Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Croatia

Būtinoji medicinos pagalba

 • Skambinkite numeriu 112

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
(Kroatijos sveikatos draudimo įstaiga)
Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Telefonas +385 1 4806 333


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Kad būtumėte gydomas nemokamai, kreipkitės į gydytoją, dirbantį pagal sutartį su Kroatijos sveikatos draudimo įstaiga.
 • Už kiekvieną konsultaciją reikės sumokėti standartinį 10 Kroatijos kunų mokestį.

Odontologai

 • Turėtumėte kreiptis į odontologus, sudariusius sutartis su Kroatijos sveikatos draudimo įstaiga, nes jų teikiamos būtinos paslaugos nemokamos.
 • Už kiekvieną apsilankymą reikės sumokėti 10 Kroatijos kunų mokestį.

Ligoninė

 • Su Kroatijos sveikatos draudimo įstaiga sutartis pasirašiusiose ligoninėse gydymas nemokamas.
 • Jums reikės pirminės sveikatos priežiūros gydytojo siuntimo.
 • Gydomi ligoninėje pacientai turi mokėti kasdieninį 100 Kroatijos kunų mokestį. Paciento mokama suma negali viršyti 2000 Kroatijos kunų.

Receptai

 • Pirminės sveikatos priežiūros gydytojo išrašytus vaistus galite įsigyti su Kroatijos sveikatos draudimo įstaiga sutartis sudariusiose vaistinėse.
 • Už kiekvieną receptą reikės sumokėti standartinį 10 Kroatijos kunų mokestį.

Greitoji pagalba

 • Būtino vežimo greitosios pagalbos automobiliu išlaidos padengiamos.

Oro greitoji pagalba

 • Informacijos nėra.

Kompensavimas

 • Kroatijos sveikatos draudimo įstaiga kompensacijų nemoka.
 • Jei už sveikatos priežiūrą turėjote mokėti, grįžęs į savo šalį dėl kompensacijos kreipkitės į savo sveikatos draudimo įstaigą.

Paciento mokama dalis

Visi Europos sveikatos draudimo korteles turintys apdrausti asmenys iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas tomis pačiomis sąlygomis kaip sveikatos draudimą turintys kroatai.

Už kai kurias paslaugas, kurios yra mokamos sveikatos draudimą turintiems kroatams, mokėti turėsite ir jūs (apmokėti dalį išlaidų). Apdrausti asmenys, kurie Kroatijoje naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis, privalo padengti 20 % jų kainos. Tačiau minimali šio dalinio apmokėjimo suma negali būti mažesnė negu:

 • 10 Kroatijos kunų už pirminės sveikatos priežiūros gydytojo suteiktą gydymą,
 • 100 Kroatijos kunų per dieną už gydymą ligoninėje,
 • 10 Kroatijos kunų už receptą,
 • 25 Kroatijos kunos už gydytojo specialisto suteiktą sveikatos priežiūros paslaugą,
 • 50 Kroatijos kunų už gydytojo specialisto diagnozę, kuri nėra laikoma pirmine sveikatos priežiūra,
 • 50 Kroatijos kunų už ortopedines ir kitas pagalbines priemones,
 • 25 Kroatijos kunos per dieną už fizinę reabilitaciją,
 • 1000 Kroatijos kunų už dantų protezus,
 • 500 Kroatijos kunų už dantų protezus vyresniems kaip 65 m. žmonėms.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Esate iš kitos ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos? Dializės, deguonies terapijos ir chemoterapijos paslaugas galite gauti pateikęs savo Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Kad šias paslaugas gautumėte greitai, susisiekite su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju prieš atvykdamas į Kroatiją. Susitarkite dėl tikslaus šių paslaugų teikimo laiko.
 • Atsivežkite dokumentus, kuriuose nurodoma, kokio gydymo jums reikia.

Kaip prašyti kortelės?


Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Kroatijoje

Savo Europos sveikatos draudimo kortelę pametęs apdraustas asmuo privalo kuo greičiau kreiptis į artimiausią Kroatijos sveikatos draudimo įstaigos biurą.

Daugiau informacijos

ncp-croatia@hzzo.hr

Telefonas +385 1 644 90 90

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį