Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Belgija

Būtinoji medicinos pagalba

Skambinkite 100 arba 112

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas)

Tel. +32 2 739 73 26 (prancūzų k.)
Tel. +32 2 739 75 73 (nyderlandų, anglų k.)
Tel. +32 2 739 70 67 (prancūzų, anglų k.)
Tel. +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)

E. paštas rir@riziv-inami.fgov.be
Interneto svetainė www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)
Belgijos vyriausybės portalas – sveikata


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Gydytojui už paslaugas turite mokėti iš karto, bet galite gauti iki 75 % išlaidų kompensaciją, jei pasirinktai vietos sveikatos draudimo įstaigai pateiksite dokumentą „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“.
 • Pasirūpinkite, kad gydytojas jums išduotų lapą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“, kuriame būtų nurodyta jūsų sumokėta suma.

Odontologai

 • Odontologui už paslaugas turite mokėti iš karto, bet galite gauti iki 75 % išlaidų kompensaciją, jei pasirinktai vietos sveikatos draudimo įstaigai pateiksite dokumentą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“.
 • Pasirūpinkite, kad odontologas jums išduotų lapą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“, kuriame būtų nurodyta jūsų sumokėta suma.

Gydymas ligoninėje

 • Gydytojo siuntimo nereikia ir bet kurioje ligoninėje galite kreiptis į kurį norite gydytoją specialistą.
 • Jei nepateiksite Europos sveikatos draudimo kortelės (arba laikino vietoj jo išduoto pažymėjimo), turėsite mokėti visą kainą. Tačiau vėliau galėsite prašyti kompensacijos vienoje iš Belgijos sveikatos draudimo įstaigų. Pasirinktoje vietos sveikatos draudimo įstaigoje turite pateikti lapą „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ ir dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėjote.

Receptiniai vaistai

 • Vaistinėje turėsite pateikti gydytojo išrašytą receptą.
 • Už vaistus vaistinėje turėsite sumokėti. Išlaidų, kurias turi padengti pacientas, dalis – nuo 0 % iki 80 %.
 • Pasirūpinkite, kad vaistininkas jums duotų čekį, kuriame būtų nurodyta, kokius vaistus įsigijote ir kiek už juos sumokėjote. Pateikus šį čekį galima reikalauti kompensacijos vienoje iš Belgijos sveikatos draudimo įstaigų.

Greitoji pagalba

 • Nuo 2019 m. sausio 1 d. medicinos transporto paslaugos (išskyrus oro greitąją pagalbą) pagal Belgijos valstybinio sveikatos draudimo sistemą nebekompensuojamos. Reikia mokėti fiksuotą 62,11 EUR sumą, neatsižvelgiant į nuvažiuotą atstumą.

Oro greitoji pagalba

 • Jei naudojatės oro greitosios pagalbos transporto priemonėmis („CHU Sart Tilman“ ir „AZ Sint-Jan Brugge“ sraigtasparniais), turite mokėti fiksuotąją sumą ir mokestį už kiekvieną kilometrą. Pagal Belgijos valstybinio sveikatos draudimo sistemą kompensuojama 50 % išlaidų.

Kompensavimas

Galite rinktis, į kurią organizaciją kreiptis („ziekenfonds“, „mutualité“ arba kitą „organisme assureur“). Prašydamas kompensacijos pateikite ESDK (arba kitą jūsų draudiko išduotą dokumentą) ir oficialų jus gydžiusio asmens arba organizacijos jums išduotą dokumentą („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“).

Receptiniai vaistai

Daugiau informacijos

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas)

Tel. +32 2 739 73 26 (prancūzų k.)
Tel. +32 2 739 75 73 (nyderlandų, anglų k.)
Tel. +32 2 739 70 67 (prancūzų, anglų k.)
Tel. +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)

E. paštas rir@riziv-inami.fgov.be
Interneto svetainė www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)

Jei pareikalauti kompensacijos viešėdamas Belgijoje negalėjote, grįžęs į savo šalį dėl jos kreipkitės į savo nacionalinio sveikatos draudimo įstaigą.


Paciento mokama dalis

Daugiau informacijos

Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel. +32 2 739 73 26 (prancūzų k.)
Tel. +32 2 739 75 73 (nyderlandų, anglų k.)
Tel. +32 2 739 70 67 (prancūzų, anglų k.)
Tel. +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)

E. paštas rir@riziv-inami.fgov.be
Interneto svetainė www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)


Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Jei jums reikia dializės, raskite artimiausią dializės centrą dializei skirtoje svetainėje.
 • Jei jums reikia deguonies, kreipkitės į vietos, kurioje apsistojote, vaistinę.
 • Jei jums reikia chemoterapijos, Susisiekite su vietos sveikatos draudimo įstaiga (puslapiai tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis).

Kaip prašyti kortelės?

 • Kreipkitės į savo sveikatos draudimo įstaigą („ziekenfonds“, „mutualité“ arba „organisme assureur“).
 • Europos sveikatos draudimo kortelės galima prašyti:
  • užpildant internetinę formą,
  • telefonu,
  • savo sveikatos draudimo įstaigos biure.

Kas priima kortelę

 • Europos sveikatos draudimo kortelę priima beveik visi gydytojai ir ligoninės.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikėją (gydytoją, odontologą, slaugytoją ir kt.) arba ligoninę Belgijoje galima rasti naudojantis:
  • programa „Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo paieška“ (nyderlandų arba prancūzų kalbomis),
  • ligoninių sąrašais Belgijos federalinės visuomenės sveikatos tarnybos svetainėje (nyderlandų arba prancūzų kalbomis).

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Belgijoje

Kreipkitės į savo Belgijos sveikatos draudimo įstaigą:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Jei nežinote, kuri Belgijos sveikatos draudimo įstaiga yra jūsų, kreipkitės į Nacionalinį sveikatos ir negalios draudimo institutą:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel. +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)
Tel. +32 2 739 73 23 (prancūzų k.)
Tel. +32 2 739 70 67 (prancūzų, anglų k.)
Tel. +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)
Tel. +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

E. paštas rir@riziv-inami.fgov.be
Interneto svetainė www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį