Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Spain

Būtinoji medicinos pagalba

Skambinkite numeriu 112 

Ministerio de Sanidad (Sveikatos ministerija)
Telefonas +34 901 400 100
E. paštas oiac@mscbs.es
Interneto svetainė www.mscbs.gob.es

 


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Valstybinės sveikatos priežiūros paslaugos nemokamos. Turėkite omenyje, kad viešbučiai ir kelionių organizatoriai kartais gali iškviesti ar rekomenduoti privatų gydytoją, kuriam reikės mokėti.
 • Jeigu reikia skubiai iškviesti gydytoją, įsitikinkite, kad turite galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę, ir prašykite valstybės finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų (isp. „asistencia sanitaria pública“ arba „asistencia del Sistema Nacional de Salud“).
 • Jei jūsų prašoma sumokėti iš anksto, vadinasi, šios sveikatos priežiūros paslaugos nėra valstybinės ir Europos sveikatos draudimo kortelė nebus priimta.

Odontologai

 • Išskyrus labai retus atvejus, kai dėl ūmaus skausmo suteikiamos pirminės priežiūros paslaugos, pagal valstybinę sistemą odontologijos paslaugos paprastai neteikiamos.
 • Padengiamos tik vaikams teikiamų prevencijos ir specialių priežiūros priemonių išlaidos.
 • Jokios išlaidos nekompensuojamos.

Gydymas ligoninėje

 • Bet kokiam gydymui ligoninėje, išskyrus būtinąją pagalbą, reikia gydytojo siuntimo.
 • Nemokamas gydymas teikiamas tik valstybinėse ligoninėse.
 • Atvykęs į ligoninę gydytis, parodykite Europos sveikatos draudimo kortelę, kitaip jums reikės mokėti kaip privačiam pacientui.
 • Išlaidos už privatų gydymą nekompensuojamos.

Receptiniai vaistai

 • Valstybinės sveikatos priežiūros sistemos gydytojų išrašytų receptinių vaistų galima įsigyti bet kurioje vaistinėje (isp. „farmacia“).
 • Jei galite įrodyti, kad esate pensininkas iš kurios nors ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos, jums reikės mokėti tik dalį receptinių vaistų kainos (yra tam tikrų išimčių).
 • Jei po išrašymo iš ligoninės jums reikia vaistų, tai bus nurodyta ligoninės išvadoje. Šią išvadą turite nunešti į pirminės priežiūros centrą (isp. „centro de salud“), kur gydytojas išrašys jums receptą.

Greitoji pagalba

 • Valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų teikiamos vežimo greitosios pagalbos automobiliais paslaugos yra nemokamos.

Oro greitoji pagalba

 • Atskirų taisyklių nėra.

Kompensavimas

 • Kompensacijų nėra, nes valstybinės sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos.
 • Jeigu už sveikatos priežiūrą turėjote mokėti, grįžęs į savo šalį susisiekite su savo šalies sveikatos draudimo įstaiga ir prašykite kompensacijos.

Paciento mokama dalis

 • Valstybinės sveikatos priežiūros sistemos paslaugos, įskaitant pirminę priežiūrą, specializuotą priežiūrą, gydymą ligoninėje ir būtinąją medicinos pagalbą, yra nemokamos, pacientams dalies išlaidų padengti nereikia. Išimtis – receptiniai vaistai.
 • Paprastai turėsite sumokėti tam tikrą dalį pagal viešąją sistemą finansuojamų vaistų, kuriuos jums išrašė valstybinis sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, kainos. Ši dalis yra:
  • 10 %, jei esate pensininkas iš ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos;
 • 50 % kitais atvejais.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Jei jums reikia vienos iš šių gydymo paslaugų, susitarkite dėl jos prieš vykdamas į šalį. Pasirūpinkite visais šiais dalykais iki kelionės likus daug laiko.
 • Susitarkite su valstybės finansuojamu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Privačių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų išlaidos pateikus ESDK nepadengiamos.
 • Dėl chemoterapijos kreipkitės į ligoninę.
 • Dėl dializės reikėtų kreiptis į specializuotą centrą (isp. „Centro de especialidades“) arba ligoninę.
 • Jei jums reikia deguonies terapijos, visų pirma kreipkitės į sveikatos centrą (isp. „Centro de Salud“). Šią paslaugą gali suteikti ir specializuotas centras (isp. „Centro de especialidades“) arba ligoninė.
 • Prieš kelionę susisiekite su autonominės srities, kurioje ketinate apsistoti, visuomenės sveikatos tarnybomis. Jos jus informuos apie procedūras, kurios jums galėtų būti atliktos, ir jas atliekančius centrus.
Autonominių sričių sveikatos priežiūros organizacijos

Kaip prašyti kortelės?


Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Ispanijoje

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Telefonas +34 901 16 65 65
Kreipkitės į Nacionalinio socialinės apsaugos instituto (INSS) centrinius regioninius skyrius.

Instituto Social de la Marina (ISM)
Telefonas +34 917 00 66 00
Kreipkitės į ISM centrinius regioninius skyrius.

Kontaktinė informacija valstybės tarnautojams

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Telefonas +34 91 273 95 00

Žr. Ispanijos valstybės tarnautojų socialinės apsaugos tarnybos MUFACE interneto svetainę. Ieškokite ten informacijos tarnybos ir MUFACE regioninių tarnybų kontaktinės informacijos.

Kontaktinė informacija teisingumo administracijos pareigūnams

Mutualidad General Judicial (MUGEJU)
Telefonas +34 91 586 03 00
Kreipkitės į MUGEJU centrinius regioninius skyrius.

Kontaktinė informacija asmenims, turintiems Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos instituto (ISFAS) draudimą

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Telefonas +34 91 567 76 00
E. paštas isfasregistro@oc.mde.es

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį