Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Finland

Pastaba

 • Valstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis Suomijoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos gyventojai norintiems naudotis Danijos, Islandijos, Norvegijos arba Švedijos gyventojams tereikia parodyti galiojančią tapatybės kortelę ir nurodyti savo nuolatinį adresą toje kitoje Šiaurės šalyje.

Būtinoji medicinos pagalba

 • Skambinkite numeriu 112
 • Kreipkitės į vietos sveikatos priežiūros centrą arba ligoninę regione, kuriame esate apsistoję.

Suomijoje yra dvi oficialiosios kalbos: suomių ir švedų. Dauguma žmonių, taip pat medikai, moka ir anglų kalbą.


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia teisę gauti medicininiu požiūriu būtiną priežiūrą bet kurioje valstybinės sveikatos priežiūros įstaigoje. Galima kreiptis į savivaldybės sveikatos priežiūros centrą, kuriame medikai įvertins, kokios medicininės priežiūros reikia.
 • Kad gydymas kainuotų tiek pat kiek Suomijos gyventojams, reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę ir pasą arba kitą tapatybės dokumentą.
 • Sveikatos priežiūros centre reikės sumokėti kliento mokestį, nustatytą pagal fiksuotą kainoraštį.
 • Asmenims iki 18 metų gydymas daugiausia nemokamas.
 • Taip pat galima kreiptis į privačius gydytojus ar klinikas, tik tada reikės mokėti visą kainą, Tačiau vėliau galima prašyti kompensacijos už medicininiu požiūriu būtiną priežiūrą iš socialinio draudimo įstaigos „Kela“ arba savo sveikatos draudimo įstaigos.

Odontologai

 • Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia teisę gauti medicininiu požiūriu būtiną priežiūrą bet kurioje valstybinės sveikatos priežiūros įstaigoje. Dėl dantų gydymo kreipkitės į savivaldybės sveikatos priežiūros centrą.
 • Kad gydymas kainuotų tiek pat kiek Suomijos gyventojams, reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę ir pasą arba kitą tapatybės dokumentą.
 • Sveikatos priežiūros centre reikės sumokėti kliento mokestį, nustatytą pagal fiksuotą kainoraštį. Už įvairias procedūras taip pat reikia mokėti priklausomai nuo to, kokia tai procedūra (maždaug nuo 8 iki 220 EUR).
 • Asmenims iki 18 metų dantų gydymas paprastai nemokamas.
 • Taip pat galima kreiptis į privačius odontologus ar odontologijos klinikas, tik tada reikės mokėti visą kainą, Tačiau vėliau galima prašyti kompensacijos už medicininiu požiūriu būtiną priežiūrą iš socialinio draudimo įstaigos „Kela“ arba savo sveikatos draudimo įstaigos.

Gydymas ligoninėje

 • Gydytis ligoninėje galima turint gydytojo siuntimą. Jei reikia skubios pagalbos, galite vykti tiesiai į bet kurios valstybinės ligoninės skubios pagalbos skyrių.
 • Reikia pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę ir pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą.
 • Gydantis ligoninėje reikia mokėti kasdieninį stacionarinio gydymo mokestį.
 • Jaunesni nei 18 metų asmenys kasdieninį mokestį turi mokėti ne daugiau kaip už septynias dienas per vienerius kalendorinius metus.
 • Kliento mokesčiai taikomi ir už ligoninės teikiamą ambulatorinį gydymą.
 • Jei gydotės privačioje ligoninėje, reikės mokėti visą kainą, Tačiau vėliau galima prašyti kompensacijos už medicininiu požiūriu būtiną priežiūrą iš socialinio draudimo įstaigos „Kela“ arba savo sveikatos draudimo įstaigos.

Receptiniai vaistai

 • Visi receptai yra elektroniniai. Receptą galima pateikti bet kurioje vaistinėje.
 • Reikia sumokėti visą vaistų kainą.
 • Vaistinėje turėtų būti išduodami visų įsigytų receptinių vaistų čekiai, kuriuose nurodyta sumokėta suma ir kurių reikės reikalaujant kompensacijos už medicininiu požiūriu būtiną priežiūrą iš socialinio draudimo įstaigos „Kela“.

Greitoji pagalba

 • Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia teisę į greitosios pagalbos paslaugas. Greitosios pagalbos darbuotojams reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Už greitosios pagalbos paslaugas reikės sumokėti kliento mokestį.

Oro greitoji pagalba

 • Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia teisę į oro greitosios pagalbos paslaugas. Oro greitosios pagalbos darbuotojams reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Ar jums reikia oro greitosios pagalbos, bus nuspręsta, kai paskambinsite numeriu 112.
 • Už oro greitosios pagalbos paslaugas reikės sumokėti kliento mokestį.

Kompensavimas

 • Nacionalinė sveikatos draudimo sistema kompensuoja dalį:
  • pagal fiksuotą kainoraštį nustatytų mokesčių už sveikatos priežiūros paslaugas,
  • su gydymu ir tyrimais susijusių kelionės išlaidų,
  • gydytojo paskirtų vaistų.
 • Standartiniai kliento mokesčiai, mokami savivaldybių sveikatos priežiūros centruose ir ligoninėse, nekompensuojami.
 • Kompensacijos galima reikalauti užpildžius formą SV 127e, kurią paprastai galima gauti privačiose klinikose, ir ją pateikus socialinio draudimo įstaigai „Kela“. Forma taip pat pateikiama „Kela“ interneto svetainėje.
 • Formą užpildykite ir pasirašykite. Reikia nurodyti nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, datą ir banko duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu ir BIC kodą).
 • Teikiant formą institucijai „Kela“ reikia pridėti reikalingų dokumentų kopijas. Tai gydytojui sumokėtus mokesčius, jo atliktą patikrą ir nustatytą gydymą patvirtinantys dokumentai, jūsų Europos sveikatos draudimo kortelė ir pasas arba kitas asmens tapatybės dokumentas.
 • „Kela“ išmokės kompensaciją pinigus pervesdama tiesiai į jūsų banko sąskaitą.
 • Kompensacijos prašymą reikia pateikti per šešis mėnesius nuo pirminių išlaidų.
 • Išsamiau apie kompensavimą žr. „Kela“ svetainėje.

Dėl medicininių išlaidų kompensavimo skambinkite šiais numeriais:
Telefonas +358 20 634 0200 (suomių k.)
Telefonas +358 20 634 0300 (švedų k.)
Telefonas +358 20 634 0200 (anglų k.)

Jei už medicininę priežiūrą reikėjo mokėti, bet pareikalauti kompensacijos būnant Suomijoje nebuvo galimybės, jos reikėtų reikalauti grįžus į savo šalį iš savo nacionalinės sveikatos draudimo įstaigos.


Paciento mokama dalis

 • Suomijoje valstybinės sveikatos paslaugos teikiamos:
  • nemokamai arba
  • už visiems vienodą aptarnavimo mokestį, arba
  • už aptarnavimo mokestį, nustatomą pagal pajamas ir šeiminius ryšius.
 • Didžiausias galimas mokestis už municipalines sveikatos paslaugas apibrėžtas teisės aktuose. Savivaldybės gali nuspręsti taikyti mažesnius tarifus arba atitinkamas paslaugas teikti nemokamai. Savivaldybės negali nustatyti didesnių mokesčių už paslaugas negu faktinė jų teikimo kaina.
 • Yra nustatyta didžiausia mokesčių už viešąsias paslaugas riba per kalendorinius metus, kurią pasiekusiems klientams toliau nebereikia mokėti. Tai netaikoma trumpalaikei priežiūrai įstaigose. Daugiau informacijos galima rasti Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos interneto puslapiuose.
 • Mokesčiai ir rinkliavos už privačių gydytojų paslaugas: „Kela“ kompensuoja dalį privataus gydytojo imamo mokesčio bei mokesčių už patikras ir gydymą pagal fiksuotų mokesčių lentelę. Fiksuotų mokesčių lentelė pateikiama tik suomių kalba „Kela“ interneto svetainėje. Lentelėje nurodyti didžiausi kompensuojami mokesčiai arba rinkliavos dažnai yra mažesni nei faktiškai sumokamos sumos.
 • Nekompensuojama nei už iš valstybinio sektoriaus paslaugų teikėjų gautas medicinines paslaugas, nei už laikotarpius, kuriais asmuo gydomas valstybinėje ligoninėje arba įstaigoje (pavyzdžiui, senelių namuose).
 • „Kela“ kompensuoja ir išlaidas už receptinius vaistus.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Jeigu toks gydymas būtinas, reikia iš anksto kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą (pvz., ligoninę), kurioje pageidaujama gydytis.


Kaip prašyti kortelės?

 • Europos sveikatos draudimo kortelę gali gauti visi asmenys, priklausantys Suomijos sveikatos draudimo sistemai, ir asmenys, už kurių sveikatos priežiūros išlaidas yra atsakinga Suomija.
 • Kortelę galima užsisakyti

Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Suomijoje

Kreipkitės į „Kela“ tarptautinių reikalų centrą
Telefonas +358 20 634 0200
Faksas +358 20 634 1599
E. paštas inter.helsinki@kela.fi

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį