grupai stacionāras ārstēšanās gadījumā,
  • vienvietīga vai divvietīga palāta slimnīcā,
  • īpašs uzturs.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Dialīze

 • VVAF sedz hronisko dialīzi un peritoneālo dialīzi (pastāvīgo ambulatoro peritoneālo dialīzi (CAPD), automatizēto peritoneālo dialīzi (APD) un dialīzi akūtos gadījumos), ja šo ārstēšanu veic VVAF akreditēta slimnīca vai dialīzes klīnika.

Skābekļa terapija

 • VVAF sedz tikai šādu terapiju: pastāvīgu pozitīvu spiedienu elpceļos (CPAP) un divu līmeņu pozitīvu spiedienu elpceļos (BiPAP), ja šīs procedūras nodrošina slimnīcā, kas akreditēta VVAF šādai terapijai.
 • Šī terapija ir pieejama tikai neiromuskulāro slimību pacientiem ar hronisku elpošanas mazspēju, kuriem jau ir parakstīta elpošanas atbalsta programma ar neinvazīvu ventilāciju (CPAP vai BiPAP). Tas ļauj nodrošināt elpošanas atbalstu atbilstoši iepriekš diagnosticētajām pacienta vajadzībām.
 • Informāciju par medicīnas iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar VVAF, meklējiet:
  • VVAF tīmekļa vietnē (bulgāru val.)
  • vai vēršoties VVAF.

Ķīmijterapija

 • Ķīmijterapiju var iziet VVAF akreditētās slimnīcās un vēža klīnikās saskaņā ar ambulatoro pacientu procedūrām Nr. 5, 6, 7, 8, 38 vai ievērojot citu klīnisko procedūru atkarībā no slimības veida. Klīniskais protokols ir prasību un vadlīniju sistēma medicīnas speciālistiem, kas veic diagnozi un terapiju pacientiem ar noteiktām slimībām, kuru dēļ ir nepieciešams uzturēties slimnīcā.

Kā pieprasīt EVAK karti?

Informācija par to, kā pieprasīt EVAK karti (tikai bulgāru valodā)


Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK

Visiem ārstiem un slimnīcām, kas ir līgumattiecībās ar VVAF, vajadzētu pieņemt derīgas EVAK kartes.

Uzmanību! ES regulējumā nav noteikts, ka mediķiem ir obligāts pienākums pieņemt EVAK . Bieži vien pacienti ES dalībvalstīs ir spiesti samaksāt par medicīnas pakalpojumiem. Pēc atgriešanās savā valstī viņi var pieprasīt kompensāciju.


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Bulgārijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Национална здравноосигурителна каса

Tālr.: +359 2 965 9116

Palīdzības tālrunis: 0800 14 800

E-pasts: euro-rights@nhif.bg; crossbordercare@nhif.bg

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: