Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Luxembourg

Būtinoji medicinos pagalba

 • Skambinkite numeriu 112

Caisse nationale de santé (Liuksemburgo nacionalinė ligonių kasa)
Telefonas + 352 27 57 - 1 
E. paštas cns@secu.lu

 


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Galima eiti pas bet kurį gydytoją. Visi gydytojai, turintys leidimą praktikuoti Liuksemburge, automatiškai turi sutartį su Caisse nationale de santé (CNS).
 • Mokesčiai už gydytojų konsultacijas gali būti įvairūs. Būtinai pasiimkite bet kokios sumokėtos sumos čekį.
 • Norint kreiptis į gydytoją specialistą siuntimo nereikia.
 • Reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.

Odontologai

 • Galima eiti pas bet kurį odontologą, nes visi jie priklauso valstybinei sveikatos priežiūros sistemai.
 • Visiškai kompensuojamos dantų priežiūros išlaidos iki 60 EUR. Kitais atvejais šios išlaidos kompensuojamos 88 % suaugusiesiems ir 100 % vaikams iki 18 metų amžiaus. Dantų protezavimui taikomi specialūs kompensavimo tarifai ir sąlygos.
 • Kai kurioms dantų gydymo paslaugoms privalote gauti išankstinį ligonių kasos sutikimą.
 • Tam tikrais atvejais gydytojai ir odontologai gali imti papildomus mokesčius už asmeninius patogumus (CP kodai), jei apdraustasis buvo iš anksto informuotas ir davė sutikimą. Nacionalinė ligonių kasa nekompensuoja papildomų mokesčių už asmeninius patogumus, apdraustasis turi padengti visas tokias išlaidas.

Gydymas ligoninėje

 • Visos Liuksemburgo ligoninės yra pasirašiusios sutartis su Caisse nationale de santé (CNS). Vis dėlto gulantis į ligoninę reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Gydomi ligoninėje stacionariniai pacientai turi mokėti standartinį nekompensuojamą kasdieninį mokestį.
 • Standartinis dienos mokestis netaikomas jaunesniems kaip 18 metų pacientams.
 • Standartinis dienos mokestis netaikomas motinoms per pirmas 12 dienų po gimdymo.
 • Gali reikėti sumokėti ir tiesioginį mokestį gydančiam gydytojui, dėl kurio kompensacijos po to reikia kreiptis į CNS.
 • Už papildomas paslaugas, pavyzdžiui vienvietę palatą, reikia mokėti patiems.

Receptiniai vaistai

 • Receptą galima pateikti bet kurioje Liuksemburgo vaistinėje.
 • Kai kurių vaistų receptus turi patvirtinti Caisse nationale de santé (CNS).
 • Kompensacijos dydis priklauso nuo vaistų. Reikėtų pasiteirauti gydytojo, ar būtina kreiptis į nacionalinę ligonių kasą CNS.
 • Vaistai kompensuojami 40 %, 80 % arba 100 % tarifu, jeigu jie įtraukti į vaistų sąrašą, kuris atnaujinamas ir skelbiamas kas mėnesį.

Greitoji pagalba

 • Asmenys, turintys galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę arba laikiną jos atitikmenį, greitosios pagalbos automobiliu vežami nemokamai (šią paslaugą teikia Skubios medicinos pagalbos tarnyba – SAMU).
 • Vežimo ne skubios pagalbos atvejais naudojantis viešųjų tarnybų paslaugomis, priklausančiomis valstybės arba savivaldybių jurisdikcijai, išlaidos kompensuojamos iki 70 %. Vežimo ne skubios pagalbos atvejais naudojantis bet kurios kitos rūšies greitosios pagalbos tarnybomis išlaidos kompensuojamos iki 70 %, jos sudaro 1,25 euro už kilometrą, o minimalus mokestis – 38 eurai už kiekvieną vežimą. Padengiamos tik vežimo į ligoninę arba iš jos išlaidos ir turi būti gydytojo nurodymas, kad dėl medicininių priežasčių pacientas turi būti vežamas sėdimoje padėtyje atloštas arba imobilizuotas.

Oro greitoji pagalba

 • Asmenys, turintys galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę arba laikiną jos atitikmenį, oro greitosios pagalbos transportu vežami nemokamai.

Kompensavimas

Kompensacijos reikalauti reikėtų iš Liuksemburgo nacionalinės ligonių kasos (pranc. „Caisse nationale de santé“ – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Telefonas + 352 27 57 - 1
E. paštas cns@secu.lu

 • Išlaidos gali būti kompensuojamos tik iš dalies, nes pagal Liuksemburgo sveikatos priežiūros sistemą dalį paslaugų kainos turi padengti pacientas.
 • Norint gauti kompensaciją, Liuksemburgo nacionalinei ligonių kasai (CNS) reikia pateikti sąskaitos originalą ir mokėjimo įrodymą. Taip pat reikės Europos sveikatos draudimo kortelės kopijos, gyvenamojo adreso ir banko sąskaitos duomenų (banko išduoto banko sąskaitos duomenų pažymėjimo – relevé d'identité bancaire (RIB)). Kompensacijos patvirtinimas jums bus atsiųstas į namus.
 • Pasidarykite visų siunčiamų dokumentų kopijas.
 • Jei prašyti kompensacijos viešnagės metu nebuvo galimybės, jos reikia prašyti grįžus į savo šalį ir susisiekus su savo nacionalinio sveikatos draudimo įstaiga.

Paciento mokama dalis

 • Gydytojo konsultacija. Mokesčiai už gydytojų konsultacijas gali būti įvairūs. Remiantis oficialiais tarifais, paprastai kompensuojama 88 % išlaidų suaugusiesiems ir 100 % vaikams ir jaunuoliams iki 18 m. Būtinai pasiimkite bet kokios sumokėtos sumos čekį.
 • Gydytojo apsilankymas namuose. Suaugusiesiems reikės sumokėti 20 % minimalių gydytojo apsilankymo namuose išlaidų.
 • Už stacionarinį gydymą ligoninėje pacientai moka nekompensuojamą standartinį 21,99 EUR dienos mokestį (šis standartinis dienos mokestis netaikomas vaikams iki 18 metų, be to, jį reikia mokėti ne daugiau kaip 30 dienų per metus).
 • Odontologinis gydymas. Kasmet visiškai kompensuojama 60 eurų, o šią sumą viršijančių dantų priežiūros išlaidų kompensuojama 88 % suaugusiesiems ir 100 % vaikams iki 18 metų amžiaus. Dantų protezavimui taikomi specialūs kompensavimo tarifai ir sąlygos.
 • Kita: žr. skyrių „Gydymas, kompensavimas ir išlaidos“.

Dializė, deguonis ir chemoterapija


Kaip prašyti kortelės?

Liuksemburge apdrausti asmenys kortelę gali užsisakyti pateikę elektroninę paraiškos formą.

Kas priima kortelę

Visi gydytojai, turintys leidimą praktikuoti Liuksemburge, automatiškai turi sutartį su Caisse nationale de santé (CNS).

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Liuksemburge

Caisse nationale de santé
Telefonas + 352 27 57 - 1
E. paštas cns@secu.lu

Užsakoma naudojantis kontaktine forma.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį