Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Austria

Būtinoji medicinos pagalba


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Kreipkitės į gydytojus, sudariusius sutartį su Austrijos ligonių kasa („Österreichische Gesundheitskasse“). Jų paslaugos nemokamos. Tokie gydytojai paprastai turi iškabas „Kassenarzt“ (pagal sutartį dirbantis gydytojas) arba „Alle Kassen“.

Odontologai

 • Valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje teikiama tik nedidelė dalis dantų gydymo paslaugų.
 • Odontologai, sudarę sutartį su Austrijos ligonių kasa, mokesčio iš jūsų neims. Tokie gydytojai paprastai turi iškabas „Kassenarzt“ (pagal sutartį dirbantis gydytojas) arba „Alle Kassen“.

Gydymas ligoninėje

 • Gydymas (bendrosios kainų kategorijos) nemokamas universitetinėse ir regioninėse ligoninėse, sudariusiose sutartį su atitinkamos federacinės žemės sveikatos draudimo fondu („Landesgesundheitsfonds“).
 • Būtinas gydytojo siuntimas (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus).
 • Už pirmas 28 dienas ligoninėje reikia mokėti dienos mokestį. Mokestis įvairiose federacinėse žemėse skiriasi (2020 m. nuo 14,70 EUR iki 23,60 EUR).
 • Išsami informacija (vokiečių k.) apie intensyviosios priežiūros ligonines ir jų paslaugas pateikiama svetainėje Österreichischer Spitalskompass.
 • Pacientų judumo kontaktinis punktas

Receptiniai vaistai

 • Reikia sumokėti recepto mokestį, šiuo metu jis yra 6,30 EUR (2020 m.).
 • Receptinių vaistų galima įsigyti visose vaistinėse (už standartinę kainą).
 • Vaistinių paieška (vokiečių k.).

Greitoji pagalba

 • Būtino vežimo greitosios pagalbos automobiliu išlaidos padengiamos.
 • Vežimo išlaidos (vokiečių k.)

Oro greitoji pagalba


Kompensavimas

 • Jeigu už gydymą jums reikėjo mokėti, nes pasirinkote gydytoją, kuris nėra sudaręs sutarties su Austrijos ligonių kasa (kartais būna iškaba „Wahlarzt“ arba „Keine Kassen“), galite paprašyti kompensuoti iki 80 % sumos, kurią sveikatos draudimo įstaiga būtų sumokėjusi už paslaugas, kurias teikia pagal sutartį dirbantis gydytojas.
 • Kompensacijų prašoma tiesiai iš Austrijos ligonių kasos („Österreichische Gesundheitskasse“).
 • Kartu su prašymu nusiųskite čekių originalus. Pasidarykite visų siunčiamų dokumentų kopijas.
 • Negalėjote pateikti kompensacijos prašymo, kol lankėtės šalyje? Tuomet grįžus jums reikia kreiptis į savo šalies sveikatos draudimo įstaigą.

Paciento mokama dalis

Gydymas ligoninėje

 • Už stacionarinį gydymą ligoninėje imamas mokestis. Jis įvairiose federacinėse žemėse skiriasi (2020 m. nuo 14,70 EUR iki 23,60 EUR).
 • Šį mokestį reikia mokėti ne daugiau kaip už 28 kalendorines dienas per metus.

Receptiniai vaistai

Taikomas recepto mokestis. Šiuo metu (2020 m.) jis yra 6,30 EUR

Pagalbinės medicininės priemonės ir įtaisai

 • Pagalbinių medicininių priemonių ir įtaisų (pvz., akinių ar ortopedinių batų įdėklų) galima įsigyti turint gydytojo receptą.
 • Apdraustieji turi sumokėti dalį išlaidų – paprastai 10 % įsigijimo kainos, o šiuo metu (2020 m.) ne mažiau kaip 35,80 EUR arba, jei perkami akiniai, – 107,40 EUR.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Dėl tokio gydymo būtina susitarti su atitinkamą sutartį sudariusia įstaiga.
 • Informacijos apie tinkamas įstaigas galima gauti Austrijos ligonių kasoje.
 • Informacija apie dializę (vokiečių k.)
 • Deguonies tiekimas (vokiečių k.)

Kaip prašyti kortelės?

 • Jokios konkrečios informacijos apie Austriją nėra.

Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Austrijoje

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį