Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Italy

Būtinoji medicinos pagalba


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Galima pateikti savo galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę, jeigu gydytojas, pas kurį lankomasi, priklauso nacionalinei sveikatos priežiūros sistemai (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) arba yra sudaręs su ja sutartį („accreditamento“).
 • Privačiai praktikuojantys gydytojai neprivalo priimti Europos sveikatos draudimo kortelės.
 • Bendrosios praktikos gydytojų kabinetai dirba nuo pirmadienio iki penktadienio. Priėmimo valandos būna įvairios, bet dažniausiai gydytojai priima iš ryto ir po pietų. Išskyrus skubius atvejus, savaitgaliais jie nedirba.
 • Net skubios pagalbos ir intensyviosios slaugos atvejais už gydymą iš dalies sumoka pacientas (tai individualus mokestis (ticket) už gydymo paslaugas).
 • Išlaidos už medicinos paslaugas Italijoje nekompensuojamos. Gali būti, kad grįžus į savo šalį bus galima pateikti kompensacijos prašymą sveikatos draudimo fondui arba Europos draudimo kortelę išdavusiai įstaigai.

Odontologai

 • Italijoje odontologai yra privačiai praktikuojantys gydytojai, todėl jie neprivalo priimti Europos sveikatos draudimo kortelės ir už jų paslaugas reikia mokėti visą kainą.
 • Išimtiniais ir skubiais atvejais, arba jeigu nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos (SSN) ligoninėje veikia klinika, kurioje teikiamas skubus odontologinis gydymas, galima pasinaudoti Europos sveikatos draudimo kortele. Vis dėlto pacientui reikės pačiam padengti dalį gydymo išlaidų.

Gydymas ligoninėje

 • Prieš išvykstant, reikėtų pasiteirauti Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusio draudimo fondo arba įstaigos, ar ji suteikia teisę gauti gydymo paslaugas lankantis Italijoje. Geriausia būtų gauti patvirtinimą raštu.
 • Paprašykite, kad vietos sveikatos priežiūros įstaiga („Azienda sanitaria locale“ arba ASL) pateiktų nacionalinei sistemai (SSN) priklausančių arba sutartis su ja sudariusių ligoninių sąrašą.
 • Ligoninėje reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę ir iki išvykimo įsitikinti, kad ji priėmė jūsų Europos sveikatos draudimo kortelę.

Receptiniai vaistai

 • Kai kurių vaistų galima įsigyti be recepto – klauskite vaistinėje. Šiuo atveju Europos sveikatos draudimo kortelės nereikia.
 • Vienų receptų atveju reikia sumokėti tik dalį receptinių vaistų kainos, kitų – visą kainą. Bet kuriuo atveju reikia sumokėti iš karto, net ir pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę. Kilus abejonių, klauskite vaistininko.
 • Prašant, kad nacionalinei sistemai (SSN) priklausantis arba sutartį su ja turintis gydytojas išrašytų receptą, visada reikia pateikti savo Europos sveikatos draudimo kortelę. Taip pat ją reikia pateikti vaistininkui perkant receptinius vaistus.
 • Už daugumą receptinių vaistų reikia mokėti visą kainą, net ir pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę. Grįžus į savo šalį galima prašyti kompensacijos atitinkamoje kompetentingoje įstaigoje.
 • Už receptinius vaistus sumokėti pinigai Italijoje nekompensuojami. Dėl kompensacijos grįžus reikia teirautis savo šalies sveikatos draudimo fonde arba įstaigoje.
 • Už nereceptinius vaistus sumokėti pinigai nekompensuojami.

Greitoji pagalba

 • Skubiais atvejais paslauga nemokama, jeigu greitosios pagalbos tarnyba priklauso SSN arba sveikatos priežiūros įstaigai, su SSN sudariusiai sutartį.
 • Už gabenimą neskubiais atvejais pacientams gali tekti sumokėti dalį kainos arba visą ją.
 • Už greitosios pagalbos paslaugas sumokėti pinigai Italijoje nekompensuojami. Grįžus į savo šalį kompensacijos reikia prašyti Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusiame sveikatos draudimo fonde arba tarnyboje.

Oro greitoji pagalba

 • Skubiais atvejais paslauga nemokama, jeigu greitosios pagalbos tarnyba priklauso SSN arba sveikatos priežiūros įstaigai, su SSN sudariusiai sutartį.
 • Už gabenimą neskubiais atvejais pacientams gali tekti sumokėti visą kainą.
 • Už greitosios pagalbos paslaugas sumokėti pinigai Italijoje nekompensuojami. Grįžus į savo šalį kompensacijos reikia prašyti Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusiame sveikatos draudimo fonde arba tarnyboje.

Kompensavimas

 • Jokie mokesčiai Italijoje nekompensuojami.
 • Visais atvejais, kai pacientui reikia mokėti individualų mokestį (vadinamąjį ticket), jokia kompensacija nepriklauso.
 • Jeigu už sveikatos priežiūros paslaugas teko mokėti, grįžus namo dėl kompensacijos reikia kreiptis į savo šalies sveikatos draudimo fondą arba įstaigą.

Paciento mokama dalis

 • Pacientams gali tekti sumokėti tam tikrą sumą ar individualų mokestį (ticket) už vaistus (paklauskite vaistininko).
 • Gydytojo apsilankymas neskubiais atvejais (visita occasionale) mokamas.
 • Mokėtina suma priklauso nuo gydymo rūšies ir regiono, kuriame esate.
 • Pacientams gali tekti sumokėti už skubios medicinos pagalbos paslaugas, jeigu jie nehospitalizuojami. Artimiausioje vietos sveikatos priežiūros įstaigoje galima gauti daugiau informacijos.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Dėl galimybių reikia pasiteirauti prieš kelias savaites iki kelionės, kad įsitikintumėte, jog gausite tinkamas gydymo paslaugas ir žinosite kainas. Kreipkitės į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą toje vietovėje, kurioje apsistosite.


Kaip prašyti kortelės?

 • Europos sveikatos draudimo kortelė neišduodama asmenims, neregistruotiems (neturintiems teisės būti registruotiems) Italijos sveikatos priežiūros sistemoje.
 • Laikinai Italijoje būnantys asmenys turėtų paprašyti savo kompetentingos įstaigos išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę prieš atvykdami į Italiją.
 • Kortelė automatiškai išduodama asmenims, turintiems teisę ją gauti (jeigu jie turi teisę gyventi Italijoje).
 • Asmuo turi teisę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę, jeigu jau yra registruotas vienoje iš nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos vietos sveikatos priežiūros įstaigų.

Kas priima kortelę

Daugiau informacijos teiraukitės vietos sveikatos priežiūros įstaigoje.


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo korteles išdavė jų šalių kompetentingos įstaigos

 • Jei kortelė pamesta arba pavogta, reikia nedelsiant kreiptis į policiją.
 • Be to, reikėtų paprašyti, kad Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusi kompetentinga įstaiga išduotų laikiną pakaitinį pažymėjimą, kurį Italijoje reikėtų pateikti norint pasinaudoti minėtomis sveikatos priežiūros paslaugomis.
 • Skubiu atveju šis pažymėjimas faksu arba e. paštu gali būti atsiųstas į artimiausią vietos sveikatos priežiūros įstaigą ar ligoninę Italijoje.

Susijusios naujienos

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį