Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Romania

Skubi pagalba

Skambinkite numeriu 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalinė sveikatos draudimo institucija)
Tel. +40 372 309 250; +40 372 309 105


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Kad galėtumėte pasinaudoti Europos sveikatos draudimo kortele, kreipkitės į bendrosios praktikos gydytoją arba specialistą, dirbančius pagal sutartį su vietos sveikatos draudimo institucija.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų adresų teiraukitės vietos sveikatos draudimo institucijoje.
 • Už gydymą mokėti nereikia, nes vietos sveikatos draudimo institucija kompensuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui už pagal Europos sveikatos draudimo kortelę suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Odontologai

 • Kad gautumėte skubias odontologijos paslaugas naudodamasis Europos sveikatos draudimo kortele, kreipkitės į odontologą, sudariusį sutartį su vietos sveikatos draudimo institucija.
 • Odontologijos paslaugų teikėjų adresų teiraukitės vietos sveikatos draudimo centre. Jie pateikiami ir sveikatos draudimo institucijų interneto svetainėse.
 • Už gydymą mokėti nereikia, nes vietos sveikatos draudimo institucija kompensuoja odontologijos paslaugų teikėjui už pagal Europos sveikatos draudimo kortelę suteiktas skubias odontologijos paslaugas.

Gydymas ligoninėje

 • Kad gautumėte gydymo ligoninėje paslaugas naudodamasis Europos sveikatos draudimo kortele, kreipkitės į ligoninę, sudariusią sutartį su vietos sveikatos draudimo institucija.
 • Europos sveikatos draudimo korteles turintys asmenys turi teisę į šias sveikatos priežiūros paslaugas ligoninėje:
  • stacionarinį gydymą:
   • skubios medicinos pagalbos arba skubios operacijos atvejais, kai paciento gyvybei gresia arba gali grėsti pavojus, kol toks pavojus praeina,
   • kai dėl galimos užkrečiamosios ligos pacientą reikia izoliuoti arba jam taikyti karantiną, kol problema visiškai išsprendžiama,
   • su gimdymu susijusias paslaugas;
  • ambulatorinį gydymą:
   • skubaus chirurginio gydymo atvejais,
   • gydymo nuo epideminės ligos atvejais, kai paciento nereikia izoliuoti,
   • dienos priežiūros centre kontroliuojamų chemoterapijos paslaugų atvejais.

Kad gautumėte šios rūšies gydymo ligoninėje paslaugas, priėmimo pažymos pateikti neturite. Visas išlaidas kompensuoja vietos sveikatos draudimo institucija.

Receptai

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali gauti vaistų, kaip ambulatoriškai besigydantys pacientai. Jums reikės gydytojo recepto. Pateikite jį vaistinėje, dirbančioje pagal sutartį su tuo pačiu vietos sveikatos draudimo centru kaip ir receptą išrašęs gydytojas.
 • Gydytojai gali paskirti vaistus iš sąrašo, kurį sudaro A, B, C ir D kategorijos bei C kategorijos C1, C2 ir C3 pakategorės. Kompensuojama vaistų kainos dalis – iki toliau nurodyto referencinės kainos procento:
  • A kategorijos – 90 %,
  • B kategorijos – 50 %,
  • C kategorijos (C1, C2 ir C3 pakategorių) – 100 %. Sveikatos draudimo institucijos kompensuoja C2 pakategorės vaistų atsiskaitymo kainą.
  • D kategorijos – 20 %.

Greitoji medicinos pagalba ir transportas

Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai turi teisę į toliau nurodytas paslaugas.

 • Skubios konsultacijos namuose skubos atvejais, kai reikia chirurginės pagalbos.
 • Sanitarinis transportas:
  • mirties atveju gydytojo, konstatuojančio mirties faktą ir išduodančio mirties pažymėjimą (tai teisinis reikalavimas), atvežimas ir parvežimas. Tai galioja penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis;
  • greitosios pagalbos komandos atvykimas į paciento namus ir prireikus pacientų, kurių būklė nėra kritinė ir kuriems nereikia medicininės priežiūros arba specialios sveikatos priežiūros kelyje į sveikatos priežiūros įstaigą, vežimas, jeigu dėl jų būklės arba ligos reikia specialių sveikatos priežiūros paslaugų, kurios negali būti suteiktos namuose.

Šias paslaugas teikia privačios specializuotos grupės, sudariusios sutartis su vietos sveikatos draudimo institucijomis.

Greitoji pagalba

Skubias paslaugas teikia:

Oro greitoji pagalba

 • Oro greitosios pagalbos paslaugos teikiamos Rumunijos teritorijoje ir tik itin skubiais atvejais.

Kompensavimas

 • Sveikatos priežiūros paslaugos paprastai nemokamos, todėl kortelių turėtojams kompensavimo sistemos nėra.
 • Papildomi mokesčiai (mokami tiesiogiai Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojų):
  1. medicinos paslaugų kainos dalis, neįtraukta į medicinos paslaugų paketą, į kurį turi teisę Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai,
  2. kaina už medicinos paslaugas, kurias teikia su vietos sveikatos draudimo centru sutarties nesudarę gydytojai / sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai,
  3. mokesčiai ligoninėje, jei į ligoninę paguldytas pacientas prašo didesnio už standartinį komforto lygio maitinimo ir palatos, už gydymą ligoninės stacionare ligoninės ima mokestį pagal dalinio mokėjimo sistemą. Daugiau informacijos žr. toliau skyrelyje „Pacientų įmokos“.
  4. visų vaistų, nekompensuojamų pagal sveikatos draudimo sistemą, kaina,
  5. kaina už vaistus, įsigytus vaistinėse, nesudariusiose sutarčių su vietos sveikatos draudimo centrais,
  6. Mokama vaistų kainos dalis:
  • A kategorijos vaistai: skirtumas tarp mažmeninės prekybos kainos ir 90 % referencinės kainos;
  • B kategorijos vaistai: skirtumas tarp mažmeninės prekybos kainos ir 50 % referencinės kainos;
  • D kategorijos vaistai: skirtumas tarp mažmeninės prekybos kainos ir 20 % referencinės kainos;
  • C kategorijos vaistai: skirtumas tarp C1 bei C3 pakategorių vaistų mažmeninės prekybos kainos ir referencinės kainos, skirtumas tarp C2 pakategorės vaistų mažmeninės prekybos kainos ir atsiskaitymo kainos.

Paciento mokama dalis

 • Už medicinos paslaugas ligonės stacionariniame skyriuje kiekviena ligoninė pati nustato paciento mokėtiną dalį, ji gali būti nuo 5 iki 10 lėjų.
 • Jeigu į ligoninę buvote paguldytas skubiu atveju, neturėtų būti reikalaujama, kad paciento mokamą dalį sumokėtumėte grynaisiais.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Dializė

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis dializės paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pagal Rumunijos sveikatos draudimo sistemą apdrausti asmenys.
 • Su dialize susijusios paslaugos apdraustos pagal nacionalinę dializės programą, skirtą lėtinėmis inkstų ligomis sergantiems pacientams. Tai:
  • eritropoetiniai stimuliantai (epoetinas, darbepoetinas), geležies preparatai, frakcionuoti arba nefrakcionuoti heparinai, sevelamero chelatai, vitamino D receptorių agonistai (alfakalcidolis, kalcitriolis, parikalcitolis), kalcimimetikai (cinakalcetas), specialūs laboratoriniai tyrimai, taip pat pacientų, kuriems reikia dializės, atvežimas ne medicinos transportu iš namų ir parvežimas namo, mėnesinis vaistų, sanitarinių ir peritoninės dializės priemonių nuvežimas į paciento namus.
 • Dializės paslaugas teikia vieši arba privatūs paslaugų teikėjai, sudarę sutartis su vietos sveikatos draudimo institucijomis. Dializės paslaugų teikėjų adresus galite gauti viename iš tų centrų.

Deguonies terapija

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis deguonies terapijos paslaugomis, jeigu jie paguldyti į ligoninę.
 • Už šios rūšies medicinos pagalbą moka vietos sveikatos draudimo centrai.
 • Taikomos sąlygos aprašytos skyriuje „Gydymas ligoninėje“.

Radioterapija

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis radioterapijos paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pagal Rumunijos sveikatos draudimo sistemą apdrausti asmenys.
 • Radioterapijos paslaugos (ortovoltinė radioterapija, kobalto terapija, radioterapija naudojant 2D linijinį greitintuvą, radioterapija naudojant 3D linijinį greitintuvą, moduliuojamojo intensyvumo radioterapija (IMRT), brachiterapija) teikiamos dienos stacionare pagal onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams skirtą radioterapijos paprogramę. Į jas įeina medicinos paslaugų teikimas arba dokumentų, kurie glaudžiai su tomis paslaugomis susiję ir skirti joms teikti, išdavimas.
 • Radioterapijos paslaugas teikia specializuoti visuomenės sveikatos tarnybų padaliniai, sveikatos įstaigos, kurioms leidimai išduodami ir kurios vertinamos vadovaujantis teisės aktais, taip pat sveikatos įstaigos, priklausančios ministerijoms, turinčioms savo sveikatos įstaigų tinklą (kuriam priklauso įstaigos, sudariusios sutartis su sveikatos draudimo institucijomis, kad įgyvendintų nacionalinę sveikatos programą). Įstaigų sąrašas pateikiamas sveikatos draudimo institucijos interneto svetainėje.

Chemoterapija

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis chemoterapijos paslaugomis su kasdiene priežiūra.
 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis specialiomis vėžinių ligų gydymo paslaugomis pagal onkologinių pacientų gydymo programą, pagal kurią tiekiami citostatiniai vaistai, imunomoduliatoriai, hormonai, augimo agentai ir osteoklastikos inhibitoriai.
 • Vaistai išduodami pagal receptus, išrašytus gydytojų specialistų, sudariusių sutartis su vietos sveikatos draudimo institucijomis. Jų galite įsigyti vaistinėse, priklausančiose vienai iš programoje dalyvaujančių medicinos įstaigų arba nepriklausomose vaistinėse. Gydytojai skiria vaistus iš C kategorijos C2 pakategorės sąrašo.
 • Medicinos įstaigų, nepriklausomų vaistinių ir specialistų, sudariusių sutartis su vietos sveikatos draudimo institucijomis, sąrašus galite rasti vietos sveikatos draudimo institucijos interneto svetainėje.

Kaip prašyti kortelės?

 • Jei esate apdraustas, paraišką išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę galite pateikti vietos sveikatos draudimo institucijai. 
 • Jei paraiška patvirtinama, Europos sveikatos draudimo kortelė išduodama per 7 darbo dienas nuo paraiškos užregistravimo.
 • Kaip prašyti Europos sveikatos draudimo kortelės (rumunų k.)

Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Rumunijoje

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalinė sveikatos draudimo institucija)
Tel. +40 372 309 236
E. paštas relpubl1@casan.ro

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį