Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Prancūzija

Būtinoji medicinos pagalba

 • Skambinkite numeriu 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Europos ir tarptautinių socialinės apsaugos ryšių centras)
Išsami informacija prancūzų, anglų, ispanų, vokiečių, italų, portugalų ir lenkų kalbomis.

Telefonas +33 1 45 26 33 41
E. paštas ceam@cleiss.fr

Sveikatos draudimas (pranc. „assurance maladie“): www.ameli.fr


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Informacijos apie:

 • sveikatos priežiūros specialistus (gydytojus, odontologus, slaugytojus ir kt.),
 • ligonines vietovėje, kurioje esate apsistojęs,
 • gydymo kainas ir kompensacijas Prancūzijoje

pateikiama svetainėje „annuaire santé d'améli“ (tik prancūzų k.).

Gydytojai

 • Jei norite pasinaudoti Europos sveikatos draudimo kortelės teikiamais privalumais, kreipkitės į valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje registruotą gydytoją (pranc. „conventionné“).
 • Šie gydytojai yra 2 kategorijų:
  1 sektoriaus (pranc. „secteur 1“) gydytojai, kurių paslaugoms taikomas oficialus tarifas,
  2 sektoriaus (pranc. „secteur 2“) gydytojai, už kurių paslaugas, be oficialaus tarifo, dar reikia mokėti papildomą mokestį.
 • Gydytojui reikia mokėti iš karto. Jis užpildys gydymo formą (pranc. „feuille de soins“) ir, jei reikės, išrašys receptą. Šios gydymo formos jums reikės prašant kompensacijos.

Odontologai

 • Jei norite pasinaudoti Europos sveikatos draudimo kortelės teikiamais privalumais, kreipkitės į valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje registruotą odontologą (pranc. „conventionné“).
 • Odontologui reikia mokėti iš karto. Jis užpildys gydymo formą (pranc. „feuille de soins“) ir, jei reikės, išrašys receptą. Šios gydymo formos jums reikės prašant kompensacijos.

Gydymas ligoninėje

 • Atvykus į ligoninę reikia parodyti savo Europos sveikatos draudimo kortelę. Tuomet nereikės iš anksto apmokėti išlaidų, kurios yra kompensuojamos. Turėsite sumokėti tik paciento įmoką.
 • Ligoninėje reikės mokėti dienos mokestį.
 • Už sudėtingesnį gydymą, be ligoninės dienos mokesčio, dar reikės mokėti nustatyto dydžio mokestį. Šie mokesčiai Prancūzijoje nekompensuojami, bet galėsite prašyti juos kompensuoti grįžęs į savo šalį.
 • Jei esate guldomas į privačią ligoninę ar kliniką, patikrinkite, ar ji registruota teikti ir valstybines sveikatos priežiūros paslaugas (pranc. „conventionné“).

Receptai

 • Kartu su receptu turėtumėte gauti gydymo formą (pranc. „feuille de soins“). Ją būtina turėti prašant kompensacijos. Receptiniai vaistai kompensuojami tik tuo atveju, jei jie yra kompensuojamų vaistų sąraše. Kurie vaistai kompensuojami, jums nurodys vaistininkas.

Greitoji pagalba

 • Kad reikia greitosios pagalbos automobilio ar taksi, privaloma įrodyti pateikus medicininį patvirtinimą.
 • Už vežimą greitosios pagalbos automobiliu reikia iš anksto sumokėti medikui.

Oro greitoji pagalba

Kad galėtumėte pasinaudoti oro greitosios pagalbos paslauga, turite turėti: 

 • medicininį patvirtinimą, kad tokios pagalbos reikia,
 • išankstinį leidimą, išduotą vietos ligonių kasos CPAM (pranc. „Caisse Primaire d’Assurance Maladie“).

Kompensavimas

 • Kompensacijos prašymus Prancūzijoje reikėtų pateikti CPAM (pranc. „Caisse Primaire d’Assurance Maladie“) vietos biurui.
 • Turėsite pateikti:
  • gydymo formą (pranc. „feuille de soins“),
  • čekių ir receptų kopijas,
  • Europos sveikatos draudimo kortelės kopiją,
  • savo gyvenamosios vietos adresą,
  • savo banko duomenis, taip pat sąskaitos numerį IBAN formatu ir BIC kodą.

Kompensacijos patvirtinimas jums bus atsiųstas į namus.

 • Gali būti kompensuojama apie 70 % standartinių gydymo išlaidų (arba 80 % gydymo ligoninėje išlaidų).
 • Jei pareikalauti kompensacijos viešėdamas Prancūzijoje negalėjote, grįžęs į savo šalį dėl jos kreipkitės į savo nacionalinio sveikatos draudimo įstaigą.

Paciento mokama dalis

Informacijos nėra.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Naudokitės sveikatos priežiūros registru annuaire santé. Tai Prancūzijos sveikatos draudimo sistemos teikiama paslauga. Pasirinkus skirtingus kriterijus (pavardę arba pavadinimą, specializaciją, vietą ir t. t.) galima ieškoti:

 • oficialaus sveikatos priežiūros specialisto (gydytojo, slaugytojo, vaistininko ir kt.),
 • sveikatos priežiūros centro (ligoninės, klinikos ir kt.),
 • gydymo kainų ir kompensavimo tvarkos,
 • vietų, kuriose teikiamos dializės, chemoterapijos arba deguonies terapijos (ji Prancūzijoje teikiama pulmonologijos skyriuose) paslaugos.

Kaip prašyti kortelės?


Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Prancūzijoje

Kreipkitės į savo ligonių kasos CPAM (pranc. „Caisse Primaire d‘Assurance Maladie“) biurą Prancūzijoje:

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį