Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Denmark

Pastaba

 • Sveikatos priežiūros paslaugomis Danijoje nemokamai norintiems naudotis Islandijos, Norvegijos, Suomijos ar Švedijos gyventojams tereikia parodyti galiojančią tapatybės kortelę, bet jie taip pat gali pateikti ir galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • ES nepriklausančių šalių piliečiai Danijoje gali naudotis savo Europos sveikatos draudimo kortele tik tuo atveju, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:
  • jie yra Danijoje apdrausto ES piliečio šeimos nariai, kuriems galioja bendras draudimas,
  • jie gyvena Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje arba Švedijoje,
  • jie yra asmenys be pilietybės, kaip apibrėžta 1954 m. JT konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso 1 straipsnyje, arba
  • jie yra pabėgėliai, kaip apibrėžta 1951 m. JT konvencijos dėl pabėgėlių statuso 1 straipsnyje.

Būtinoji medicinos pagalba

 • Bet kuriuo metu skambinkite numeriu 112

Ne darbo laiku
Informacija apie medicinos paslaugas ne darbo valandomis

Bendroji informacija apie sveikatos priežiūrą Danijoje
Kaip gauti pagalbą susirgus

Taip pat galite kreiptis:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Danijos pacientų saugos įstaiga
ES sveikatos draudimas
Islands Brygge 67
2300 Copenhagen S
Telefonas +45 72 26 94 90
E. paštas stps@stps.dk
Interneto svetainė www.stps.dk


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Valstybinei sveikatos draudimo sistemai priklausantys gydytojai savo paslaugas teikia nemokamai.
 • Norint gauti gydytojo specialisto paslaugas, paprastai reikia bendrosios praktikos gydytojo siuntimo.
 • Ieškokite artimiausio bendrosios praktikos gydytojo („praktiserende læge“) arba specialisto („behandlere“) kabineto sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų sąraše (danų k.).

Odontologai

 • Odontologų, dirbančių pagal sutartį su valstybine sveikatos draudimo sistema, paslaugos kainuoja mažiau.
 • Tam tikras prevencinis gydymas ir plombos kompensuojamos iki 40 %.
 • Dantų protezų, karūnėlių ir t. t. išlaidos nekompensuojamos.
 • Ieškokite artimiausio odontologo („tandlæge“) kabineto sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų sąraše (danų k.).

Gydymas ligoninėje

 • Jei reikia skubios pagalbos, galima kreiptis tiesiai į bet kurios valstybinės ligoninės skubios pagalbos skyrių („skadestue“ arba „Akutmodtagelse/Akutklinik“).
 • Informacija, kaip gauti skubią pagalbą ligoninėje anglų arba danų kalbomis, kai kuriuose regionuose prieš vykstant į skubios pagalbos skyrių reikia paskambinti.
 • Jei atvejis nėra skubus, būtinas gydytojo (bendrosios praktikos gydytojo arba specialisto) siuntimas.
 • Gydymas nemokamas, jei jums dar nėra 18 metų arba jeigu pateikiate galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.

Receptai

 • Receptinių vaistų galima įsigyti bet kurioje vaistinėje. Ieškokite artimiausios vaistinės („apotek“).
 • Pirmą kartą pirkdami receptinius vaistus Danijoje gausite specialią kortelę su numeriu.
 • Pirkdami vaistus šią kortelę visada parodykite, kad būtų galima apskaičiuoti jūsų kompensacijos dydį.
 • Ar jūsų išlaidos bus kompensuojamos, priklauso nuo to, kiek receptinių vaistų suvartojate tam tikrais metais. Jei jūsų per metus suvartotų vaistų vertė mažesnė už nustatytą minimalią vertę (2020 m. – 995 DKK per metus), šios išlaidos kompensuojamos nebus.

Greitoji pagalba

 • Jei reikia išsikviesti greitosios pagalbos automobilį, skambinkite numeriu 112.
 • Vežimas greitosios pagalbos automobiliu skubiais atvejais nemokamas.

Oro greitoji pagalba

 • Vežimui oro greitosios pagalbos transportu specialios taisyklės nenustatytos.

Kompensavimas

Jei už gydymą sumokėjote visą kainą, kompensacijos iš valstybinės sveikatos priežiūros sistemos galite prašyti savo savivaldybėje („kommune“). Ji pasirūpins, kad būtų padengtos jūsų sveikatos priežiūros išlaidos, arba patars, kaip prašyti kompensacijos.

Savivaldybių paieška (tik danų k.).

 • Pateikite visų sąskaitų, čekių ir siuntimų originalus.
 • Pateikite Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Nurodykite savo banko sąskaitos numerį IBAN formatu ir SWIFT (BIC) kodą.

Jei pareikalauti kompensacijos viešnagės metu nebuvo galimybių, jos reikia reikalauti grįžus į savo šalį ir susisiekus su savo nacionalinio sveikatos draudimo įstaiga.


Paciento mokama dalis

Gydymas ligoninėje ir bendrosios praktikos gydytojo ar specialisto (jeigu turite bendrosios praktikos gydytojo siuntimą) paslaugos yra nemokami.

Odontologai

Valstybinė sveikatos priežiūros sistema kompensuoja iki 40 % tam tikro gydymo išlaidų. Dantų protezų, karūnėlių ir t. t. išlaidos nekompensuojamos.

Vaistai

 • Kompensacijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į jūsų realų metinį išrašytų vaistų suvartojimą.
 • Kompensuojamoms išlaidoms nustatyta žemutinė riba (2020 m. – 995 DKK per metus) (ne mažesnė kaip 60 % kompensacija asmenims iki 18 metų).
 • Pirmą kartą Danijoje receptinius vaistus perkantys užsieniečiai gauna specialią kortelę. Ją reikia parodyti kiekvieną kartą perkant vaistus, kad būtų galima apskaičiuoti kompensacijos sumą.
 • Daugiau informacijos apie ne Danijoje pirktų vaistų kompensavimo normas pateikiama Danijos vaistų agentūros („Lægemiddelstyrelsen“) interneto svetainėje.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Jeigu žinote, kad viešnagės Danijoje metu jums reikės gydytis ligoninėje, turite dėl to susitarti pakankamai anksti prieš kelionę.
 • Išlaidos už privatų gydymą kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu jus siunčia valstybinė ligoninė.
 • Valstybinės ligoninės gali atsisakyti jus gydyti dėl pajėgumų trūkumo.
 • Dėl transporto išlaidų teiraukitės ligoninėje.

Kaip prašyti kortelės?

Europos sveikatos draudimo kortelės galima prašyti internetu puslapyje


Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Danijoje

 • Netekus kortelės, „Udbetaling Danmark“ išduos laikiną pažymėjimą.
 • Skubiais atvejais jis gali būti atsiųstas faksu į šalį, kurioje lankotės.

Galite kreiptis:

Udbetaling Danmark
Tarptautinis sveikatos draudimas
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Danija
Telefonas +45 7012 8081
E. paštas udbetalingdanmark@atp.dk

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį